Penetron Admix

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος χημικής δράσης
με ανάπτυξη στεγανών κρυστάλλων μέσα στο σκυρόδεμα.

Αμερικάνικη καινοτόμος τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών.

Η κορυφαία λύση για απόλυτα στεγανό σκυρόδεμα από την κατασκευή του.

www.penetron.com

Για το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος σε pdf πατήστε εδώ. (προσεχώς)
Για το πρόγραμμα Adobe Reader που διαβάζει αρχεία pdf, πατήστε εδώ.

Σύντομη περιγραφή και εφαρμογές

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τσιμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος με την μορφή σκόνης με απευθείας πρόσθεση στα προζυγισμένα ξηρά (στον ταινιόδρομο) πριν την προσθήκη του νερού ή με την προσθήκη στην βαρέλα, στο εργοτάξιο, αμέσως μετά την ανάμιξη (με ηλεκτρικό αναδευτήρα) με νερό στα ειδικά δοχεία ανάμιξης με δοσομετρητή. Αναλογία ανάμιξης με νερό: αναμιγνύουμε καλά ½ σακί των 18 Kg σε 11,5 Lt νερό. Η μικρή συσκευασία δοχ. 3,75 Kg είναι βολική για παραγωγή στεγανών κονιαμάτων ή μικρής ποσότητας σκυροδέματος σε μικρή μπετονιέρα. Χρόνος ανάμιξης σε βαρέλα ή μικρή μπετονιέρα τουλάχιστον 5 min.

Περισσότερες πληροφορίες

To Penetron Admix προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του. Περιέχει τσιμέντο Portland πολύ καλά επεξεργασμένη πυριτιακή άμμο και διάφορα ενεργά χημικά τεχνογνωσίας Penetron. Αυτά τα χημικά ενεργά αρχίζουν να αντιδρούν καταλυτικά με το νερό του φρέσκου σκυροδέματος και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιμέντου, παράγοντας ένα μη διαλυτό σχηματισμό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων του σκυροδέματος. Έτσι λοιπόν το σκυρόδεμα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης γίνεται μόνιμα στεγανό ενάντια στην διείσδυση του νερού και άλλων υγρών από οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τυχόν υποβάθμισή του εξαιτίας των σκληρών περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη στεγανοποίηση μετά το ξεκαλούπωμα της κατασκευής εκτός από επισκευές τυχόν φωλέων από κακή δόνηση και σκυροδέτηση και τυχόν οπών από «φουρκέτες» και «μορέλα» με το Penecrete Mortar. Ιδανικό σύστημα στεγανοποίησης για πισίνες εφόσον δεν απαιτεί καμία επιπλέον επίστρωση που λειτουργεί σαν αιτία αποκόλλησης μεταγενέστερων εξισωτικών τσιμεντοκονιών.

Προτεινόμενες Εφαρμογές*

Εφαρμόζεται κατά τη σκυροδέτηση σε έργα όπως:

 • Δεξαμενές
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
 • Χώρους αναχαίτισης
 • Σήραγγες και συστήματα υπόγειων διαβάσεων
 • Υπόγειους θόλους
 • Κατασκευές χώρων στάθμευσης
 • Κολυμβητικές Πισίνες
 • Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Πλεονεκτήματα

