Duraplex

το αδιάβροχο ακρυλικό πρόσμικτο
για βαριές κατασκευές

1. Ταυτότητα του προϊόντος
Κατηγορία WINWET: 3. Πρόσμικτα επισκευαστικά & κατασκευαστικά
Περιγραφή προϊόντος: Πρόσμικτη αυτοπολυμεριζόμενη υγρομονωτική ακρυλική ρητίνη, αδιάβροχη, ανελαστική, για την κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα που λόγω της χρήσης τους πρέπει να έχουν μηχανική αντοχή σε μεγάλα φορτία
Υλικά μαζί με τα οποία εφαρμόζεται: Τσιμέντο και λοιπά πρόσμικτα κατασκευής μπετόν
Δεδομένα ασφαλείας: Δεν περιέχει καρκινογόνους διαλύτες, έχει ως βάση το νερό. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
2. Στοιχεία για τη λειτουργία του προϊόντος
Ποια προβλήματα λύνει το προϊόν και με ποιους τρόπους: Μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί η χρήση πρόσμικτων ρητινών της οικογένειας Winwet σε σκυρόδεμα φέροντος οργανισμού κτιρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Για να γίνει τέτοια εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να γίνει από πιστοποιημένο εργαστήριο έρευνα η οποία θα αποδείξει ότι η παρουσία των ρητινών δε θα δημιουργήσει στατικά προβλήματα. Μέχρι τότε οι ρητίνες Winwet μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσμικτα σε εφαρμογές όπως είναι τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα, τα διακοσμητικά τσιμεντένια τούβλα, οι κυβόλιθοι, οι στύλοι ηλεκτροδότησης, τα μπλόκια για λιμάνια κ.ά. αντικείμενα από σκυρόδεμα που απαιτούν αδιαβροχία και υψηλή μηχανική αντοχή, ενώ παράλληλα λόγω του τρόπου χρήσης τους δε χρειάζονται ελαστικότητα.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε η «σκληρή» υγρομονωτική πρόσμικτη ρητίνη Duraplex, η οποία είναι μία παραλλαγή του Betostal SLN, έχει το ίδιο υψηλό δείκτη αδιαβροχίας όπως αυτό, πολύ μεγαλύτερες αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις λόγω φορτίου (απαραίτητες στις πιο πάνω εφαρμογές) και μικρότερες αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις λόγω συστολοδιαστολών, κρούσεων και τριβών, οι οποίες είναι πρακτικά ανύπαρκτες στις πιο πάνω εφαρμογές.
Αρχή λειτουργίας και τρόπος δράσης: Η ρητίνη, καθώς πολυμερίζεται («πλαστικοποιείται») εξαιτίας της επαφής της με τον αέρα, δημιουργεί λόγω της ειδικής χημικής σύνθεσής της μία αδιάβροχη σκληρή συνεκτική μάζα που προσδίδει στο μπετόν αδιαβροχία και μεγάλες μηχανικές αντοχές σε φορτία.
Οφέλη:
 1. Ο μεταλλικός οπλισμός στύλων ηλεκτροδότησης δεν οξειδώνεται (για το θέμα της προστασίας κατά της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος δείτε επίσης τη σελίδα STOPCOR).
 2. Τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία δεν απορροφούν υγρασία που φθείρει το σοβά και καταναλώνει για το στέγνωμά της άσκοπα θερμική ενέργεια από το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου το χειμώνα.
 3. Τα διακοσμητικά τσιμεντένια τούβλα, οι κυβόλιθοι και τα μπλόκια στα λιμάνια δεν απορροφούν υγρασία που τα φθείρει.
 4. Τα τσιμεντένια αντικείμενα δε ραγίζουν και δε σπάνε λόγω μεγάλου φορτίου.
Πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων: Δεν υπάρχουν στοιχεία σύγκρισης με άλλες μεθόδους αδιαβροχοποίησης και αύξησης μηχανικών αντοχών λόγω φορτίων σε αντικείμενα κατασκευασμένα από σκυρόδεμα.
Η Smart Technical Solutions προτείνει εναλλακτικά το Penetron Admix, διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο προϊόν που εξασφαλίζει 100% αδιάβροχο σκυρόδεμα και σημαντική αύξηση μηχανικών αντοχών, με βάση δοκιμές που έχουν γίνει και έχουν πιστοποιηθεί από οργανισμούς πιστοποίησης.
Σύγκριση με άλλα υλικά της οικογένειας Winwet: Σε σύγκριση με τα άλλα πρόσμικτα της οικογένειας Winwet (Betoplex και Sovaplex) έχει μικρότερη ελαστικότητα, μεγαλύτερη αντοχή σε φορτία και εξίσου καλή αδιαβροχία.
Ακριβώς τα ίδια ισχύουν για τη σύγκρισή του με το Betostal SLN στις εφαρμογές που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, καθώς επίσης και για τη σύγκρισή του με το Polibond Elastico.
Πείραμα ελέγχου της αποτελεσματικότητας του προϊόντος: Κείμενο υπό κατασκευή.
Πεδία εφαρμογής: Αυτός ο χώρος θα καλυφθεί προσεχώς με συνδέσμους (links) που θα οδηγούν σε ένα ξεχωριστό κείμενο για κάθε διαφορετικό πεδίο εφαρμογής του προϊόντος.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος
Απαραίτητος εξοπλισμός για την εφαρμογή: Για την εφαρμογή της ρητίνης θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας:

 • ­όσα αναφέρονται στη Λίστα Εξοπλισμού Εφαρμογών Winwet
 • ­όσα αναφέρονται στο κείμενο που αφορά το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής του προϊόντος
Προστασία γειτονικών επιφανειών: Επειδή, όταν στεγνώσει πάνω σε μάρμαρα, πλακάκια, μέταλλα κ.ά. επιφάνειες, πολύ δύσκολα καθαρίζεται, προστατέψτε τέτοιες επιφάνειες με νάιλον ή εφημερίδες. Σε περίπτωση που στάξει, σκουπίστε άμεσα καλά την επιφάνεια με βρεγμένο πανί ή χαρτί, πριν αρχίσει ο πολυμερισμός της ρητίνης.
Αραίωση: Καμία.
Κατώτατη θερμοκρασία πολυμερισμού: 3οC. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3οC πριν ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός, τότε το νερό αρχίζει να παγώνει, το ίδιο και οι ειδικοί διεισδυτές που περιέχει η ρητίνη, με αποτέλεσμα να χάνει τη συνεκτικότητα και την αδιαβροχία της. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν κάνει πολύ κρύο. Όταν πλέον έχει πολυμεριστεί, η παγωνιά δεν προκαλεί καμία φθορά στη ρητίνη.
Χρόνος στεγνώματος: Αν και το τσιμέντο χρειάζεται πολλές ημέρες για να στεγνώσει καλά, η ρητίνη που είναι πρόσμικτη μέσα σε αυτό αδιαβροχοποιείται πλήρως όταν πολυμερίζεται, οπότε στεγνώνει εντελώς.
Χρόνος ολοκλήρωσης του πολυμερισμού: 4 ημέρες ή λιγότερο. Τις ζεστές και ξηρές ημέρες του καλοκαιριού ο πολυμερισμός διαρκεί περίπου 24 ώρες.
Δυνατότητα βαφής μετά την εφαρμογή: Η τσιμεντένια κατασκευή μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά το στέγνωμα της ρητίνης.
Δυνατότητα χρωματισμού με πρόσμικτο χρώμα: Υπάρχει η δυνατότητα η τσιμεντένια κατασκευή να χρωματιστεί με πρόσμικτο χρώμα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Οδηγίες χρήσης: Πατήστε εδώ για να δείτε σε μορφή αρχείου PDF την ετικέτα με τις οδηγίες χρήσης που είναι κολλημένη πάνω στο προϊόν.
