Ακρυλικά Μονωτικά Υλικά Winwet

Sovaplex DS

πρόσμικτο για ελαστικό & αδιάβροχο σοβά
με πολύ καλή εργασιμότητα

1. Ταυτότητα του προϊόντος
Κατηγορία WINWET: 3. Πρόσμικτα επισκευαστικά & κατασκευαστικά
Περιγραφή προϊόντος: Πρόσμικτη αυτοπολυμεριζόμενη υγρομονωτική ακρυλική ρητίνη, αδιάβροχη, ελαστική, συγκολλητική, για αδιάβροχο και ελαστικό σοβά και μαρμαροκονίαμα
Υλικά μαζί με τα οποία εφαρμόζεται: Τσιμέντο, λευκή ψιλή άμμος, νερό (χαρμάνι για χονδρό σοβά)
Επιπλέον, μαρμαρόσκονη (για λεπτό σοβά, μαρμαροκονίαμα)
Δεδομένα ασφαλείας: Δεν περιέχει καρκινογόνους διαλύτες, έχει ως βάση το νερό. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
2. Στοιχεία για τη λειτουργία του προϊόντος
Ποια προβλήματα λύνει το προϊόν και με ποιους τρόπους: Κατά την κατασκευή τόσο του χοντρού όσο και του ψιλού σοβά (μαρμαροκονιάματος) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, οι περισσότεροι τεχνικοί ενδιαφέρονται για τη σκληρότητα ως μοναδικό κριτήριο αντοχής. Όμως, επειδή ο σοβάς, τα τούβλα και οι τσιμεντοκολώνες διαστέλλονται με διαφορετικό συντελεστή διαστολής το καθένα, ο σοβάς υφίσταται ρωγμώσεις και δημιουργούνται τριχοειδή αγγεία, τα οποία με την είσοδο της υγρασίας και του παγετού αρχίζουν τη διάβρωση του σοβά αμέσως μετά την κατασκευή του. Το Sovaplex DS έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα, καθώς είναι 100% ακρυλικό, έχει μεγάλη ελαστικότητα, δε φθείρεται από τα αλκάλια του τοίχου, ούτε γηράσκει στο χρόνο όπως τα γαλακτώματα καουτσούκ, ενώ δεν υδρολύεται από την υγρασία όπως οι ρητίνες σε σκόνη τύπου PVAc.
Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε το Sovaplex DS είναι η κατάργηση του ασβέστη, ο οποίος έχει μεν συγκολλητικότητα που είναι απαραίτητη στο σοβά για να στέκεται πάνω σε κατακόρυφους τοίχους και σε ταβάνια, όμως είναι ιδιαίτερα υδρόφιλος και δεν εξασφαλίζει αδιαβροχία και ελαστικότητα, με αποτέλεσμα ο σοβάς να υγραίνεται και να ρηγματώνει. Επιπλέον, συχνά περιέχει ραδιενεργό καίσιο και με την πάροδο του χρόνου δημιουργεί λευκά στίγματα στην τοιχοποιία, στις λιθοδομές και όπου αλλού χρησιμοποιείται.
Αρχή λειτουργίας και τρόπος δράσης: Η ρητίνη, καθώς πολυμερίζεται («πλαστικοποιείται») εξαιτίας της επαφής της με τον αέρα, δημιουργεί μία αδιάβροχη ελαστική μάζα που προσδίδει μεγάλη συνεκτικότητα και συγκολλητικότητα στο σοβά και μειώνει τη δημιουργία πόρων κατά το στέγνωμά του. Το αποτέλεσμα είναι αδιάβροχος σοβάς με μεγάλες μηχανικές αντοχές, συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υψηλό βαθμό αδιαβροχίας.
