Smaltofix

το αδιάβροχο λευκό του Λευκού Οίκου

Εναλλακτικό προϊόν:
Σε πολλές εφαρμογές είναι προτιμότερο
να χρησιμοποιείται το PENETRON SEALCOAT.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αγοράστε τώρα το SMALTOFIX από το e-shop μας
ή επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις

Αυτό το προϊόν, εκτός των άλλων εξαιρετικών ιδιοτήτων του που αναλύοναι πιο κάτω, εξασφαλίζει επίσης δροσιά το καλοκαίρι, καθώς ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κάλυψης ψυχρών οροφών και τοίχων που έχουν οριστεί από την ΕυρωπαϊκήςΈνωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πιστοποιήσεις από τον Δημόκριτο διαθέσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο:
– Απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας (absorptance)
– Εκπεμψιμότητα θερμικής ακτινοβολίας (emittance)

Για ακόμα καλύτερη ανακλαστική θερμομόνωση προτείνουμε τις ψυχρές βαφές:
Aerozyl και Antitherm.

– ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ –

Επειδή αυτό το υλικό περιέχει διαλύτη white spirit, θα πρέπει, όταν εφαρμόζεται σε υπόγεια ή σε άλλους κλειστούς χώρους με ελλιπή αερισμό, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας:

– μάσκα ενεργού άνθρακα πατήστε εδώ
– βεβιασμένος εξαερισμός πατήστε εδώ
– συχνά διαλείμματα για λήψη καθαρού αέρα
– λήψη γάλακτος σε περίπτωση ναυτίας

1. Ταυτότητα του προϊόντος
Κατηγορία WINWET: 4. Επικαλυπτικά στεγανοποιητικά με ισχυρή πρόσφυση
Περιγραφή προϊόντος: Αδιάβροχη λευκή ή χρωματιστή αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική επικαλυπτική και διεισδυτική ρητίνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων, με εφαρμογή απευθείας πάνω σε υγρές επιφάνειες σε υπόγεια, δεξαμενές, υδατοφράγματα, παρτέρια, τοιχία στήριξης γαιών κτλ., και για την οριστική στεγανοποίηση κάθε είδους επιφάνειας με ταυτόχρονο αστάρωμα και βαφή της.
Δεδομένα ασφαλείας: Δεν περιέχει καρκινογόνους διαλύτες, περιέχει μόνο White Spirit, που είναι το πιο οικολογικό και αβλαβές διαλυτικό μέσο που υπάρχει μετά το νερό. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.Προσοχή: Όλα τα προϊόντα που περιέχουν White Spirit, όταν εφαρμόζονται σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες τις προφυλάξεις, επειδή το White Spirit, όταν εισπνέεται για πολλή ώρα σε μεγάλη συγκέντρωση, προκαλεί πρόσκαιρη αδιαθεσία με ζαλάδες και εμετούς. Θα πρέπει τα παράθυρα (εάν υπάρχουν) να είναι ανοικτά, το σύστημα εξαερισμού να λειτουργεί, ο τεχνίτης να κάνει συχνά διαλείμματα για να βγαίνει στον καθαρό αέρα, πριν την εφαρμογή να έχει πιει γάλα κτλ.
Υλικά πάνω στα οποία εφαρμόζεται: Μπετόν, σοβάς, βαμμένες επιφάνειες, μέταλλο, ξύλο, ασφαλτόπανο και σε σχεδόν όλα τα υλικά
2. Στοιχεία για τη λειτουργία του προϊόντος
Ποια προβλήματα λύνει το προϊόν και με ποιους τρόπους: Το Smaltofixκαταρχήν σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση των αρνητικών πιέσεων σε υπόγεια, στη συνέχεια όμως δοκιμάστηκε και σε άλλες εφαρμογές και διαπιστώθηκε ότι δίνει πολύ αξιόπιστη λύση σε μία σειρά από κατασκευαστικά και επισκευαστικά προβλήματα που επί χρόνια ταλαιπωρούσαν τους τεχνίτες και τους ιδιοκτήτες κτιρίων και άλλων κατασκευών. Εδώ γίνεται σύντομη αναφορά στις κυριότερες από αυτές τις εφαρμογές. Αναλυτικότερη παρουσίαση των εφαρμογών αυτού του μοναδικού προϊόντος θα βρείτε πιο κάτω, στην παράγραφο «Πεδία εφαρμογής».Δείτε επίσης μία βελτιωμένη έκδοση του προϊόντος, το Smaltolack, που είναι αρκετα πιο ακριβό αλλά έχει ακόμα καλύτερες ιδιότητες στεγανοποίησης και μηχανικών αντοχών.1. Αρνητικές πιέσεις: Το πρόβλημα της αρνητικής πίεσης του νερού που διαπερνά τσιμεντένια τοιχία, τσιμεντοκονίες και σοβάδες και πλημμυρίζει υπόγεια ή διαρρέει από δεξαμενές, πισίνες, υδατοφράγματα, ζαρντινιέρες, τοιχία στήριξης γαιών κτλ. αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους μηχανικούς τους. Η μέχρι τώρα εμπειρία λέει ότι, εάν δεν έχει γίνει σωστή στεγανοποίηση τέτοιων κατασκευών από την πλευρά όπου υπάρχει συνεχής επαφή με το νερό ή το υγρό χώμα (π.χ. κατά την κατασκευή θεμελίων κτιρίου ή δεξαμενής, πισίνας κτλ.) είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο και σίγουρα πολύ δαπανηρό να δοθεί λύση εκ των υστέρων, γιατί, όπως είναι γνωστό, το νερό βρίσκει πάντα διόδους.