4. Αντοχές του εφαρμοσμένου προϊόντος
Ανθεκτικότητα σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και σεισμούς: Μέτρια. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι σημαντική για το είδος των εφαρμογών όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
Ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και τριβές: Μέτρια. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι σημαντική για το είδος των εφαρμογών όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
Συμπεριφορά σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον: Η πολυμερισμένη ρητίνη δεν προσβάλλεται από το αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέματος ούτε από το όξινο περιβάλλον που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες, οι ρίζες φυτών κ.ά.
Αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας: Χάρη στην έστω και μέτρια ελαστικότητά της η πολυμερισμένη ρητίνη αντέχει σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.
Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες: Άριστη, ακόμα και σε μεγάλο καύσωνα και σε παγωνιά σαν αυτές που συμβαίνουν μόνο σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου: Πολύ καλή.
Αντοχή σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρό χώμα ή άλλη μορφή υγρασίας: Πολύ καλή: Μετά τον πολυμερισμό της η ρητίνη δε διαλύεται στο νερό και δε γαλακτωματοποιείται, ακόμα και αν παραμείνει σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρασία για πολλούς μήνες.
Αντοχή σε μανομετρικές πιέσεις: Μεγάλη. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να φανεί χρήσιμη μόνο σε εφαρμογές που μπορεί να ασκηθούν τέτοιες πιέσεις από ύδατα, όπως για παράδειγμα στα μπλόκια λιμανιών, όπου η συνεκτικότητα της μάζας τους και κατά συνέπεια η αντοχή τους στην ορμή των κυμάτων εξαρτάται από την καλή κατάσταση της πρόσμικτης ρητίνης και άρα είναι σημαντικό αυτή να μην καταστραφεί εξαιτίας των μεγάλων μανομετρικών πιέσεων που ασκούνται επάνω στα μπλόκια.
Διάρκεια ζωής: Απεριόριστη. Η πολυμερισμένη ρητίνη δε χάνει τις ιδιότητές της με την πάροδο του χρόνου, αφενός επειδή σαν υλικό έχει πρακτικά ανύπαρκτη γήρανση (δεν ξεραίνεται και δεν αποσυντίθεται) και αφετέρου επειδή μέσα στη μάζα είναι απόλυτα προστατευμένη από τον ήλιο, τις καιρικές συνθήκες και μηχανικές φθορές.
5. Φυσικές ιδιότητες του προϊόντος
Μορφή του προϊόντος πριν την εφαρμογή του: Γαλακτώδες λεπτόρρευστο υγρό.
Μορφή του προϊόντος μετά την εφαρμογή και τον πολυμερισμό του: Ενιαία διαφανής, άχρωμη, αδιάβροχη συνεκτική σκληρή μάζα διάχυτη μέσα στο σκυρόδεμα
Ελαστικότητα: Μέτρια. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι σημαντική για το είδος των εφαρμογών όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
Συγκολλητικότητα: Καλή
Αεροδιαπερατότητα και ατμοδιαπερατότητα: Ναι, επιτρέπει τη διαπνοή, επειδή η πολυμερισμένη ρητίνη έχει τέτοια μοριακή δομή που δεν επιτρέπει τη διέλευση του νερού αλλά επιτρέπει τη διέλευση του αέρα και των υδρατμών ανάμεσα από τα μόριά της.Έτσι, εξασφαλίζονται τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη (τα οποία προφανώς αφορούν μόνο την περίπτωση των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων και όχι άλλα τσιμεντένια αντικείμενα):
1. Το κτίριο αερίζεται επαρκώς και η διαμονή σε αυτό γίνεται υγιεινή και ευχάριστη, γιατί δεν υπάρχει δυσοσμία («κλεισούρα») ούτε ανεπάρκεια οξυγόνου που προκαλεί πονοκεφάλους, υπνηλία, μειωμένη απόδοση κτλ.