 • Έχει αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται είτε από την θετική είτε από την αρνητική επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος.
 • Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος.
 • Παρουσιάζει χημική αντοχή σε δραστικά χημικά, όπως είναι π.χ. οι θειούχες ενώσεις.
 • Ειδικότερα, μειώνει δραστικά τον συντελεστή διάχυσης του χλωρίου στους πόρους του σκυροδέματος.
 • Παρουσιάζει μειωμένη συρρίκνωση κατά το στέγνωμα.
 • Δεν φθείρεται κατά το πάγωμα και ξεπάγωμα, είναι συνεπώς ιδανικό για περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Έχει ικανότητα σφράγισης πιθανών μελλοντικών στατικών τριχοειδών ρωγμών έως 0.4mm (self-cure).
 • Eπιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει.
 • Είναι μη τοξικό.
 • Είναι λιγότερο δαπανηρό στην εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
 • Παρέχει μόνιμη στεγανωτική δράση.
 • Προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παραγωγής του και έκτοτε δεν υποβάλλεται σε κλιματολογικές καταπονήσεις.
 • Αυξάνει την ελαστικότητα στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων.
 • Τριπλασιάζει τον προσδόκιμο χρόνο ζωής του σκυροδέματος, καθώς μειώνει στο 1/3 το ρυθμό φθοράς του από όλους τους παράγοντες που φθείρουν το συμβατικό σκυρόδεμα και οι οποίοι αναφέρθηκαν πιο πάνω.
 • Επειδή διατηρεί το σκυρόδεμα εντελώς στεγνό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, προστατεύει το μεταλλικό οπλισμό από τη χημική οξείδωση. Σε συνδυασμό με τις συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR, που προστατεύουν το μεταλλικό οπλισμό από τη διάβρωση και την απώλεια μάζας εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης, εξασφαλίζει πρακτικά μηδενική φθορά του μεταλλικού οπλισμού. Κατά συνέπεια, με την παράλληλη εφαρμογή και συνεργία των δύο αυτών καινοτόμων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή επιμήκυνση της διάρκειας ζωής σε κατασκευές από σκυρόδεμα κάθε είδους.

Δοσολογία – Πληροφορίες Κατανάλωσης

Προτεινόμενη αναλογία του Penetron Admix για μόνιμα στεγανό σκυρόδεμα είναι 0,8-1% κ.β. του τσιμέντου. Για συνηθισμένο σκυρόδεμα ~300 Kg τσιμέντου χρησιμοποιούμε 3 Kg σκόνης προϊόντος ανά m3 σκυροδέματος. Π.χ. για βαρέλα 9 m3 θα χρησιμοποιήσουμε: 3 Kg x 9=27 Kg δηλαδή 1½ σακιά Penetron Admix. Για ευκολία τα σακιά κόβονται στην μέση, οπότε ανακατεύουμε 3 μισά σακιά σε 3 αντίστοιχα δοχεία ανάμιξης με 11,5 Lt νερό έκαστο. Στην περίπτωση παραγωγής στεγανών κονιαμάτων (περιεκτικότητα τσιμέντ. >250 Kg/m3) προτείνεται η ανάμιξη 0,5-1,0 Kg Penetron Admix ανά 50 Kg τσιμέντου.
Σημείωση: Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η δοσολογία ίσως είναι υψηλότερη της τάξεως του 2-3%, ανάλογα την ποσότητα και τον τύπο του συνόλου των τσιμεντοειδών συστατικών.