Οι λύσεις που προτείνονται συνήθως είτε είναι αναξιόπιστες είτε αντέχουν για λίγα μόνο χρόνια, είτε είναι πανάκριβες και απαιτούν σκάψιμο για τη δημιουργία κοιλοτήτων στις οποίες θα εφαρμοστούν ειδικά αδιάβροχα επισκευαστικά υλικά, τσιμεντοκονίες κτλ.
Το Smaltofix σχεδιάστηκε για την αδιαβροχοποίηση υγρών τσιμεντένιων τοίχων ή τσιμεντοκονιών (εσωτερικών ή εξωτερικών) ή του σοβά, αφού είναι σε θέση απλά και μόνο με επάλειψη (δύο χέρια) να συγκρατήσει την αρνητική πίεση που εξασκεί το νερό.2. Στεγανοποίηση πυθμένα και τοιχίων: Η στεγανοποίηση του πυθμένα και των τοιχίων που έρχονται σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρό χώμα (σε παρτέρια, ζαρντινιέρες, δεξαμενές, πισίνες, θεμέλια κτλ.) παραδοσιακά γίνεται με χρονοβόρες και δαπανηρές μεθόδους (τσιμεντοκονία, πίσσα, ασφαλτόπανα κτλ.), οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν μόνο προσωρινή λύση. Το Smaltofix, σε συνδυασμό με το Betocryl, είναι η μόνη μέθοδος που προσφέρει οριστική λύση, με πολύ χαμηλότερο κόστος και με πολύ πιο απλή και γρήγορη εφαρμογή.3. Υγρασία στο εσωτερικό των τοίχων: Ένα πρόβλημα που παλιότερα ήταν άλυτο ήταν η εσωτερική υγρασία μέσα σε τοίχους, που οφείλεται είτε σε ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος είτε σε μικροδιαρροές σωλήνων είτε σε άγνωστη αιτιολογία. Και στις τρεις περιπτώσεις είτε δεν υπάρχει λύση είτε η λύση αποτελεί σπάσιμο και γκρέμισμα του σοβά. Το βάψιμο του τοίχου με δύο χέρια Smaltofix σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δώσει οριστική λύση, καθώς δε θα επιτρέπει στην υγρασία να το διαπεράσει και θα την υποχρεώνει να ακολουθήσει άλλη δίοδο, συνήθως προς το έδαφος. Αυτή η λύση μπορεί να αποτύχει μόνο σε περίπτωση που ο σοβάς φουσκώσει από μέσα, δεν παύει όμως να αποτελεί μία πολύ καλή δυνατότητα με μεγάλη πιθανότητα να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που παλιότερα ήταν άλυτο.4. Υγρομόνωση, θερμομόνωση και βάψιμο ταρατσών: Η υγρομόνωση και με ταυτόχρονη θερμομόνωση ταρατσών με τις παραδοσιακές μεθόδους είναι πολύ ακριβή και συνήθως δεν είναι μόνιμη λύση εξαιτίας της φθαρτότητας των επικαλυπτικών υλικών που χρησιμοποιούνται. Το Smaltofix, όταν εφαρμόζεται με απλή επάλειψη (δύο χέρια) πάνω σε υγρή πλάκα ταράτσας, αποτελεί τη μοναδική μέθοδο που εξασφαλίζει ταυτόχρονα οριστική στεγανοποίηση, μόνωση από το ψύχος, ανακλαστική θερμομόνωση από τον ήλιο, αστάρωμα, άσπρισμα άφθαρτο και αναλλοίωτο μέσα στα χρόνια, προστασία από την παγοπληξία, καθαριότητα, εύκολο πλύσιμο και άλλα οφέλη5. Αστάρωμα, βάψιμο και υγρομόνωση τοίχων: Το βάψιμο των σοβατισμένων τοίχων απαιτεί δύο χέρια αστάρωμα (είτε με κοινό αστάρι είτε με Betostal F/18) και δύο χέρια χρώμα και στη συνέχεια για την προστασία του χρώματος από τον ήλιο, τη βροχή και τις συστολοδιαστολές απαιτείται ένα χέρι Contraqua 7/50, ώστε ο τοίχος να μην ξεθωριάζει, να μη λερώνεται, να μη ρηγματώνει, να μη σπάει από τον πάγο και να μη θέλει ξανά βάψιμο μέσα σε λίγα χρόνια. Όλες οι πιο πάνω χρονοβόρες και δαπανηρές εργασίες μπορούν να αντικατασταθούν από την εφαρμογή του Smaltofix (δύο χέρια) που δίνει ακόμα καλύτερο και πολύ πιο μόνιμο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται προτιμήθηκαν για το βάψιμο όλων των εξωτερικών τοίχων του Λευκού Οίκου στις Η.