Οφέλη: Ο σοβάς και το μαρμαροκονίαμα που περιέχουν Sovaplex DS έχουν συνεκτικότητα, ελαστικότητα, αδιαβροχία, δε ρηγματώνουν κατά το στέγνωμα, δε ραγίζουν στη συνέχεια λόγω συστολοδιαστολών χωρίς ρωγμές, προσφύονται δε άριστα πάνω στα τούβλα, στο μπετόν, σε προηγούμενο στρώμα σοβά ή σε όποια άλλη επιφάνεια εφαρμοστούν, ακόμα και σε χωματώδεις και βραχώδεις κατακόρυφες επιφάνειες.
Επίσης, το Sovaplex DS χρησιμοποιείται (όχι πλέον ως πρόσμικτο σε σοβά, αλλά αυτούσιο, με ρολό, χωρίς αραίωση) και σαν συγκολλητικό υπόστρωμα σε διάφορες άλλες εφαρμογές όπως είναι η προετοιμασία για εκ νέου σοβάτισμα βαμμένου πεταχτού σοβά ή το αστάρωμα επιφάνειας πάνω στην οποία πρόκειται να περαστεί η υδρόφοβη ρητίνη Contraqua 7/50, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυσή της στην επιφάνεια.
Πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων: 1. Σε σύγκριση με τον ασβέστη και με άλλες ρητίνες ή γαλακτώματα καουτσούκ το Sovaplex DS υπερέχει τόσο στην αδιαβροχία και την ελαστικότητα όσο και στο ότι δε γηράσκει μέσα στο χρόνο, δεν υδρολύεται, δε φθείρεται από το αλκάλι του τσιμέντου.
2. Επίσης, έχει πολύ καλή εργασιμότητα στον πεταχτό σοβά και δεν πήζει υπερβολικά γρήγορα πριν προλάβει ο τεχνίτης να το εφαρμόσει.
3. Επιπλέον, έχει και ρευστοποιητικές ιδιότητες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στη χρήση μηχανικών εκτοξευτών σοβά.
4. Καταργεί το κόστος, τη βρωμιά και την εδαφική ρύπανση του ασβέστη και του ασβεστόλακου.
Σύγκριση με άλλα υλικά της οικογένειας Winwet: Σε σύγκριση με το Betoplex έχει μεγαλύτερη συγκολλητικότητα και πήζει πιο γρήγορα, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται για σοβάτισμα σε κατακόρυφες ή ανεστραμμένες επιφάνειες, ενώ το Betoplex χρησιμοποιείται κυρίως για τσιμεντοκονία σε οριζόντιες επιφάνειες.
Το Sovaplex DS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη αναλογία από την προδιαγραφόμενη, γιατί τότε ο σοβάς θα βγει πολύ πηχτός και δε θα δουλεύεται εύκολα. (Σε τέτοια περίπτωση προσθέστε κι άλλο νερό, για να γίνει ξανά αρκετά ρευστός.) Αντίθετα, το Betoplex χρησιμοποιείται ακόμα και χωρίς καθόλου νερό, οπότε η αδιαβροχία του φτάνει στο 100% (περίπτωση επισκευαστικού τσιμέντου).
Σε σύγκριση με το Betostal SLN ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που ισχύουν για τη σύγκιση με το Betoplex.
Σε σύγκριση με το νεώτερου σχεδιασμού υλικό Polibond Elastico ισχύουν επίσης οι ίδιες παρατηρήσεις, δεδομένου ότι το Sovaplex DS έχει μεγαλύτερη συγκολλητικότητα. Πάντως, για ακόμα μεγαλύτερη ελαστικότητα του σοβά, θα μπορούσε να προστεθεί και μία ποσότητα Polibond Elastico.
Πείραμα ελέγχου της αποτελεσματικότητας του προϊόντος: Κείμενο υπό κατασκευή.
