Πρόσμικτα επισκευαστικά & κατασκευαστικά

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα προϊόντα εκείνα της οικογένειας Winwet που χρησιμοποιούνται ως πρόσμικτα μαζί με τσιμέντο (και άμμο) είτε για επισκευαστικούς είτε για κατασκευαστικούς λόγους, με σκοπό να προσδώσουν στη μάζα τις ειδικές ιδιότητες που απαιτούνται σε κάθε εφαρμογή, όπως είναι η ελαστικότητα, η σκληρότητα, η αδιαβροχία, οι μηχανικές αντοχές διαφόρων τύπων (αντοχή σε κρούσεις, τριβές, δονήσεις, απότομες αυξομειώσεις φορτίων κτλ.), η εργασιμότητα, η συγκολλητικότητα, το καλύτερο γέμισμα κοιλοτήτων, η ρευστότητα (για αυτοεπιπεδούμενες τσιμεντοκονίες) και άλλες ιδιότητες, που αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια που αφορούν τα προϊόντα.

Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε να γίνεται αναφορά και σε κάποια άλλα υλικά της οικογένειας WinWet που βασικά ανήκουν σε άλλη κατηγορία (όπως έχει γίνει με το Betostal SLN, που χρησιμοποιείται και ως διεισδυτικό εμποτισμού και ως πρόσμικτο). Τέτοια υλικά, για παράδειγμα, είναι το Armofix και το Smaltofix, τα οποία επίσης αναμιγνύονται σε κάποιες εφαρμογές με τσιμέντο και άμμο, για το γέμισμα αρμών διαστολής, κοιλοτήτων και σπασιμάτων, ατελειών που αφήνει ο ξυλότυπος στο σκυρόδεμα κτλ.. Για τέτοιες εφαρμογές μπορείτε να ανατρέξετε στα κεφάλαια που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα ή στα κεφάλαια που αφορούν τα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής που σας ενδιαφέρουν (βλ. ενότητα «Τα πεδία εφαρμογής της τεχνολογίας WINWET»).

 • Βetoplex
  Tο ελαστικό πρόσμικτο που σώζει κατασκευές: Ελαστική υγρομονωτική ρητίνη για τη στεγανοποίηση θεμελίων, δεξαμενών, βόθρων, πισίνων, ζαρντινιέρων κτλ. με τσιμεντοκονία (σε συνδυασμό με το Betocryl). Παρασκευάζει ελαστικό και αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα, αριάνι και επισκευαστικό τσιμέντο που δε ρηγματώνουν ενώ στεγνώνουν.
  Με ψεκασμό εξασφαλίζει ομαλό στέγνωμα φρέσκιας πλάκας χωρίς ρηγματώσεις. Ιδανικό πρόσμικτο για κόλλα ή λάσπη πλακιδίων.
 • Polibond Elastico
  Ακρυλική ρητίνη μεγάλης ελαστικότητας σχεδιασμένη ειδικά για την κατασκευή «υδραυλικής τσιμεντόκολλας». Είναι η ιδανική λύση για γέμισμα ρωγμών που έχουν προέλθει από καθίζηση εδάφους ή δαπέδου.
 • Acryplex
  Πρωτοποριακό υγρό πρόσμικτο ακρυλικής βάσης σχεδιασμένο για πλαστικά χρώματα νερού, στα οποία προσδίδει στο χρώμα καλύτερη δυνατότητα πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες, όπως γυαλί, μέταλλο, πλαστικό κτλ., χωρίς τον κίνδυνο να ξεφλουδίσει αργότερα. Επίσης, το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο σε τσιμεντοκονίες, επισκευαστικό τσιμέντο, κόλλα πλακιδίων, λάσπη αρμολόγησης και άλλες εφαρμογές, όπως το Βetoplex, για ακόμα μεγαλύτερη ελαστικότητα.
 • Betostal SLN, Πρόσμικτο
  Πρόσμικτο για αδιαβροχία & ενίσχυση αντοχών: Ιδανικό πρόσμικτο λάσπης τοιχοποιίας, για μεγαλύτερη συγκολλητικότητα και μηχανικές αντοχές. Σε συνδυασμό με το Betoplex είναι ιδανικό πρόσμικτο για κατασκευή αδιάβροχων τοιχίων και πυθμένα πισίνας, δεξαμενής, ζαρντινιέρας, βόθρου, φρεατίου, τοιχίων στήριξης εδάφους κτλ. Χρησιμοποιείται και ως διεισδυτικό υγρομονωτικό.
 • Sovaplex DS
  Πρόσμικτο για ελαστικό & αδιάβροχο σοβά: Πρόσμικτη ρητίνη, αντί του ασβέστη, για ελαστικό και αδιάβροχο σοβά χωρίς άσπρα στίγματα και ραδιενεργά στοιχεία, με μεγάλη συγκολλητικότητα σε κατακόρυφες επιφάνειες και σε ταβάνια και με άριστη εργασιμότητα, που «δένει» άριστα με την τοιχοποιία και δε ρηγματώνει.
 • Duraplex
  Tο αδιάβροχο πρόσμικτο για βαριές κατασκευές: Πρόσμικτη ρητίνη υψηλής αντοχής, για την κατασκευή αδιάβροχων και ανθεκτικών σε μηχανικές καταπονήσεις δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα, τσιμεντένιων τούβλων, κυβόλιθων, στύλων ηλεκτροδότησης, μπλοκιών για λιμάνια κ.ά. τσιμεντένιων αντικειμένων που απαιτούν υψηλή αντοχή και δε χρειάζονται ελαστικότητα.
Μοιράσου το στα social media