Π.Α.6. Φράγμα υδρατμών για την προστασία της πολυουρεθάνης σε θερμομόνωση ταράτσας: Επίσης, το Smaltofix αποτελεί τέλειο φράγμα υδρατμών για την προστασία της θερμομόνωσης ταράτσας με πολυουρεθάνη, σε αντικατάσταση της παραδοσιακής πίσσας, η οποία δεν αντέχει για πολλά χρόνια λόγω της υδροφιλίας της που, σε συνδυασμό με τους υδρατμούς που αναδύονται μέσα από το κτίριο, την καταστρέφει, με αποτέλεσμα η πολυουρεθάνη σύντομα να βρίσκεται εκτεθειμένη στους υδρατμούς και τελικά να αποσαθρώνεται και να καταστρέφεται η θερμομόνωση του κτιρίου.
Αρχή λειτουργίας και τρόπος δράσης: Το Smaltofix εφαρμόζεται πάντα υποχρεωτικά πάνω σε υγρές επιφάνειες, επειδή η ρητίνη αυτή αντιδρά με το νερό και δένει με τα αδρανή υλικά (σοβάς, σκυρόδεμα), μόνο όταν είναι ελαφρώς υγρά. Επιπλέον, όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα, αρχίζει να αυτοπολυμερίζεται. Δηλαδή, το λεπτό φιλμ που θα σχηματιστεί μετά από 24 ώρες περίπου, είναι προϊόν αντιδράσεως και πολυμερισμού και ενσωματώνεται πλήρως και με τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια του σκυροδέματος ή του σοβά. Το φιλμ αυτό έχει απόλυτη αδιαβροχία και μεγάλη ελαστικότητα, η οποία δε χάνεται με τα χρόνια, ακόμα και αν η επιφάνεια είναι εκτεθειμένη στο λιοπύρι.
Οφέλη: Το Smaltofix, χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο δράσης του είναι ένα μοναδικό υλικό που εξασφαλίζει ταυτόχρονα οριστική στεγανοποίηση ακόμα και σε αρνητικές πιέσεις, φράγμα υδρατμών, μόνωση από το ψύχος, ανακλαστική θερμομόνωση από τον ήλιο, αστάρωμα, άσπρισμα άφθαρτο και αναλλοίωτο μέσα στα χρόνια, προστασία από την παγοπληξία, καθαριότητα, εύκολο πλύσιμο και άλλα οφέλη.
Πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων: 1. Σε σύγκριση με άλλα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται για παρόμοιες εφαρμογές το Smaltofix έχει τα ακόλουθα τεχνικά πλεονεκτήματα:
– Δε χρειάζεται επανάληψη κάθε λίγα χρόνια.
– Βατό αποτέλεσμα.
– Δε φθείρεται από τον ήλιο.
– Δεν ξεφλουδίζει, δεν ξεραίνεται, δεν τρίβεται, δε ρηγματώνει.
– Δε φουσκώνει από νερά.
– Αντέχει σε μηχανικές καταπονήσεις (σε φυσιολογικά πλαίσια).2. Πέρα από τα πιο πάνω τεχνικά πλεονεκτήματα το Smaltofix πλεονεκτεί και στο θέμα του χρόνου και της ευκολίας εφαρμογής, καθώς εφαρμόζεται πολύ εύκολα και γρήγορα ακόμα και από ανειδίκευτο άτομο, το δε κόστος του ανά m2επιφάνειας είναι αρκετά χαμηλό.3. Περισσότερες πληροφορίες για τα ειδικότερα πλεονεκτήματα του Smaltofix έναντι άλλων μεθόδων ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα που καλείται να λύσει δόθηκαν ήδη στην παράγραφο «Ποια προβλήματα λύνει το προϊόν και με ποιους τρόπους».