Πεδία εφαρμογής: Αυτός ο χώρος θα καλυφθεί προσεχώς με συνδέσμους (links) που θα οδηγούν σε ένα ξεχωριστό κείμενο για κάθε διαφορετικό πεδίο εφαρμογής του προϊόντος.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος
Απαραίτητος εξοπλισμός για την εφαρμογή: Για την εφαρμογή της ρητίνης θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας:­

  • όσα αναφέρονται στη Λίστα Εξοπλισμού Εφαρμογών Winwet
  • ­όσα αναφέρονται στο κείμενο που αφορά το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής του προϊόντος
Προστασία γειτονικών επιφανειών: Επειδή, όταν στεγνώσει πάνω σε μάρμαρα, πλακάκια, μέταλλα κ.ά. επιφάνειες, πολύ δύσκολα καθαρίζεται, προστατέψτε τέτοιες επιφάνειες με νάιλον ή εφημερίδες. Σε περίπτωση που στάξει, σκουπίστε άμεσα καλά την επιφάνεια με βρεγμένο πανί ή χαρτί, πριν αρχίσει ο πολυμερισμός της ρητίνης.
Αραίωση: 1 προς 1 σε νερό, όχι αναραίωτο, για να μη δημιουργήσει συσσωματώσεις (γρουμπούλια) όταν πέσει μέσα στο χαρμάνι του σοβά. Στη συνέχεια αρχίστε να ρίχνετε σταδιακά το προϊόν στη βαρέλα, αφού έχετε ρίξει το τσιμέντο, το νερό και τα άλλα υλικά, μέχρι να γίνει η λάσπη όσο παχύρρευστη χρειάζεται.
Καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή: Με συννεφιά ή ηλιοφάνεια, με κρύο ή με ζέστη το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Ο ήλιος και η ζέστη απλά επιταχύνουν τον πολυμερισμό και την αδιαβροχοποίηση. Αν υπάρχει πρόβλεψη της ΕΜΥ για βροχή, θα πρέπει η εφαρμογή να αναβληθεί.
Κατώτατη θερμοκρασία πολυμερισμού: 3οC. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3οC πριν ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός, τότε το νερό αρχίζει να παγώνει, το ίδιο και οι ειδικοί διεισδυτές που περιέχει η ρητίνη, με αποτέλεσμα να χάνει τη συνεκτικότητα και την αδιαβροχία της. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν κάνει πολύ κρύο. Όταν πλέον έχει πολυμεριστεί, η παγωνιά δεν προκαλεί καμία φθορά στη ρητίνη.
Χρόνος στεγνώματος: Αν και ο σοβάς και το μαρμαροκονίαμα χρειάζονται πολλές ημέρες για να στεγνώσουν καλά, η ρητίνη που είναι πρόσμικτη μέσα σε αυτά αδιαβροχοποιείται πλήρως όταν πολυμερίζεται, οπότε στεγνώνει εντελώς.
Χρόνος ολοκλήρωσης του πολυμερισμού: 4 ημέρες ή λιγότερο. Τις ζεστές και ξηρές ημέρες του καλοκαιριού ο πολυμερισμός διαρκεί περίπου 24 ώρες.
Δυνατότητα βαφής μετά την εφαρμογή: Το μαρμαροκονίαμα που περιέχει Sovaplex μπορεί να βαφτεί αν ασταρωθεί πρώτα με Betostal F/18.
Δυνατότητα χρωματισμού με πρόσμικτο χρώμα: Υπάρχει η δυνατότητα ο σοβάς ή το μαρμαροκονίαμα να χρωματιστεί με πρόσμικτο χρώμα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Οδηγίες χρήσης: Πατήστε εδώ για να δείτε σε μορφή αρχείου PDF την ετικέτα με τις οδηγίες χρήσης που είναι κολλημένη πάνω στο προϊόν.
4. Αντοχές του εφαρμοσμένου προϊόντος
Ανθεκτικότητα σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και σεισμούς: Πολύ καλή. Η πολυμερισμένη πρόσμικτη ρητίνη μέσα στη μάζα δεν ξεχειλώνει ούτε σχίζεται εξαιτίας της κίνησης και των εσωτερικών τριβών που προκαλούν τέτοια φαινόμενα.
Ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και τριβές: Πολύ καλή.
