BETOSTAL SLN

πρόσμικτη ακρυλική ρητίνη
για αδιαβροχία & ενίσχυση αντοχών

1. Ταυτότητα του προϊόντος
Κατηγορία WINWET: 3. Πρόσμικτα επισκευαστικά & κατασκευαστικά
Περιγραφή προϊόντος: Πρόσμικτη ακρυλική αυτοπολυμεριζόμενη υδατοδιαλυτή ρητίνη για την κατασκευή αδιάβροχης και ελαστικής λάσπης με μεγάλες μηχανικές αντοχές για τοιχοποιία και κατακόρυφες λιθοδομές.
Υλικά μαζί με τα οποία εφαρμόζεται: Τσιμέντο, λευκή ψιλή άμμος, άμμος θαλάσσης, νερό
Δεδομένα ασφαλείας: Δεν περιέχει καρκινογόνους διαλύτες, έχει ως βάση το νερό. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
2. Στοιχεία για τη λειτουργία του προϊόντος
Ποια προβλήματα λύνει το προϊόν και με ποιους τρόπους: Κατά την κατασκευή της λάσπης για την κατασκευή τοιχοποιίας είτε με τούβλα είτε με πέτρες παραδοσιακά χρησιμοποιείται ο ασβέστης, που προσδίδει στη λάσπη την απαραίτητη συγκολλητικότητα καθώς και καλή εργασιμότητα. Όμως, ο ασβέστης έχει και κάποια σοβαρά μειονεκτήματα, όπως είναι η υδροφιλία και η δημιουργία λευκών στιγμάτων, τα οποία ειδικά στις λιθοδομές είναι ιδιαίτερα αντιαισθητικά. Επιπλέον, ο ασβέστης δεν προσδίδει στη λάσπη καμία ελαστικότητα και καμία αντοχή στις συστολοδιαστολές και στις δονήσεις από μικροσεισμούς και από άλλες αιτίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τριχοειδών ρηγματώσεων μέσα από τις οποίες εξαιτίας της υδροφιλίας του ασβέστη εύκολα περνάει η υγρασία και καταστρέφει τους εσωτερικούς σοβάδες του κτιρίου. Μάλιστα, όταν κάνει πολύ κρύο, η εγκλωβισμένη μέσα στις ρωγμές υγρασία παγώνοντας διαστέλλεται και διαρρηγνύει μέχρι που τελικά αποσαθρώνει και καταργεί ολοσχερώς τη συνεκτικότητα της τοιχοποιίας. Όλα αυτά, βέβαια, είναι προβλήματα που γίνονται αντιληπτά με το πέρασμα των χρόνων, όμως η σωστή στιγμή για να τα προλάβει κανείς είναι κατά την κατασκευή της λάσπης της τοιχοποιίας ή της λιθοδομής, όχι αργότερα.
Το Betostal SLN, που αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του κατά 17 χρόνια παλαιότερου Betostal 2/14, δόθηκε στην αγορά το 2006, μετά από μακροχρόνια έρευνα με σκοπό την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων, καθώς είναι 100% ακρυλικό, έχει μεγάλη ελαστικότητα και αδιαβροχία, δε φθείρεται από τα αλκάλια του τοίχου, ούτε γηράσκει στο χρόνο όπως τα γαλακτώματα καουτσούκ, ενώ δεν υδρολύεται από την υγρασία όπως οι ρητίνες σε σκόνη τύπου PVAc. Επίσης, ενισχύει σημαντικά τις μηχανικές αντοχές της τοιχοποιίας ή της λιθοδομής έναντι όλων των παραγόντων που την απειλούν, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

 • συστολοδιαστολές λόγω μεταβολών θερμοκρασίας
 • δονήσεις λόγω σεισμών και άλλων αιτίων
 • τριβές και κρούσεις βαρέων αντικειμένων ή αντικειμένων με μεγάλη ορμή
 • το φορτίο που προκαλεί το βάρος της ίδιας της κατασκευής

Πέρα από αυτές τις θετικές ιδιότητες το Betostal SLN έχει και τις θετικές ιδιότητες του ασβέστη, που είναι η μεγάλη συγκολλητικότητα και η καλή εργασιμότητα, και κατά συνέπεια τον καταργεί εντελώς. Για όλους αυτούς τους λόγους το Betostal SLN είναι η ιδανική λύση και είναι απαραίτητο πρόσμικτο για κάθε κατασκευή τοιχοποιίας ή λιθοδομής.