Διαδικασίες Εφαρμογής

Το Penetron Admix πρέπει να προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παρασκευής του. Η σειρά των διαδικασιών προσθήκης του Penetron Admix διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των εγκαταστάσεων παραγωγής και του εξοπλισμού.
1. Εργοτάξιο παραγωγής σκυροδέματος – ξηρής λειτουργίας διαλείποντος έργου:
Προσθέστε το Penetron Admix σε μορφή σκόνης στη βαρέλα του φορτηγού που θα φέρει το έτοιμο σκυρόδεμα. Οδηγήστε το φορτηγό κάτω από την εγκατάσταση διαλείποντος έργου και προσθέστε 60-70% του απαιτούμενου νερού μαζί με 136-227kgr αδρανών. Ανακατέψτε τα υλικά για 2-3 λεπτά ώστε να βεβαιωθείτε ότι το Penetron Admix έχει διανεμηθεί σε όλο το μείγμα του νερού. Προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά στο φορτηγό του νέου σκυροδέματος σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες διαλείποντος έργου.
2. Εργοτάξιο Παραγωγής σκυροδέματος – λειτουργία κεντρικής ανάμιξης:
A. Tρόπος: Με προσθήκη στα αδρανή
Προσθέτουμε την προβλεπόμενη ποσότητα Penetron Admix σε μορφή σκόνης σε ένα από τα σιλό των αδρανών. Τα αδρανή στη συνέχεια μέσω της μεταφορικής ταινίας οδηγούνται στον κεντρικό αναμικτήρα όπου γίνεται η προσθήκη του νερού και του τσιμέντου (να ληφθεί υπόψη μια επιπλέον ποσότητα νερού που θα χρειαστεί λόγω της
προσθήκης του Penetron Admix). Ρίχνουμε μετά την ανάμιξη το σκυρόδεμα στη βαρέλα του φορτηγού μεταφοράς όπου μεταφέρεται στο έργο υπό συνεχή ανάδευση.
B. Τρόπος: Με προσθήκη στη βαρέλα
Αναμιγνύετε το Penetron Admix με νερό έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα πολύ λεπτό υδαρές κονίαμα (π.χ 18kgr σκόνης αναμιγνύονται με 23 λίτρα νερού). Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα υλικού στην βαρέλα ανάμιξης. Τα αδρανή, το τσιμέντο και το νερό θα πρέπει να τοποθετηθούν και να αναμιχθούν στο εργοτάξιο σκυροδέματος
σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία (λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του νερού που έχει ήδη τοποθετηθεί στο φορτηγό έτοιμου σκυροδέματος). Ρίχνουμε το σκυρόδεμα που παράχθηκε από τον κεντρικό αναμικτήρα στην βαρέλα του φορτηγού και αναμιγνύουμε για τουλάχιστο 5 λεπτά στις γρήγορες στροφές για να βεβαιωθούμε
ότι το Penetron Admix έχει κατανεμηθεί σε όλη την μάζα του σκυροδέματος.
Καθ’ όλη την διάρκεια η βαρέλα περιστρέφεται μέχρι να φτάσει στο έργο για την βελτίωση της ομοιόμορφης κατανομής του Penetron Admix.
3. Εργοτάξιο παραγωγής προκατασκευασμένων διαλείποντος έργου:
Προσθέστε το Penetron Admix στα αδρανή και στην άμμο, έπειτα αναμιγνύετε για 2-3 λεπτά πριν προσθέσετε το τσιμέντο και το νερό. Η συνολική μάζα του σκυροδέματος θα πρέπει να αναμιχθεί ακολουθώντας την συνήθη τυπική διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα ομογενοποιημένο μίγμα του Penetron Admix με το σκυρόδεμα. Συνεπώς μην προσθέτετε ξηρά σκόνη Penetron Admix κατευθείαν σε υγρό σκυρόδεμα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση και δεν θα λάβει χώρα διασπορά του Penetron Admix σε όλη την μάζα του σκυροδέματος.

Χρόνος Πήξης και Αντοχή

Ο χρόνος πήξης του σκυροδέματος επηρεάζεται από την χημική και φυσική σύνθεση των συστατικών του, την θερμοκρασία του σκυροδέματος και τις κλιματολογικές συνθήκες. Όταν χρησιμοποιούμε Penetron Admix μπορεί να παρατηρηθεί επιβράδυνση στο χρόνο πήξης. Η επιβράδυνση εξαρτάται από την σύνθεση του σκυροδέματος και την δοσολογία του Penetron Admix. Ωστόσο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, το Penetron Admix εξασφαλίζει ένα φυσιολογικό χρόνο πήξης σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που περιέχει Penetron Admix ενδέχεται να αναπτύξει τελικά υψηλότερη αντοχή από ένα σκυρόδεμα που δεν έχει πρόσμικτο Penetron Admix. Τα δοκιμαστικά μίγματος θα πρέπει να παρασκευαστούν κάτω από τις συνθήκες του έργου για να προσδιοριστεί ο χρόνος πήξης και η αντοχή του σκυροδέματος.

Περιορισμοί

Όταν προσθέτουμε Penetron Admix, η θερμοκρασία του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι πάνω από 4°C.

