Τοποθέτηση μαρμάρων, πλακιδίων, ψηφίδων
και κατασκευή μωσαϊκού, λιθοδομών, τοιχοποιίας

με αδιάβροχη κόλλα ή λάσπη μεγάλης ελαστικότητας και ισχυρής πρόσφυσης

(δείτε και τη σελίδα:
Επενδύσεις με κεραμικά πλακάκια, μάρμαρα, πέτρα, διακοσμητικά τούβλα, κυβόλιθους κ.ά.)

Προβλήματα προς επίλυση:
Οι σημαντικότερες αιτίες ζημιών σε οριζόντιες και κατακόρυφες πλακοστρώσεις κάθε είδους είναι οι εξής:

  1. ξεκόλλημα των πλακών, πλακιδίων, ψηφίδων κτλ. λόγω άσκησης πιέσεων εξαιτίας συστολοδιαστολών, σεισμών, μεγάλων φορτίων κτλ. ή λόγω φυσιολογικής γήρανσης του συγκολλητικού υποστρώματος (κόλλα ή λάσπη) που χρησιμοποιήθηκε,
  2. διείσδυση υγρασίας μέσα από τους αρμούς, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αποσάθρωση του υποστρώματος ή την ξαφνική διάρρηξή του λόγω παγοπληξίας,
  3. ρηγμάτωση ή θραύση των πλακών ή των πλακιδίων κτλ. εξαιτίας άσκησης μεγάλου φορτίου σε συνδυασμό με την ανελαστικότητα του υποστρώματος,
  4. ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος που διαπερνά τη λάσπη ή την κόλλα πλακιδίων και καταστρέφει σταδιακά την κατασκευή.

Επίσης, σε μωσαϊκά, λιθοδομές, τοιχοποιία και άλλες κατασκευές με λάσπη συχνά παρατηρούνται τα ακόλουθα προβλήματα:

  1. διείσδυση υγρασίας που διαπερνά την κατασκευή και δημιουργεί προβλήματα στο εσωτερικό των κτιρίων,
  2. αποκόλληση ή ρηγμάτωση ή θραύση τμημάτων των κατασκευών αυτών λόγω γήρανσης της λάσπης, μικροσεισμών και πιέσεων που ασκούνται λόγω συστολοδιαστολών, αυξομειούμενων φορτίων κτλ.,
  3. ρηγμάτωση ή αποκόλληση σοβάδων που καλύπτουν τέτοιες κατασκευές, εξαιτίας των πιο πάνω φαινομένων.

Η επιλογή του ασβέστη ως πρόσμικτου υλικού για συγκολλητικότητα στη λάσπη τοιχοποιίας και λιθοδομών έχει πολλά μειονεκτήματα, όπως είναι η υδροφιλία του ασβέστη και η εύκολη ρηγμάτωση της λάσπης λόγω ανελαστικότητας, με αποτέλεσμα αφενός να περνάει υγρασία στους εσωτερικούς σοβάδες του κτιρίου και αφετέρου λόγω παγοπληξίας να καταστρέφεται μέσα στα χρόνια ολοσχερώς η συνοχή της τοιχοποιίας ή της λιθοδομής και ο τοίχος να γκρεμίζεται εύκολα. Επίσης, ο ασβέστης δημιουργεί λευκά στίγματα, τα οποία ειδικά στους πέτρινους τοίχους είναι ιδιαίτερα αντιαισθητικά.

Οι λύσεις που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Χρησιμοποιώντας ως πρόσμικτη τη ρητίνη Betoplex ή/και τη ρητίνη Betostal SLN μέσα στην κόλλα πλακιδίων ή στη λάσπη τοποθέτησης πλακών ή κατασκευής μωσαϊκού, λιθοδομών, τοιχοποιίας κτλ. επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός αδιαβροχίας, ελαστικότητα, μη ρηγμάτωση κατά το στέγνωμα, άριστη συγκολλητικότητα, αντοχές σε συστολοδιαστολές, αυξομειούμενα φορτία, δονήσεις, μικροσεισμούς, καθώς και μεγάλη συνοχή ανάμεσα στα μόρια της λάσπης ή της κόλλας, που έτσι δε γηράσκει και δεν τρίβεται ούτε αποσαθρώνεται με τα χρόνια.