Σύγκριση με άλλα υλικά της οικογένειας Winwet: 1. Το Smaltofix θυμίζει περισσότερο χρώμα και δε δημιουργεί επικάλυψη με μεγάλο πάχος ούτε είναι ικανό να γεμίζει κοιλότητες όπως το Armofix, το οποίο θυμίζει περισσότερο γιαούρτι ή στόκο και όχι χρώμα. Το Smaltofix είναι πιο οικονομικό, και επειδή είναι πιο φθηνό και επειδή απαιτείται μικρότερη ποσότητα για την κάλυψη μιας επιφάνειας και γι’ αυτό προτιμάται σε περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών. Επίσης, το Smaltofix επιτυγχάνει μερική υδροφοβία και ελαιοφοβία και είναι πιο ανθεκτικό σε αρνητικές πιέσεις. Το Smaltofix αραιώνεται σε White Spirit, ενώ το Armofixέχει ως βάση το νερό.2. Σε σύγκριση με την τσιμεντοκονία που περιέχει Betoplex ή Sovaplex DSείναι σίγουρα μία πολύ πιο απλή και οικονομική και εξίσου αξιόπιστη λύση, όταν πρόκειται για στεγανοποίηση πυθμένων και κατακόρυφων τοιχίων σε δεξαμενές, πισίνες, ζαρντινιέρες κτλ.3. Σε σύγκριση με το Contraqua 7/50 αποτελεί μία εξίσου καλή λύση για την τελική προστασία επιφανειών από βροχή, ήλιο, συστολοδιαστολές, ρηγματώσεις, με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι αποτελεί ταυτόχρονα και αστάρι και χρώμα και με το μειονέκτημα ότι δεν είναι απόλυτα υδρόφοβο και ελαιόφοβο όπως το Contraqua 7/50.4. Δείτε επίσης μία βελτιωμένη έκδοση του προϊόντος, το Smaltolack, που είναι αρκετα πιο ακριβό αλλά έχει ακόμα καλύτερες ιδιότητες στεγανοποίησης και μηχανικών αντοχών.
Πειράματα ελέγχου της αποτελεσματικότητας του προϊόντος: 1. Αντοχή στη θετική πίεση: Αφού υγράνουμε με ένα σφουγγάρι έναν τσιμεντόλιθο, τον βάφουμε εξωτερικά με Smaltofixκαι τον αφήνουμε μέσα σε ένα δοχείο με νερό που η στάθμη του είναι λίγο κάτω από το ύψος του βαμμένου τσιμεντόλιθου. Διαπιστώνουμε ότι δε θα εισχωρήσει στις εσωτερικές τρύπες του τσιμεντόλιθου, τα δε εσωτερικά τοιχώματά του θα συνεχίσουν να είναι εντελώς στεγνά.2. Αντοχή στην αρνητική πίεση: Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά γεμίζουμε τις τρύπες του τσιμεντόλιθου με νερό και όχι το υπόλοιπο δοχείο. Διαπιστώνουμε ότι, όσος καιρός και να περάσει, το νερό δε θα βγει από τις τρύπες προς τα έξω.Σημείωση: Για να πετύχουν τα πιο πάνω πειράματα, πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει πλήρη αδιαβροχία περιμετρικά στα σημεία επαφής του τσιμεντόλιθου με τον πυθμένα του δοχείου, αλλιώς το νερό θα περάσει από εκεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή του μίγματος τσιμέντου με Polibond Elastico στους αρμούς που σχηματίζουν ο πυθμένας με την εσωτερική και με την εξωτερική πλευρά των τοιχωμάτων του τσιμεντόλιθου. Ο πιο απλός και σίγουρος τρόπος για να γίνει αυτή η στεγανοποίηση των αρμών είναι να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα με ένα στρώμα μίγματος τσιμέντου με Polibond Elastico πάχους περίπου 1 cm και αμέσως μετά, πριν στεγνώσει, να τοποθετήσετε πάνω του και να βυθίσετε ελαφρώς μέσα του τον εξωτερικά βαμμένο με Smaltofix τσιμεντόλιθο. Σε 3 ημέρες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός των υλικών, μπορεί να ξεκινήσει το πείραμα.
Πεδία εφαρμογής: Αυτός ο χώρος θα καλυφθεί προσεχώς με συνδέσμους (links) που θα οδηγούν σε ένα ξεχωριστό κείμενο για κάθε διαφορετικό πεδίο εφαρμογής του προϊόντος.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος
Απαραίτητος εξοπλισμός για την εφαρμογή: Για την εφαρμογή της ρητίνης θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας όσα αναφέρονται στη Λίστα Εξοπλισμού Εφαρμογών Winwet.
