Ακρυλικά Μονωτικά Υλικά Winwet

Κατασκευή ειδών από σκυρόδεμα
αδιάβροχων και ανθεκτικών σε μηχανικές καταπονήσεις

(δομικά στοιχεία, τσιμεντένια τούβλα, κυβόλιθοι, στύλοι ηλεκτροδότησης,
μπλόκια για λιμάνια κ.ά. τσιμεντένια αντικείμενα
που απαιτούν υψηλή αντοχή και δε χρειάζονται ελαστικότητα)

Πρόβλημα προς επίλυση:

Τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα, τα διακοσμητικά τσιμεντένια τούβλα, οι κυβόλιθοι, οι στύλοι ηλεκτροδότησης, τα μπλόκια για λιμάνια κ.ά. αντικείμενα από σκυρόδεμα απαιτούν αδιαβροχία και υψηλή μηχανική αντοχή, ενώ παράλληλα λόγω του τρόπου χρήσης τους δε χρειάζονται ελαστικότητα.

Μερικά από τα προβλήματα που προκύπτουν όταν δεν έχουν εξασφαλιστεί αδιαβροχία και μεγάλη μηχανική αντοχή σε τέτοιου είδους κατασκευές είναι τα εξής:

  1. Ο μεταλλικός οπλισμός τους οξειδώνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. αυτή των στύλων ηλεκτροδότησης, αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την πρόκληση ατυχήματος (για το θέμα της προστασίας κατά της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος δείτε επίσης τη σελίδα STOPCOR).
  2. Τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία απορροφούν υγρασία η οποία αφενός φθείρει το σοβά και αφετέρου καταναλώνει για το στέγνωμά της άσκοπα θερμική ενέργεια από το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου το χειμώνα.
  3. Τα διακοσμητικά τσιμεντένια τούβλα, οι κυβόλιθοι και τα μπλόκια στα λιμάνια απορροφούν υγρασία που τα φθείρει.
  4. Τα τσιμεντένια αντικείμενα ραγίζουν και σπάνε λόγω μεγάλου φορτίου.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε η «σκληρή» υγρομονωτική πρόσμικτη ρητίνη Duraplex, η οποία είναι μία παραλλαγή του Betostal SLN, έχει τον ίδιο υψηλό δείκτη αδιαβροχίας όπως αυτό, πολύ μεγαλύτερες αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις λόγω φορτίου (απαραίτητες στις πιο πάνω εφαρμογές) και μικρότερες αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις λόγω συστολοδιαστολών, κρούσεων και τριβών, οι οποίες είναι πρακτικά ανύπαρκτες στις πιο πάνω εφαρμογές.

Η ρητίνη, καθώς πολυμερίζεται («πλαστικοποιείται») εξαιτίας της επαφής της με τον αέρα, δημιουργεί λόγω της ειδικής χημικής σύνθεσής της μία αδιάβροχη διαφανή σκληρή συνεκτική μάζα που προσδίδει στο μπετόν αδιαβροχία και μεγάλες μηχανικές αντοχές σε φορτία.

Σημείωση 1: Μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί η χρήση πρόσμικτων ρητινών της οικογένειας Winwet σε σκυρόδεμα φέροντος οργανισμού κτιρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Για να επιτραπεί τέτοια εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να γίνει από πιστοποιημένο εργαστήριο έρευνα η οποία θα αποδείξει ότι η παρουσία των ρητινών δε θα δημιουργήσει στατικά προβλήματα.

Σημείωση 2: Για κατασκευή απόλυτα στεγανού σκυροδέματος με ταυτόχρονη αύξηση αντοχών δείτε τη σελίδα Penetron Admix.

Μοιράσου το στα social media