Αρχή λειτουργίας και τρόπος δράσης: Η ρητίνη, καθώς πολυμερίζεται («πλαστικοποιείται») εξαιτίας της επαφής της με τον αέρα, δημιουργεί μία αδιάβροχη ελαστική μάζα που προσδίδει μεγάλη συνεκτικότητα και συγκολλητικότητα στη λάσπη και μειώνει τη δημιουργία πόρων κατά το στέγνωμά της. Το αποτέλεσμα είναι μία αδιάβροχη κατασκευή με μεγάλες μηχανικές αντοχές, συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υψηλό βαθμό αδιαβροχίας.
Οφέλη: 1. Ως πρόσμικτο λάσπης τοιχοποιίας προσφέρει στη λάσπη μεγαλύτερη συγκολλητικότητα και αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις.
2. Σε συνδυασμό με το Betoplex είναι ιδανικό πρόσμικτο για κατασκευή αδιάβροχων, ελαστικών και ανθεκτικών τοιχίων και πυθμένα πισίνας, δεξαμενής, ζαρντινιέρας, βόθρου, φρεατίου, τοιχίων στήριξης εδάφους κτλ.
Πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων: Σε σύγκριση με άλλα πρόσμικτα της αγοράς έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Καθώς στεγνώνει, δε ρηγματώνει.
 • Δεν προσβάλλεται μέσα στα χρόνια από το αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέματος.
 • Δεν υπόκειται σε γήρανση, δεν αποσαθρώνεται.
 • Δεν αφήνει πόρους ανοικτούς, αδιαβροχοποιεί την κατασκευή σε σημαντικό βαθμό.
 • Αντέχει πολύ καλύτερα σε συστολοδιαστολές.
Σύγκριση με άλλα υλικά της οικογένειας Winwet: Ως πρόσμικτο αντέχει περισσότερο σε μηχανικές καταπονήσεις λόγω φορτίου και κρούσεων από το Betoplex, το οποίο χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές, όπου η μεγάλη ελαστικότητα και όχι οι μηχανικές αντοχές είναι το ζητούμενο (χυτή αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία δαπέδου, κατασκευή επισκευαστικού τσιμέντου ρωγμών χωρίς νερό, που δε ρηγματώνει κατά το στέγνωμα, συνδετική λάσπη οριζόντιων κατασκευών κτλ.).
Σε σύγκριση με το Sovaplex έχει μικρότερη ελαστικότητα και συγκολλητικότητα, γι’ αυτό και εκείνο χρησιμοποιείται κατεξοχήν στην παρασκευή ελαστικού και αδιάβροχου σοβά, όπου η ελαστικότητα είναι πολύ πιο σημαντική από τις μηχανικές αντοχές, στις οποίες υπερτερεί το Betostal SLN.
Σε σύγκριση με το Polibond Elastico, που είναι ένα νεότερου σχεδιασμού και αρκετά ακριβότερο υλικό, έχει αρκετά μικρότερη ελαστικότητα, ενώ ως προς την αδιαβροχία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Το Polibond Elastico χρησιμοποιείται με ελάχιστο ή καθόλου νερό και μόνο με τσιμέντο χωρίς άμμο, για την παρασκευή ελαστικού και αδιάβροχου μίγματος για το γέμισμα και τη στεγανοποίηση ρωγμών και ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί από συστολοδιαστολές ή καθιζήσεις.