Συμπεριφορά σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον: Η πολυμερισμένη ρητίνη δεν προσβάλλεται από το αλκαλικό περιβάλλον που δημιουργούν π.χ. τα αδρανή υλικά ούτε από το όξινο περιβάλλον που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες, οι ρίζες φυτών κ.ά.
Αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας: Χάρη στην ελαστικότητά της η πολυμερισμένη ρητίνη αντέχει σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.
Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες: Άριστη, ακόμα και σε μεγάλο καύσωνα και σε παγωνιά σαν αυτές που συμβαίνουν μόνο σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου: Πολύ καλή, αν και αυτή η ιδιότητα δεν έχει σημασία, αφού κατά κανόνα η συγκεκριμένη ρητίνη λόγω της χρήσης της είναι καλυμμένη και δεν εκτίθεται στο ηλιακό φως (εκτός από την περίπτωση του εμφανούς και άβαφου σοβά).
Αντοχή σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρό χώμα ή άλλη μορφή υγρασίας: Μετά τον πολυμερισμό της η ρητίνη δε διαλύεται στο νερό, αν όμως παραμείνει σε συνεχή επαφή με νερό ή υγρασία για πολλές εβδομάδες είναι πιθανό να αρχίσει να γαλακτωματοποιείται. Στην πράξη, βέβαια, αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει, γιατί ο σοβάς στον οποίο συμμετέχει το Sovaplex DS, αφού στεγνώσει, καλύπτεται από άλλη ρητίνη της οικογένειας Winwet, π.χ. το Betostal F/18 ή το Betostal SLN, που δε γαλακτωματοποιείται.
Αντοχή σε θετική πίεση: Μεγάλη
Αντοχή σε αρνητική πίεση: Μεγάλη, χάρη στη μεγάλη συγκολλητικότητα του σοβά που περιέχει Sovaplex DS. Γι’ αυτό και είναι ακόμα πιο απαραίτητο στο σοβάτισμα υπογείων που οι εξωτερικοί τοίχοι τους δεν έχουν στεγανοποιηθεί καλά από το μπάζωμα και υπάρχει κίνδυνος να περάσει μέσα υγρασία.
Διάρκεια ζωής: Απεριόριστη. Η πολυμερισμένη ρητίνη δε χάνει τις ιδιότητές της με την πάροδο του χρόνου, αφενός επειδή σαν υλικό έχει πρακτικά ανύπαρκτη γήρανση (δεν ξεραίνεται και δεν αποσυντίθεται) και μεγάλη ελαστικότητα (δεν ξεχειλώνει ούτε σκίζεται με συστολοδιαστολές) και αφετέρου επειδή μέσα στη μάζα είναι απόλυτα προστατευμένη από τον ήλιο, τις καιρικές συνθήκες και μηχανικές φθορές.
5. Φυσικές ιδιότητες του προϊόντος
Μορφή του προϊόντος πριν την εφαρμογή του: Γαλακτώδες λεπτόρρευστο υγρό.
Μορφή του προϊόντος μετά την εφαρμογή και τον πολυμερισμό του: Ενιαία διαφανής, άχρωμη, αδιάβροχη συνεκτική ελαστική μάζα διάχυτη μέσα στο σοβά ή στο μαρμαροκονίαμα.
Ελαστικότητα: Πολύ καλή.
Συγκολλητικότητα: Πολύ καλή.
