Στεγανοποίηση και αστάρωμα επιφάνειας για σοβάτισμα,
ώστε ο σοβάς να στερεωθεί καλά και να μην υγραίνεται.

Προβλήματα προς επίλυση:

Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να σοβατιστούν επιφάνειες που είναι πολύ λείες, με αποτέλεσμα ο σοβάς να μην μπορεί να στερεωθεί εύκολα πάνω τους, ή που είναι πολύ πιθανό να υγρανθούν από διάφορες αιτίες, με αποτέλεσμα ο σοβάς που θα κατασκευαστεί να υγραίνεται και να υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσει.

Μερικά παραδείγματα τέτοιων επιφανειών είναι τα εξής:

  • κάποιες επιφάνειες μπετόν υψηλής ποιότητας με πρόσμικτους ρευστοποιητές, το οποίο χύθηκε μέσα σε μεταλλότυπο και κατά συνέπεια η επιφάνειά του για αυτούς τους δύο λόγους είναι πολύ λεία,
  • βαμμένες επιφάνειες που πρέπει να σοβατιστούν χωρίς να αφαιρεθεί το παλιό χρώμα,
  • εξωτερικά τοιχία δεξαμενών που μπορεί κάποια στιγμή να υγρανθούν από το νερό που υπάρχει μέσα στη δεξαμενή.

Ακόμα, όμως, και αν δε συντρέχει κανείς από τους πιο πάνω λόγους, καλό είναι, πριν πέσει το πρώτο χέρι σοβά (ο πεταχτός ψιλός σοβάς), να έχει με κάποιον τρόπο αυξηθεί όσο γίνεται η συγκολλητικότητα και να έχει εξασφαλιστεί η στεγανότητα της επιφάνειας.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Με την εφαρμογή της αδιάβροχης και συγκολλητικής ρητίνης εμποτισμού Betostal F/18 πάνω και μέσα στους πόρους της επιφάνειας εξασφαλίζονται ταυτόχρονα και η στεγανοποίησή της και η πολύ καλή πρόσφυση του πεταχτού σοβά πάνω στην επιφάνεια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η στεγανοποίηση της επιφάνειας είναι αμφίδρομη, δηλαδή και ο σοβάς προστατεύεται από τυχόν υγρασία που θα περάσει από την πίσω πλευρά της επιφάνειας, αλλά και η επιφάνεια προστατεύεται από την υγρασία που μπορεί να περάσει κάποια στιγμή μέσα στο σοβά από τη βροχή, αν δεν έχει μονωθεί με Contraqua 7/50 η επιφάνειά του. Όλα αυτά μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να αποδειχτούν πολύ σημαντικά και να γλιτώσουν τους ιδιοκτήτες της κατασκευής από μελλοντικές περιπέτειες που περιγράφονται σε άλλα κεφάλαια της ενότητας “Πεδία εφαρμογής της τεχνολογίας WinWet“.

Μία επιπλέον ενέργεια που μπορεί να γίνει είναι η επάλειψη της συγκολλητικής ρητίνης Sovaplex DS, χωρίς αραίωση, πάνω στην επιφάνεια πριν πέσει ο σοβάς, ο οποίος επίσης συνιστάται να έχει πρόσμικτο Sovaplex DS αντί του ασβέστη, για τους λόγους που περιγράφονται στο κεφάλαιο που αφορά το σοβάτισμα επιφανειών.

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media