Αποθήκευση

12 μήνες σε μη ανοιγμένη και μη κατεστραμμένη συσκευασία.

Συσκευασία

Δοχείο 3,75 Kg – 132 Δοχεία / Παλέτα 495 Kg
Σακί 18 Kg – 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg
(Για μεγάλα έργα δίνεται και ανάλογη συσκευασία, κατόπιν όμως ειδικής παραγγελίας.)

Χρώμα: Γκρι

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Το Penetron Admix περιέχει τσιμέντο Portland και είναι υψηλά αλκαλικό. Σαν τσιμεντοειδές μίγμα σε μορφή σκόνης μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς ερεθισμούς στο δέρμα και στα μάτια. Για το λόγο αυτό, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Προτείνεται κατά την διαδικασία εφαρμογής η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Οδηγίες για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους ατυχημάτων αναγράφονται πάνω στις συσκευασίες των υλικών. Η εταιρεία μας διαθέτει κατανοητό και πρόσφατα ενημερωμένο φυλλάδιο για την ασφαλή χρήση των προϊόντων PENETRON. Κάθε τεχνικό φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες υγείας και ασφάλειας για την προστασία των υπαλλήλων σας και των πελατών σας.
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας προκειμένου να παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν την αποθήκευση και χρήση του προϊόντος.

Εγγύηση

Η ΙCS/Penetron International εγγυάται ότι τα προϊόντα της παράγονται κάτω από πιστοποιημένες με ISO διαδικασίες, περιέχουν όλα τα συστατικά στις σωστές αναλογίες, είναι πολύ υψηλής ποιότητας και δεν εμφανίζουν κανένα ελάττωμα. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή , θα αντικατασταθεί χωρίς καμία επιβάρυνση οποιοδήποτε προϊόν εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό, έχουν τηρηθεί αυστηρά οι δημοσιευμένες οδηγίες εφαρμογής και εφόσον το προϊόν αυτό έχει κριθεί κατάλληλο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Η ΙCS/Penetron International Ltd. δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων της για κάθε εφαρμογή. Ο χρήστης σε συνεργασία με τον διανομέα των προϊόντων θα προσδιορίσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση με δική τους ευθύνη και κίνδυνο.
Ενώ έχει ληφθεί κάθε μέριμνα έτσι ώστε οι πληροφορίες που δίνονται στο κείμενο αυτό να είναι σωστές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος οποιουδήποτε συμβολαίου. Οι αγοραστές των προϊόντων θα πρέπει να εξακριβώσουν εάν η εταιρεία έχει κάνει κάποιες αλλαγές στις προδιαγραφές ή στις λεπτομέρειες εφαρμογής από τότε που έχει τυπωθεί το έντυπο αυτό.

Νομική Σημείωση

Όλες οι υποδείξεις, τα τεχνικά στοιχεία και τα πειραματικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος είναι βασισμένα στα αποτελέσματα ελεγχόμενων εργαστηριακών δοκιμών ή σε πραγματικά αποτελέσματα εργοταξιακών εφαρμογών.
Παρόλα αυτά η ICS/Penetron International δεν δίνει οποιασδήποτε μορφής εγγύηση αναφορικά με αυτά τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά παρέχονται με καλή πίστη βασισμένα στην μέχρι την έκδοση αυτού του φυλλαδίου εμπειρία της ICS/Penetron International.
Λόγω των διαφορετικών συνθηκών αποθήκευσης, διαχείρισης και εφαρμογής των υλικών η ICS/Penetron International δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη που θα προκύψει από τα επακόλουθα των εφαρμογών αποτελέσματα.
Προτείνεται στους πιθανούς χρήστες των προϊόντων να κάνουν δειγματοληπτική δοκιμή σε μικρές ποσότητες για να καθορίσουν την καταλληλότητα του εκάστοτε προϊόντος σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Οι χρήστες των προϊόντων θα πρέπει να ανατρέχουν πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου προϊόντος.

Μοιράσου το στα social media