Προετοιμασία επιφάνειας πριν την εφαρμογή: 1. Καθαρισμός και ύγρανση επιφάνειας: Πρέπει η επιφάνεια να είναι καλά σκουπισμένη και να έχει υγρανθεί με νερό, χωρίς όμως να υπάρχουν σταγόνες πάνω της. Ο καλύτερος τρόπος για να την υγράνετε, αν είναι στεγνή, είναι να τη μουσκέψετε με ένα σφουγγάρι.2. Απομάκρυνση παλαιών σαθρών επιστρώσεων: Αν έχουν γίνει παλιότερες προσπάθειες στεγανοποίησης της επιφάνειας με άλλα υλικά που ξεράθηκαν και καταστράφηκαν, θα πρέπει αυτά να απομακρυνθούν, τουλάχιστον στις περιοχές όπου είναι αποσαθρωμένα ή φουσκωμένα και μπορούν εύκολα να ξυστούν ή να ξεφλουδιστούν.3. Αστάρωμα επιφανειών:
i. Στις περιπτώσεις αντιμετώπισης αρνητικών πιέσεων
προαιρετικά μπορεί η επιφάνεια να περαστεί πρώτα με υγρομονωτικό αστάρι Betostal F/18 (για κατακόρυφη επιφάνεια) ή Betostal SLN(για οριζόντια επιφάνεια).
ii. Στις περιπτώσεις αντιμετώπισης θετικών πιέσεων
(π.χ. εσωτερικά τοιχία δεξαμενής) ή απλής προστασίας επιφάνειας από νερό χωρίς πίεση (π.χ. ταράτσα) η πιο πάνω ενέργεια είναι υποχρεωτική.
iii. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παλιά φθαρμένη επικάλυψη
από ασφαλτικά γαλακτώματα ή άλλα επικαλυπτικά υλικά, το αστάρωμα της επιφάνειας με ένα από τα πιο πάνω Betostal, η ακόμα καλύτερα με το Betocryl είναι ακόμα πιο επιβεβλημένο, αλλιώς κατά την εφαρμογή του Smaltofix η επικάλυψει θα μαλακώνει και θα κολλάει κάθε τόσο πάνω στο ρολό.
4. Επισκευή τρυπών, σπασιμάτων, κοιλοτήτων:
i. Στις κατακόρυφες επιφάνειες
, εάν στο αρχικό σκυρόδεμα δεν είχε χρησιμοποιηθεί ρευστοποιητής ή αν τα καλούπια ήταν φθαρμένα (με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν τραυματισμοί κατά το ξεκαλούπωμα) ή αν υπάρχουν τρύπες και κοιλότητες από τα τσέρκια ή από άλλες αιτίες, τότε πριν από τη χρήση του Smaltofix συνιστάται – και σε ορισμένες εφαρμογές απαιτείται – να προηγηθεί γέμισμα αυτών των κοιλοτήτων με επισκευαστικό τσιμέντο που θα περιέχει Betoplex.
ii. Στις οριζόντιες επιφάνειες
(π.χ. πυθμένας δεξαμενής ή ταράτσα) τα πράγματα είναι πιο απλά: η επισκευή μπορεί να γίνει με Armofix, που είναι πολύ πιο γρήγορη λύση (ή μπορεί και να μη γίνει και καθόλου, αν είναι βέβαιο ότι αυτές οι ατέλειες είναι μόνο επιφανειακές). Ο λόγος είναι ότι το Smaltofix έτσι κι αλλιώς θα εισρεύσει μέσα σε αυτές τις κοιλότητες λόγω της βαρύτητας, πράγμα που προφανώς δεν ισχύει για τις κοιλότητες κατακόρυφων επιφανειών, επειδή εκεί το υλικό εξαιτίας της βαρύτητας δεν μπορεί να σταθεί στην άνω εσωτερική επιφάνεια τέτοιων κοιλοτήτων.
Προστασία άλλων επιφανειών: Επειδή, όταν στεγνώσει πάνω σε μάρμαρα, πλακάκια, μέταλλα κ.ά. επιφάνειες, πολύ δύσκολα καθαρίζεται, προστατέψτε τέτοιες επιφάνειες με νάιλον ή εφημερίδες. Σε περίπτωση που πέσει σε κάποια τέτοια επιφάνεια, σκουπίστε άμεσα καλά την επιφάνεια με βρεγμένο πανί ή χαρτί, πριν αρχίσει ο πολυμερισμός της ρητίνης.
