Αρχικό στέγνωμα καινούργιας πλάκας
σκυροδέματος χωρίς ρηγματώσεις

Πρόβλημα προς επίλυση:

Σε μία καινούργια πλάκα σκυροδέματος, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι ρηγματώσεις που θα προκληθούν:
1. στην πάνω επιφάνειά της κατά το στέγνωμα
2. στην κάτω επιφάνειά της αμέσως μετά το ξεκαλούπωμα εξαιτίας της ελαφράς καμπυλότητας («βέλος») που δημιουργείται από το βάρος της πλάκας που με το ξεκαλούπωμα αφήνεται για πρώτη φορά ελεύθερο χωρίς τη στήριξη του ξυλότυπου ή του μεταλλότυπου.

Το πρώτο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με το τακτικό κατάβρεγμα της πλάκας αρκετές φορές την ημέρα για όσες μέρες διαρκεί το στέγνωμά της. Αυτή η πρακτική έχει αρκετό κόστος σε νερό και σε εργατικά και έχει το πρόβλημα ότι εξαρτάται απόλυτα από τον ανθρώπινο παράγοντα και την ευσυνειδησία του εργάτη.

Για το δεύτερο πρόβλημα δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα κάποια λύση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποιες εμφανείς τριχοειδείς ρωγμές σε επιφάνειες όπως είναι τα ταβάνια υπόγειων χώρων στάθμευσης, οι οποίες αποτελούν και αισθητική ατέλεια και πηγή ανησυχίας για όσους κινούνται μέσα σε αυτούς τους χώρους, αν και στην πραγματικότητα αυτές οι τριχοειδείς ρωγμές δεν έχουν καμία επίπτωση στη στατική του κτιρίου.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Καταρχήν, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει και η οποία μπορεί να βοηθήσει στο δεύτερο πρόβλημα, είναι λίγο πριν πέσει το μπετόν, να έχει γίνει εφαρμογή της ακρυλικής ρητίνης Betoplex ή Sovaplex με ρολό ή βούρτσα ή ψεκασμό, χωρίς αραίωση, πάνω στην επιφάνεια του ξυλότυπου ή του μεταλλότυπου που πρόκειται να υποδεχθεί το μπετόν. Με αυτόν τον τρόπο, ένα μέρος της ρητίνης θα προσκολληθεί στα μόρια του μπετόν που θα πέσουν πάνω της και, καθώς θα πολυμεριστεί, θα αυξήσει την επιφανειακή ελαστικότητα της κάτω επιφάνειας της πλάκας και έτσι θα μειωθεί η ρηγμάτωση της πλάκας κατά το ξεκαλούπωμα, καθώς οι τάσεις που θα προκαλούνται μεταξύ των μορίων του σκυροδέματος, χάρη στη συνοχή που θα τους έχει δώσει η πολυμερισμένη πλέον ρητίνη, θα διανέμονται ισόποσα μεταξύ όλων των μορίων της επιφάνειας και δε θα εστιάζονται σε σειρές μορίων που έχουν μικρότερη συνοχή μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, λίγες ώρες αφού πέσει το μπετόν, συνιστάται ο ψεκασμός όλης της πάνω επιφάνειας της πλάκας με αναραίωτη ρητίνη Betoplex ή Sovaplex, ώστε τα μόριά της να συνδεθούν μεταξύ τους με την ελαστική μάζα που δημιουργούν αυτές οι ρητίνες όταν πολυμερίζονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί το κατάβρεγμα της πλάκας ή εν πάση περιπτώσει να μην είναι κρίσιμης σημασίας το αν το κατάβρεγμα θα γίνεται σωστά και με αρκετά μεγάλη συχνότητα.

Τέλος, κατά το ξεκαλούπωμα της πλάκας συνιστάται το συνεργείο ξεκαλουπώματος να ακολουθείται «βήμα προς βήμα» από έναν εργάτη που θα ψεκάζει αμέσως με Betoplex ή Sovaplex όλες τις περιοχές της κάτω επιφάνειας της πλάκας που ξεκαλουπώνονται. Αυτή η κίνηση ενδεχομένως να μην είναι και απαραίτητη αν έχει γίνει η πρώτη κίνηση που αναφέρθηκε πιο πάνω, όμως συνιστάται ως μία ακόμα ενέργεια που μπορεί να δράσει προσθετικά και να βοηθήσει στη μη ρηγμάτωση της κάτω επιφάνειας της πλάκας κατά το ξεκαλούπωμα.

Σημείωση: Νεότερη έρευνα έδειξε ότι είναι ακόμα καλύτερα ο ψεκασμός να γίνεται με την υδρόφοβη ρητίνη Contraqua 7/50 αραιωμένη σε νερό. Αυτή, χάρη στην υδροφοβία της, έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δημιουργεί μία επιφανειακή “ασπίδα” που καθυστερεί την εξάτμιση του νερού της πλάκας, εξαλείφοντας έτσι το ενδεχόμενο ρηγμάτωσης. Το υδρόφοβο Contraqua 7/50 απορροφάται μέσα στη μάζα και έτσι η τελική επιφάνεια της πλάκας όταν στεγνώσει δεν γίνεται υδρόφοβη, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κολλήσουμε από πάνω οτιδήποτε θέλουμε χωρίς πρόβλημα (π.χ. πλακάκια).

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος και τσιμεντοκονίας:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος και της τσιμεντοκονίας, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

Μοιράσου το στα social media