Αεροδιαπερατότητα και ατμοδιαπερατότητα: Ναι, επιτρέπει τη διαπνοή, επειδή η πολυμερισμένη ρητίνη έχει τέτοια μοριακή δομή που δεν επιτρέπει τη διέλευση του νερού αλλά επιτρέπει τη διέλευση του αέρα και των υδρατμών ανάμεσα από τα μόριά της. Έτσι, εξασφαλίζονται τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη:1. Το κτίριο αερίζεται επαρκώς και η διαμονή σε αυτό γίνεται υγιεινή και ευχάριστη, γιατί δεν υπάρχει δυσοσμία («κλεισούρα») ούτε ανεπάρκεια οξυγόνου που προκαλεί πονοκεφάλους, υπνηλία, μειωμένη απόδοση κτλ.2. Δεν επιδεινώνεται η τάση να σχηματίζονται συμπυκνώματα υδρατμών (σταγονίδια) και μούχλα στα ταβάνια και στους τοίχους.3. Χάρη στον επαρκή αερισμό αποφεύγεται η σταδιακή απανθράκωση και εξασθένηση του σκυροδέματος που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση του CO2 μέσα στο κτίριο εξαιτίας κακού αερισμού.
Ικανότητα γεμίσματος κοιλοτήτων και ρωγμών: Άριστη, χωρίς να αφήνει κενά, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από τον τεχνίτη (πολύ καλή εργασιμότητα).
Διαλυτότητα στο νερό: Ναι. Η ρητίνη πρέπει να διαλύεται σε νερό πριν προστεθεί στα άλλα υλικά του σοβά.
Αδιαβροχία: Πολύ καλή. Για να εξασφαλιστεί απόλυτη αδιαβροχία του σοβά ή του μαρμαροκονιάματος, πρέπει, αφού στεγνώσει, να περαστεί με ρολό ή ψεκασμό, με αστάρι Betostal F/18, είτε πρόκειται να βαφτεί είτε όχι.
Υδροφοβία και ελαιοφοβία: Όχι. Για να επιτευχθεί επιφανειακή υδροφοβία και ελαιοφοβία του (βαμμένου ή άβαφου) σοβά ή μαρμαροκονιάματος επιπλέον της απλής αδιαβροχίας που εξασφαλίζει το διεισδυτικό Betostal F/18, απαιτείται πέρασμα και με ένα χέρι Contraqua 7/50.
6. Ικανοποιημένοι πελάτες
Κατάλογος πελατών: Κατάλογος ικανοποιημένων πελατών με αριθμούς τηλεφώνων και ονόματα αρμοδίων, που είναι πρόθυμοι να σας μεταφέρουν τη θετική εμπειρία τους από το προϊόν
Περιγραφές εφαρμογών: Περιγραφές εφαρμογών του προϊόντος σε εγκαταστάσεις πελατών μας, που αποτελούνται από τις εξής ενότητες:
1. αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ή των προβλημάτων που είχε ο πελάτης
2. περιγραφή της λύσης ή των λύσεων που εφαρμόσαμε
3. με ποιους τρόπους διαπίστωσε ο πελάτης ότι η εφαρμογή είχε επιτυχία
Συστατικές επιστολές Συστατικές επιστολές ικανοποιημένων πελατών που με τη βοήθεια του προϊόντος έλυσαν οριστικά κάποια προβλήματά τους που ως τότε δεν είχαν βρει λύση
Συχνές ερωτήσεις και αντιρρήσεις πελατών: Πατήστε εδώ για να σας απαντηθούν τυχόν απορίες, αμφιβολίες και αντιρρήσεις που συχνά προβάλλουν οι υποψήφιοι αγοραστές του προϊόντος, μαζί με τις έγκυρες απαντήσεις που λαμβάνουν σχετικά με διάφορα θέματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:­

  • η αρχή λειτουργίας του προϊόντος
  • ­η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά του
  • ­η διάρκεια ζωής του
  • ­η υγεία και η ασφάλεια κατά τη χρήση του
  • ­ο τρόπος εφαρμογής του
  • ­ειδικές συνθήκες που καθιστούν αμφίβολη την επιτυχία της εφαρμογής
  • ­η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
7. Εμπορικές πληροφορίες
Συσκευασία, τιμή,
καλυπτικότητα:
Για τις συσκευασίες, τις τιμές και την καλυπτικότητα πατήστε εδώ.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας: Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.
Εγγύηση: Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των προϊόντων WinWet πατήστε εδώ.
Μοιράσου το στα social media