Ακρυλικά Μονωτικά Υλικά Winwet

Κατασκευή αδιάβροχων και ελαστικών
ανθεκτικών τοιχίων και πυθμένα

πισίνας, δεξαμενής, ζαρντινιέρας, βόθρου,
φρεατίου, τοιχίων στήριξης εδάφους κτλ.

Προβλήματα προς επίλυση:

Τα τοιχία και ο πυθμένας σε κατασκευές που προορίζονται για να υποδεχθούν νερό ή χώμα συχνά ραγίζουν λόγω σεισμών και συστολοδιαστολών, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή νερού, λυμάτων και άλλων υγρών από το εσωτερικό της κατασκευής προς τα έξω ή αντίστροφα, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και το αν είναι υπέργεια ή υπόγεια.

Αλλά ακόμα και αν δε ραγίσουν, συχνά παρατηρούνται τέτοιες διαρροές μέσα από τους πόρους του σκυροδέματος ή μέσα από τριχοειδείς ρωγμές, οι οποίες είναι τόσο ψιλές που δε φαίνονται με γυμνό μάτι και σίγουρα είναι αδύνατο να εντοπιστούν.

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό μία τέτοια κατασκευή:
1. να είναι εξαρχής εντελώς στεγανοποιημένη, ει δυνατόν και από τις δύο πλευρές της,
2. να έχει ελαστικότητα και αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις εξαιτίας συστολοδιαστολών και σεισμών.

Οι λύσεις που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Το ζήτημα της στεγανοποίησης παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα «Στεγανοποίηση χώρων με συνεχή επαφή με νερό ή υγρασία», καθώς επίσης και στην ενότητα που παρουσιάζει το σύστημα PENETRON. Εδώ θα εξετάσουμε το ζήτημα της ελαστικότητας και των αντοχών σε μηχανικές καταπονήσεις.

Οι διαφανείς ελαστικές και αδιάβροχες ακρυλικές ρητίνες Betostal SLN και Betoplex, όταν προστεθούν ως πρόσμικτες σε μικρή αναλογία (π.χ. 1 λίτρο ανά 50 κιλά τσιμέντο) μέσα στο μπετόν, καθώς πολυμερίζονται, εξασφαλίζουν συνοχή, ελαστικότητα, υψηλό βαθμό αδιαβροχίας και αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις.

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν και οι δύο ρητίνες στην κατασκευή, ώστε να επιτευχθεί και ελαστικότητα και μηχανική αντοχή. Επιπλέον, το Penetron Admix δίνει στην κατασκευή ακόμα μεγαλύτερη συνοχή πέρα από την απόλυτη στεγάνωση, και γι’ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε εναλλακτικά είτε συμπληρωματικά προς τα άλλα δύο υλικά.

Παράλληλα, χάρη στα υλικά αυτά αποφεύγονται και οι ρηγματώσεις του μπετόν κατά το στέγνωμα, πράγμα πολύ σημαντικό για λόγους στεγανότητας.

Σημείωση: Μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί η χρήση πρόσμικτων ρητινών της οικογένειας Winwet σε σκυρόδεμα φέροντος οργανισμού κτιρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Για να επιτραπεί τέτοια εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να γίνει από πιστοποιημένο εργαστήριο έρευνα η οποία θα αποδείξει ότι η παρουσία των ρητινών δε θα δημιουργήσει στατικά προβλήματα. Αντίθετα, το Penetron Admix είναι ένα υλικό πιστοποιημένο από διεθνείς οργανισμούς ως πρόσμικτο για χρήση κατά την παρασκευή σκυροδέματος, που όχι μόνο δεν μειώνει αλλά αυξάνει τις αντοχές του σκυροδέματος, ενώ παράλληλα το στεγανοποιεί απόλυτα.

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media