Πείραμα ελέγχου της αποτελεσματικότητας του προϊόντος: Κείμενο υπό κατασκευή
Πεδία εφαρμογής: Αυτός ο χώρος θα καλυφθεί προσεχώς με συνδέσμους (links) που θα οδηγούν σε ένα ξεχωριστό κείμενο για κάθε διαφορετικό πεδίο εφαρμογής του προϊόντος.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος
Απαραίτητος εξοπλισμός για την εφαρμογή: Για την εφαρμογή της ρητίνης θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας:­

 • όσα αναφέρονται στη Λίστα Εξοπλισμού Εφαρμογών Winwet.
 • ­όσα αναφέρονται στο κείμενο που αφορά το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής του προϊόντος
Προστασία γειτονικών επιφανειών: Επειδή, όταν στεγνώσει πάνω σε μάρμαρα, πλακάκια, μέταλλα κ.ά. επιφάνειες, πολύ δύσκολα καθαρίζεται, προστατέψτε τέτοιες επιφάνειες με νάιλον ή εφημερίδες. Σε περίπτωση που στάξει, σκουπίστε άμεσα καλά την επιφάνεια με βρεγμένο πανί ή χαρτί, πριν αρχίσει ο πολυμερισμός της ρητίνης.
Αραίωση: Καμία. Ρίξτε το προϊόν στη βαρέλα, αφού έχετε ρίξει το τσιμέντο, το νερό και τα άλλα υλικά.
Καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή: Με συννεφιά ή ηλιοφάνεια, με κρύο ή με ζέστη το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Ο ήλιος και η ζέστη απλά επιταχύνουν τον πολυμερισμό και την αδιαβροχοποίηση. Αν υπάρχει πρόβλεψη της ΕΜΥ για βροχή, θα πρέπει η εφαρμογή να αναβληθεί.
Κατώτατη θερμοκρασία πολυμερισμού: 3οC. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3οC πριν ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός, τότε το νερό αρχίζει να παγώνει, το ίδιο και οι ειδικοί διεισδυτές που περιέχει η ρητίνη, με αποτέλεσμα να χάνει τη συνεκτικότητα και την αδιαβροχία της. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή της όταν κάνει πολύ κρύο. Όταν πλέον έχει πολυμεριστεί, η παγωνιά δεν προκαλεί καμία φθορά στη ρητίνη.
Χρόνος στεγνώματος: Αν και το τσιμέντο χρειάζεται πολλές ημέρες για να στεγνώσει καλά, η ρητίνη που είναι πρόσμικτη μέσα σε αυτό αδιαβροχοποιείται πλήρως όταν πολυμερίζεται, οπότε στεγνώνει εντελώς.
Χρόνος ολοκλήρωσης του πολυμερισμού: 4 ημέρες ή λιγότερο. Τις ζεστές και ξηρές ημέρες του καλοκαιριού ο πολυμερισμός διαρκεί περίπου 24 ώρες.
Δυνατότητα βαφής μετά την εφαρμογή: Η επιφάνεια μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά το στέγνωμα της ρητίνης (ιδιότητα επίσης περιττή).
Δυνατότητα χρωματισμού με πρόσμικτο χρώμα: Υπάρχει η δυνατότητα η λάσπη που περιέχει Betostal SLN να χρωματιστεί με πρόσμικτο χρώμα ή οξείδια μετάλλων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Οδηγίες χρήσης: Πατήστε εδώ για να δείτε σε μορφή αρχείου PDF την ετικέτα με τις οδηγίες χρήσης που είναι κολλημένη πάνω στο προϊόν.
4. Αντοχές του εφαρμοσμένου προϊόντος
Ανθεκτικότητα σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και σεισμούς: Πολύ καλή. Η πολυμερισμένη πρόσμικτη ρητίνη μέσα στη μάζα δεν ξεχειλώνει ούτε σχίζεται εξαιτίας της κίνησης και των εσωτερικών τριβών που προκαλούν τέτοια φαινόμενα.
Ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και τριβές: Καλή.
Συμπεριφορά σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον: Η πολυμερισμένη ρητίνη δεν προσβάλλεται από το αλκαλικό περιβάλλον που δημιουργούν π.χ. τα αδρανή υλικά ούτε από το όξινο περιβάλλον που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες, οι ρίζες φυτών κ.ά.
Αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας: Χάρη στην ελαστικότητά της η πολυμερισμένη ρητίνη αντέχει σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.
Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες: Άριστη, ακόμα και σε μεγάλο καύσωνα και σε παγωνιά σαν αυτές που συμβαίνουν μόνο σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου: Πολύ καλή.
Αντοχή σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρό χώμα ή άλλη μορφή υγρασίας: Πολύ καλή: Μετά τον πολυμερισμό της η ρητίνη δε διαλύεται στο νερό και δε γαλακτωματοποιείται, ακόμα και αν παραμείνει σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρασία για πολλούς μήνες.
Αντοχή σε μανομετρικές πιέσεις: Μεγάλη, όμως αυτή η ιδιότητα είναι περιττή, επειδή προφανώς οι τοίχοι και οι λιθοδομές δε χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που μπορεί να ασκηθούν τέτοιες πιέσεις από ύδατα.
Διάρκεια ζωής: Απεριόριστη. Η πολυμερισμένη ρητίνη δε χάνει τις ιδιότητές της με την πάροδο του χρόνου, αφενός επειδή σαν υλικό έχει πρακτικά ανύπαρκτη γήρανση (δεν ξεραίνεται και δεν αποσυντίθεται) και μεγάλη ελαστικότητα (δεν ξεχειλώνει ούτε σκίζεται με συστολοδιαστολές) και αφετέρου επειδή μέσα στη μάζα είναι απόλυτα προστατευμένη από τον ήλιο, τις καιρικές συνθήκες και μηχανικές φθορές.
5. Φυσικές ιδιότητες του προϊόντος
Μορφή του προϊόντος πριν την εφαρμογή του: Γαλακτώδες λεπτόρρευστο υγρό.
Μορφή του προϊόντος μετά την εφαρμογή και τον πολυμερισμό του: Ενιαία διαφανής, άχρωμη, αδιάβροχη συνεκτική ελαστική μάζα διάχυτη μέσα στο τσιμέντο και τα άλλα υλικά.
Ελαστικότητα: Καλή.
Συγκολλητικότητα: Καλή.
Αεροδιαπερατότητα και ατμοδιαπερατότητα: Ναι, επιτρέπει τη διαπνοή, επειδή η πολυμερισμένη ρητίνη έχει τέτοια μοριακή δομή που δεν επιτρέπει τη διέλευση του νερού αλλά επιτρέπει τη διέλευση του αέρα και των υδρατμών ανάμεσα από τα μόριά της.Έτσι, εξασφαλίζονται τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη:
1. Το κτίριο αερίζεται επαρκώς και η διαμονή σε αυτό γίνεται υγιεινή και ευχάριστη, γιατί δεν υπάρχει δυσοσμία («κλεισούρα») ούτε ανεπάρκεια οξυγόνου που προκαλεί πονοκεφάλους, υπνηλία, μειωμένη απόδοση κτλ.
2. Δεν επιδεινώνεται η τάση να σχηματίζονται συμπυκνώματα υδρατμών (σταγονίδια) και μούχλα στα ταβάνια και στους τοίχους.
3. Χάρη στον επαρκή αερισμό αποφεύγεται η σταδιακή απανθράκωση και εξασθένηση του σκυροδέματος που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση του CO2μέσα στο κτίριο εξαιτίας κακού αερισμού.
Ικανότητα γεμίσματος κοιλοτήτων και ρωγμών: Άριστη, χωρίς να αφήνει κενά ανάμεσα στα τούβλα ή τις πέτρες, ακόμα και όταν έχουν κοιλότητες.
Διαλυτότητα στο νερό: Η ρητίνη διαλύεται στο νερό, όμως είναι περιττό, μπορεί να προστεθεί στο χαρμάνι αυτούσια.
