Ακρυλικά Μονωτικά Υλικά Winwet

Κατασκευή αδιάβροχων και ελαστικών
ανθεκτικών βιομηχανικών δαπέδων

Πρόβλημα προς επίλυση:

Η αντοχή του δαπέδου σε συστολοδιαστολές, σεισμούς και αυξομειώσεις φορτίων εξαρτάται από το βαθμό ελαστικότητάς του και τη συνοχή του. Σε πολλές περιπτώσεις τα δάπεδα ραγίζουν από τέτοιες αιτίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται λειτουργικό και αισθητικό πρόβλημα στο χώρο αλλά και να διεισδύει πιο εύκολα η υγρασία του εδάφους.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Για την εξασφάλιση της ελαστικότητας και της συνοχής του δαπέδου και της αντοχής του σε φορτία και άλλων ειδών μηχανικές καταπονήσεις προτείνουμε κατά την κατασκευή του δαπέδου να χρησιμοποιούνται ως πρόσμικτες οι αυτοπολυμεριζόμενες διαφανείς ελαστικές και αδιάβροχες ακρυλικές ρητίνες Betostal SLN και Betoplex σε μικρή αναλογία (π.χ. 1 λίτρο ανά 50 κιλά τσιμέντο).

Πρέπει να τονιστεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί η χρήση πρόσμικτων ρητινών της οικογένειας Winwet σε σκυρόδεμα φέροντος οργανισμού κτιρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Για να επιτραπεί τέτοια εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να γίνει από πιστοποιημένο εργαστήριο έρευνα η οποία θα αποδείξει ότι η παρουσία των ρητινών δε θα δημιουργήσει στατικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, για λόγους νομιμότητας και δεοντολογίας, η πιο πάνω εφαρμογή αφορά μόνο δάπεδα που δε συμμετέχουν στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δηλαδή δεν αποτελούν τμήμα του σκελετού του.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν φαινόμενα καθίζησης ή υπάρχει για κάποιο λόγο ανάγκη για πολύ μεγάλη ελαστικότητα, το προτεινόμενο πρόσμικτο υλικό είναι το Polibond Elastico, που είναι πολύ πιο ακριβό από τα πιο πάνω υλικά.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί να εφαρμοστεί και η διεθνώς πιστοποιημένη αμερικάνικη τεχνολογία PENETRON, που στεγανοποιεί απόλυτα το σκυρόδεμα, ενώ παράλληλα αυξάνει σημαντικά τις μηχανικές αντοχές του, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει από διεθνείς οργανισμούς πιστοποιήσεων.

Για το ζήτημα της μετατροπής ενός τσιμεντένιου δαπέδου σε βιομηχανικό δάπεδο που δε φθείρεται από τριβές, κρούσεις, κύλιση τροχών κτλ. και που είναι υδρόφοβο και ελαιόφοβο και πλένεται εύκολα μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο που παρουσιάζει τη δυνατότητα προστασίας βιομηχανικών δαπέδων από φθορές χωρίς τη χρήση εποξειδικών ρητινών ή άλλων περίπλοκων και φθαρτών επικαλυπτικών μεθόδων σκλήρυνσης και αδιαβροχοποίησης, τα οποία, όταν καταστραφούν, δεν επισκευάζονται και απαιτούν υψηλό κόστος και μεγάλη αναστάτωση για την αντικατάστασή τους.

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος και τσιμεντοκονίας:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος και της τσιμεντοκονίας, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

Η αντοχή του δαπέδου σε συστολοδιαστολές, σεισμούς και αυξομειώσεις φορτίων εξαρτάται από το βαθμό ελαστικότητάς του και τη συνοχή του. Σε πολλές περιπτώσεις τα δάπεδα ραγίζουν από τέτοιες αιτίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται λειτουργικό και αισθητικό πρόβλημα στο χώρο αλλά και να διεισδύει πιο εύκολα η υγρασία του εδάφους.

Μοιράσου το στα social media