Αραίωση: Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό πριν το χρησιμοποιήσουμε. Το Smaltofix δεν αραιώνεται με νερό, στο οποίο είναι και αδιάλυτο, αλλά με White Spirit, που είναι το πιο φθηνό και το πιο οικολογικό διαλυτικό μετά το νερό. Το προϊόν περιέχει ήδη μία ποσότητα White Spirit. Η περαιτέρω αραίωσή του συχνά είναι αναγκαία στο βαθμό που επιθυμεί ο τεχνίτης, ώστε να καλύπτονται πιθανοί εμφανείς πόροι στο σκυρόδεμα ή οι μικρορωγμώσεις. Σε γενικές γραμμές συνιστάται αραίωση 20% στο πρώτο χέρι και καθόλου αραίωση στο δεύτερο χέρι.
Αριθμός περασμάτων: Συνιστάται να περαστεί 2 χέρια, για καλύτερη στεγανοποίηση αλλά και καλύτερη επικάλυψη. Το αποτέλεσμα θα είναι μία καλοβαμμένη λευκή επιφάνεια.Σημείωση: Το δεύτερο χέρι να περαστεί αφού θα έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι και αφού υγρανθεί ελαφρώς ξανά, ώστε να γίνει η απαραίτητη χημική αντίδραση του υλικού με την υγρασία της επιφάνειας και στο δεύτερο χέρι, για να «πιάσει» και αυτό τόσο καλά όσο το πρώτο.
Τρόποι εφαρμογής: Με πινέλο ή βούρτσα ή ρολό, ανάλογα με το είδος της κάθε επιφάνειας.
Απαιτούμενος χρόνος για την εφαρμογή: Με ρολό περίπου 30 λεπτά για επιφάνεια 100 m2. Στη συνέχεια, αναμονή μερικές ώρες μέχρι να στεγνώσει το πρώτο χέρι, ελαφρά ύγρανση της επιφάνειας με σφουγγάρι ή άλλο τρόπο που δεν αφήνει μεγάλες σταγόνες και πέρασμα δεύτερο χέρι μέσα σε 15 λεπτά το πολύ.
Καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή: Με συννεφιά ή ηλιοφάνεια, με κρύο ή με ζέστη το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Ο ήλιος και η ζέστη απλά επιταχύνουν τον πολυμερισμό και την αδιαβροχοποίηση. Αν υπάρχει πρόβλεψη της ΕΜΥ για βροχή, θα πρέπει η εφαρμογή να αναβληθεί.
Κατώτατη θερμοκρασία πολυμερισμού: 3οC. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3οC πριν ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός, τότε το νερό αρχίζει να παγώνει, το ίδιο και οι ειδικοί διεισδυτές που περιέχει η ρητίνη, με αποτέλεσμα να χάνει τη συνεκτικότητα και την αδιαβροχία της. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν κάνει πολύ κρύο. Όταν πλέον έχει πολυμεριστεί, η παγωνιά δεν προκαλεί καμία φθορά στη ρητίνη.
Χρόνος στεγνώματος: Μέσα σε λίγη ώρα η ρητίνη έχει απορροφηθεί από την επιφάνεια και μέσα σε λίγες ώρες στεγνώνει εντελώς.
Χρόνος ολοκλήρωσης του πολυμερισμού: 4 ημέρες ή λιγότερο. Τις ζεστές και ξηρές ημέρες του καλοκαιριού ο πολυμερισμός διαρκεί περίπου 24 ώρες.
Αν η ρητίνη βραχεί πριν ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός της: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με ένα ακόμα χέρι η ζημιά αποκαθίσταται απόλυτα.
Δυνατότητα βαφής μετά την εφαρμογή: Η πολυμερισμένη ρητίνη βάφεται.
Δυνατότητα χρωματισμού με πρόσμικτο χρώμα: Ναι, η ρητίνη μπορεί να αναμιχθεί με χρώμα πριν την εφαρμογή της.
Οδηγίες χρήσης: Πατήστε εδώ για να δείτε σε μορφή αρχείου PDF την ετικέτα με τις οδηγίες χρήσης που είναι κολλημένη πάνω στο προϊόν.
4. Αντοχές του εφαρμοσμένου προϊόντος
Ανθεκτικότητα σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και σεισμούς: Άριστη.
Ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και τριβές: Καλή.
Συμπεριφορά σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον: Η πολυμερισμένη ρητίνη δεν προσβάλλεται από το αλκαλικό περιβάλλον που δημιουργούν π.χ. τα αδρανή υλικά ούτε από το όξινο περιβάλλον που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες, οι ρίζες φυτών κ.ά.
Αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας: Χάρη στην ελαστικότητά της η πολυμερισμένη ρητίνη αντέχει σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.
Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες: Άριστη, ακόμα και σε μεγάλο καύσωνα και σε παγωνιά σαν αυτές που συμβαίνουν μόνο σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου: Πολύ καλή.
Αντοχή σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρό χώμα ή άλλη μορφή υγρασίας: Πρακτικά απεριόριστη
Αντοχή σε θετική πίεση: Πρακτικά απεριόριστη
Αντοχή σε αρνητική πίεση: Άριστη. Χάρη στη χημική αντίδρασή της με το νερό και τα αδρανή υλικά της υγρής επιφάνειας και στον ταυτόχρονο πολυμερισμό της η ρητίνη δημιουργεί ένα λεπτό αδιάβροχο στρώμα που είναι απόλυτα ενσωματωμένο μέσα και όχι πάνω στο υλικό (μπετόν, σοβάς, μαρμαροκονίαμα κτλ.) της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να αντέχει σε πολύ υψηλές αρνητικές πιέσεις. Για την ακρίβεια, αντέχει όσο αντέχει και η ίδια η επιφάνεια: το νερό θα περάσει μόνο αν η αρνητική πίεση γκρεμίσει το μπετόν ή το σοβά μέσα στην επιφάνεια του οποίου έχει εγκατασταθεί το Smaltofix. Αυτός ο υψηλός βαθμός αντοχής καθιστά το προϊόν μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο!
Διάρκεια ζωής: Απεριόριστη. Η πολυμερισμένη ρητίνη δε χάνει τις ιδιότητές της με την πάροδο του χρόνου, επειδή έχει πρακτικά ανύπαρκτη γήρανση (δεν ξεραίνεται και δεν αποσυντίθεται), μεγάλη ελαστικότητα (δεν ξεχειλώνει ούτε σκίζεται με συστολοδιαστολές) και αρκετά καλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Σε περίπτωση φθοράς της από μηχανικά αίτια η ζημιά επισκευάζεται τοπικά εύκολα με ένα ακόμα πέρασμα.
Περιοδικές προληπτικές επαναλήψεις εφαρμογής: Δε θεωρείται απαραίτητη η επανάληψη για λόγους πρόληψης κάθε λίγα χρόνια. Σε εμφανείς επιφάνειες που λερώνονται μπορεί για αισθητικούς λόγους να ξαναπεραστεί, αν και γενικά πλένεται πολύ καλά και δε λερώνεται μέσα στα χρόνια.
5. Φυσικές ιδιότητες του προϊόντος
Μορφή του προϊόντος πριν την εφαρμογή του: Γαλακτώδες κολλώδες λεπτόρρευστο υγρό (θυμίζει λευκό πλαστικό χρώμα, λίγο πιο κολλώδες)
Μορφή του προϊόντος μετά την εφαρμογή και τον πολυμερισμό του: Η πολυμερισμένη ρητίνη έχει την εξωτερική εμφάνιση και την υφή ιδιαίτερα αστραφτερού λευκού πλαστικού χρώματος πολύ υψηλής ποιότητας.
Ελαστικότητα: Μεγάλη.
Συγκολλητικότητα: Άριστη.
Πρόσφυση – διείσδυση: Μικρή διείσδυση, άριστη πρόσφυση, γίνεται ένα σώμα με τα ανώτερα στρώματα της επιφάνειας πάνω στην οποία εφαρμόζεται.
Επικάλυψη: Το λευκό χρώμα της ρητίνης επικαλύπτει απόλυτα το χρώμα της επιφάνειας, η οποία όμως διατηρεί την αρχική της διαμόρφωση (εσοχές και εξοχές).
Αεροδιαπερατότητα και ατμοδιαπερατότητα: Αυτές οι ιδιότητες έχουν ενδιαφέρον μόνο στην περίπτωση κάλυψης εξωτερικών επιφανειών κτιρίων (τοίχοι και ταράτσα) και όχι στις περιπτώσεις στεγανοποίησης δεξαμενών, παρτεριών, πισίνων, θεμελίων κτλ.H πολυμερισμένη ρητίνη επιτρέπει τη διαπνοή, επειδή έχει τέτοια μοριακή δομή που δεν επιτρέπει τη διέλευση του νερού αλλά επιτρέπει τη διέλευση του αέρα ανάμεσα από τα μόριά της, χωρίς όμως να επιτρέπει τη διέλευση των υδρατμών που παράγονται μέσα στο κτίριο (γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ως φράγμα υδρατμών. Έτσι, εξασφαλίζονται τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη:
1. Το κτίριο αερίζεται επαρκώς και η διαμονή σε αυτό γίνεται υγιεινή και ευχάριστη, γιατί δεν υπάρχει δυσοσμία («κλεισούρα») ούτε ανεπάρκεια οξυγόνου που προκαλεί πονοκεφάλους, υπνηλία, μειωμένη απόδοση κτλ.