Αδιαβροχία: Πολύ καλή. Κανένα πρόσμικτο υλικό δεν μπορεί να προσδώσει από μόνο του άριστη αδιαβροχία σε μάζα στην οποία συμμετέχει και νερό, επειδή κατά το στέγνωμα του νερού αποτρέπεται μεν η ρηγμάτωση της μάζας, όμως αναπόφευκτα δημιουργούνται πολύ μικροί πόροι. Για να εξασφαλιστεί απόλυτη αδιαβροχία της μάζας, πρέπει, αφού στεγνώσει, να περαστεί με ρολό ή βούρτσα ή ψεκασμό, για να σφραγιστούν αυτοί οι πόροι, με Betostal F/18.
Η μείωση τής διαπερατότητας της μάζας από το νερό είναι ανάλογη με την ποσότητα της ρητίνης πού θα προστεθεί στο μίγμα τσιμέντου και άμμου και αντιστρόφως ανάλογη με την ποσότητα του νερού.
Υδροφοβία και ελαιοφοβία: Η ίδια η πολυμερισμένη ρητίνη είναι αδιάβροχη, όμως η τσιμεντένια μάζα μέσα στην οποία βρίσκεται διάχυτη δεν είναι απόλυτα αδιάβροχη και σίγουρα δεν είναι υδρόφοβη. Για να επιτευχθεί επιφανειακή υδροφοβία και ελαιοφοβία της μάζας επιπλέον της αδιαβροχίας, απαιτείται πέρασμα με ένα χέρι Contraqua 7/50. Για καλύτερη πρόσφυση του Contraqua 7/50 μπορεί να προηγηθεί επάλειψη με ρητίνη υψηλής πρόσφυσης (Betostal F/18) ή μεγάλης συγκολλητικότητας (Sovaplex DS), που λειτουργεί ως αστάρι (primer), αν και το πρόσμικτο Betostal SLN δημιουργεί από μόνο του πολύ καλές προϋποθέσεις για την πρόσφυση του Contraqua 7/50.
6. Ικανοποιημένοι πελάτες
Κατάλογος πελατών: Κατάλογος ικανοποιημένων πελατών με αριθμούς τηλεφώνων και ονόματα αρμοδίων, που είναι πρόθυμοι να σας μεταφέρουν τη θετική εμπειρία τους από το προϊόν
Περιγραφές εφαρμογών: Περιγραφές εφαρμογών του προϊόντος σε εγκαταστάσεις πελατών μας, που αποτελούνται από τις εξής ενότητες:

 1. αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ή των προβλημάτων που είχε ο πελάτης
 2. περιγραφή της λύσης ή των λύσεων που εφαρμόσαμε
 3. με ποιους τρόπους διαπίστωσε ο πελάτης ότι η εφαρμογή είχε επιτυχία
Συστατικές επιστολές Συστατικές επιστολές ικανοποιημένων πελατών που με τη βοήθεια του προϊόντος έλυσαν οριστικά κάποια προβλήματά τους που ως τότε δεν είχαν βρει λύση
Συχνές ερωτήσεις και αντιρρήσεις πελατών: Πατήστε εδώ για να σας απαντηθούν τυχόν απορίες, αμφιβολίες και αντιρρήσεις που συχνά προβάλλουν οι υποψήφιοι αγοραστές του προϊόντος, μαζί με τις έγκυρες απαντήσεις που λαμβάνουν σχετικά με διάφορα θέματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:­

 • η αρχή λειτουργίας του προϊόντος
 • ­η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά του
 • ­η διάρκεια ζωής του
 • ­η υγεία και η ασφάλεια κατά τη χρήση του
 • ­ο τρόπος εφαρμογής του
 • ­ειδικές συνθήκες που καθιστούν αμφίβολη την επιτυχία της εφαρμογής
 • η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
7. Εμπορικές πληροφορίες
Συσκευασία, τιμή,
καλυπτικότητα:
Για τις συσκευασίες, τις τιμές και την καλυπτικότητα πατήστε εδώ.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας: Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.
Εγγύηση: Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των προϊόντων WinWet πατήστε εδώ.
Μοιράσου το στα social media