2. Δεν επιδεινώνεται η τάση να σχηματίζονται συμπυκνώματα υδρατμών (σταγονίδια) και μούχλα στα ταβάνια και στους τοίχους.
3. Χάρη στον επαρκή αερισμό αποφεύγεται η σταδιακή απανθράκωση και εξασθένηση του σκυροδέματος που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση του CO2μέσα στο κτίριο εξαιτίας κακού αερισμού.
Διαλυτότητα στο νερό: Η ρητίνη διαλύεται στο νερό, όμως είναι περιττό, μπορεί να προστεθεί στο μίγμα αυτούσια.
Αδιαβροχία: Πολύ καλή. Για να εξασφαλιστεί απόλυτη αδιαβροχία του τσιμεντένιου αντικειμένου, πρέπει, αφού στεγνώσει, να περαστεί με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό, με διεισδυτική υγρομονωτική ρητίνη Betostal F/18 ή Betostal 2/14, είτε πρόκειται να βαφτεί είτε όχι.
Υδροφοβία και ελαιοφοβία: Όχι. Για να επιτευχθεί επιφανειακή υδροφοβία και ελαιοφοβία του (βαμμένου ή άβαφου) αντικειμένου επιπλέον της αδιαβροχίας που πετυχαίνει το Betostal, απαιτείται πέρασμα με ένα χέρι Contraqua 7/50 με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω στο αντικείμενο, χωρίς να έχει προηγηθεί αστάρωμα με Betostal, επειδή το πρόσμικτο Duraplex δημιουργεί από μόνο του πολύ καλές προϋποθέσεις για την πρόσφυση του Contraqua 7/50.
6. Ικανοποιημένοι πελάτες
Κατάλογος πελατών: Κατάλογος ικανοποιημένων πελατών με αριθμούς τηλεφώνων και ονόματα αρμοδίων, που είναι πρόθυμοι να σας μεταφέρουν τη θετική εμπειρία τους από το προϊόν
Περιγραφές εφαρμογών: Περιγραφές εφαρμογών του προϊόντος σε εγκαταστάσεις πελατών μας, που αποτελούνται από τις εξής ενότητες:

 1. αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ή των προβλημάτων που είχε ο πελάτης
 2. περιγραφή της λύσης ή των λύσεων που εφαρμόσαμε
 3. με ποιους τρόπους διαπίστωσε ο πελάτης ότι η εφαρμογή είχε επιτυχία
Συστατικές επιστολές Συστατικές επιστολές ικανοποιημένων πελατών που με τη βοήθεια του προϊόντος έλυσαν οριστικά κάποια προβλήματά τους που ως τότε δεν είχαν βρει λύση
Συχνές ερωτήσεις και αντιρρήσεις πελατών: Πατήστε εδώ για να σας απαντηθούν τυχόν απορίες, αμφιβολίες και αντιρρήσεις που συχνά προβάλλουν οι υποψήφιοι αγοραστές του προϊόντος, μαζί με τις έγκυρες απαντήσεις που λαμβάνουν σχετικά με διάφορα θέματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

 • ­η αρχή λειτουργίας του προϊόντος
 • ­η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά του
 • ­η διάρκεια ζωής του
 • ­η υγεία και η ασφάλεια κατά τη χρήση του
 • ­ο τρόπος εφαρμογής του
 • ­ειδικές συνθήκες που καθιστούν αμφίβολη την επιτυχία της εφαρμογής
 • ­η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
7. Εμπορικές πληροφορίες
Συσκευασία, τιμή,
καλυπτικότητα:
Για τις συσκευασίες, τις τιμές και την καλυπτικότητα πατήστε εδώ.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας: Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.
Εγγύηση: Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των προϊόντων WinWet πατήστε εδώ.
Μοιράσου το στα social media