2. Χάρη στον επαρκή αερισμό αποφεύγεται η σταδιακή απανθράκωση και εξασθένηση του σκυροδέματος που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση του CO2 μέσα στο κτίριο εξαιτίας κακού αερισμού.
Ικανότητα γεμίσματος κοιλοτήτων και ρωγμών: Γεμίζει πολύ καλά πόρους και ρωγμές τριχοειδείς, δηλαδή ρωγμές που δεν έχουν άνοιγμα, έστω και κλάσμα του χιλιοστού. Για ανοικτές ρωγμές βλ. πιο πάνω: «Προετοιμασία επιφάνειας πριν την εφαρμογή».
Διαλυτότητα στο νερό: Αν και είναι διαλυτή σε νερό, δεν πρέπει να αραιωθεί, για να μη μειωθούν η ελαστικότητα και η αδιαβροχία της.
Αδιαβροχία: Άριστη.
Υδροφοβία και ελαιοφοβία: Μερική. Για να επιτευχθεί επιπλέον της αδιαβροχίας και τέλεια υδροφοβία και ελαιοφοβία της πολυμερισμένης ρητίνης, απαιτείται πέρασμα ένα χέρι με Contraqua 7/50.
Βατότητα: Αφού ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός της, η ρητίνη μπορεί να πατηθεί άφοβα. Καλό είναι να αποφεύγεται επάνω στην επιφάνεια η μεταφορά βαρέων αντικειμένων, τα οποία σερνόμενα επάνω στη ρητίνη μπορεί να την τραυματίσουν, οπότε θα χρειάζεται τοπικά επαναληπτική εφαρμογή για να αποκατασταθεί η φθορά της.
Ολισθηρότητα: Δεν προκαλεί ολισθηρότητα.
Υφή και εμφάνιση της επιφάνειας μετά την εφαρμογή: Κατάλευκη, εκτυφλωτική όταν έχει ηλιοφάνεια, θυμίζει το εκτυφλωτικό λευκό των νησιών του Αιγαίου. Η υφή της επιφάνειας γίνεται πιο λεία, όπως γίνεται και με το κοινό πλαστικό χρώμα.
6. Ικανοποιημένοι πελάτες
Κατάλογος πελατών: Κατάλογος ικανοποιημένων πελατών με αριθμούς τηλεφώνων και ονόματα αρμοδίων, που είναι πρόθυμοι να σας μεταφέρουν τη θετική εμπειρία τους από το προϊόν
Περιγραφές εφαρμογών: Περιγραφές εφαρμογώντου προϊόντος σε εγκαταστάσεις πελατών μας, που αποτελούνται από τις εξής ενότητες:

  1. αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ή των προβλημάτων που είχε ο πελάτης
  2. περιγραφή της λύσης ή των λύσεων που εφαρμόσαμε
  3. με ποιους τρόπους διαπίστωσε ο πελάτης ότι η εφαρμογή είχε επιτυχία
Συστατικές επιστολές: Συστατικές επιστολές ικανοποιημένων πελατών που με τη βοήθεια του προϊόντος έλυσαν οριστικά κάποια προβλήματά τους που ως τότε δεν είχαν βρει λύση
Συχνές ερωτήσεις και αντιρρήσεις πελατών: Πατήστε εδώ για να σας απαντηθούν τυχόν απορίες, αμφιβολίες και αντιρρήσεις που συχνά προβάλλουν οι υποψήφιοι αγοραστές του προϊόντος, μαζί με τις έγκυρες απαντήσεις που λαμβάνουν σχετικά με διάφορα θέματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

  • η αρχή λειτουργίας του προϊόντος
  • ­η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά του
  • ­η διάρκεια ζωής του
  • ­η υγεία και η ασφάλεια κατά τη χρήση του
  • ­ο τρόπος εφαρμογής του
  • ­ειδικές συνθήκες που καθιστούν αμφίβολη την επιτυχία της εφαρμογής
  • ­η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
7. Εμπορικές πληροφορίες
Συσκευασία, τιμή,
καλυπτικότητα:
Για τις συσκευασίες, τις τιμές και την καλυπτικότητα πατήστε εδώ.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας: Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.
Εγγύηση: Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των προϊόντων WinWet πατήστε εδώ.

Αγοράστε τώρα το SMALTOFIX από το e-shop μας
ή επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις

Μοιράσου το στα social media