Για να εξασφαλιστεί ακόμα καλύτερη συγκόλληση και αδιαβροχία της επιφάνειας, συνιστάται να γίνει πρώτα επάλειψη της επιφάνειας με αυτούσιο Betoplex, πριν γίνει η πλακόστρωση ή η εφαρμογή του μωσαϊκού.

Η επιλογή της κατάλληλης ρητίνης γίνεται με κριτήριο τις επιθυμητές ιδιότητες που θέλουμε να αποκτήσει η κατασκευή. Το Betostal SLN προσδίδει μεγαλύτερη αδιαβροχία και αντοχή σε φορτία, ενώ το Betoplex υπερέχει στην ελαστικότητα και στη συγκολλητικότητα. Αν όλες αυτές οι ιδιότητες είναι σημαντικές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο ρητίνες. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα ρητίνης μπορεί να είναι μεταξύ 1 και 5 λίτρων ανά 50 κιλά τσιμέντου. Η ρευστότητα του μίγματος ρυθμίζεται από τον τεχνίτη με την προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας νερού.

Αντί του Betoplex μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Sovaplex, το οποίο προσδίδει την ίδια συγκολλητικότητα και ελαστικότητα. Η διαφορά του είναι ότι έχει την τάση «σφίγγει» τη λάσπη ή την κόλλα, ενώ το Betoplex την κάνει πιο λεπτόρρευστη. Αυτή η διαφορά, όμως, εξισορροπείται με την προσθήκη νερού, άρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σε κατακόρυφες επιφάνειες, όπως γυψοσανίδες, σοβάς κτλ., συνιστάται πριν από την κόλλα πλακιδίων να περαστεί ένα χέρι Sovaplex χωρίς αραίωση, ως αστάρι για καλύτερη συγκόλληση της κόλλας πάνω στην επιφάνεια.

Η πιο πάνω μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται και στην αρμόκολλα, ώστε να γίνεται και αυτή πιο ελαστική, ανθεκτική και αδιάβροχη.

Σημειώσεις:

  1. Είτε πρόκειται για πλακόστρωση είτε για μωσαϊκό είτε για κατακόρυφη κατασκευή (λιθοδομή, τοιχοποιία κτλ.), συνιστάται μετά την κατασκευή της να αδιαβροχοποιηθεί με τις κατάλληλες ρητίνες εμποτισμού και υδροφοβίας-ελαιοφοβίας για κάθε περίπτωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το αντίστοιχο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας πεδίων εφαρμογής. Τονίζουμε ότι αυτή η εκ των υστέρων αδιαβροχοποίηση είναι ακόμα πιο αξιόπιστη από την αδιαβροχοποίηση που πετυχαίνει ένα πρόσμικτο υλικό, επειδή γεμίζει τους πόρους και τις τριχοειδείς ρωγμές που δημιουργούνται κατά το στέγνωμα της λάσπης, ενώ παράλληλα δημιουργεί εκατομμύρια ρίζες μέσα στους πόρους, οι οποίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη συνοχή, την ελαστικότητα και τις αντοχές που έχουν δώσει οι πρόσμικτες ρητίνες.
  2. Συχνά συμβαίνει ένα αποτσίγαρο του τεχνίτη να παραμείνει κάτω από τη λάσπη τοποθέτησης των μαρμάρων και μετά από μερικές εβδομάδες να εμφανιστεί ανεξίτηλη κηλίδα νικοτίνης στο μάρμαρο. Η αδιαβροχοποίηση της λάσπης εμποδίζει την άνοδο της νικοτίνης, όπως και της υγρασίας. Για ακόμα πιο σίγουρο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας ή νικοτίνης συνιστάται η εφαρμογή της ρητίνης Betostal SLN πάνω από τη λάσπη πριν από την τοποθέτηση των πλακών.

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media