Προστασία δαπέδων, τοιχίων, ταβανιών και σοβάδων από φθορές

λόγω απότριψης, κρούσεων, δονήσεων κτλ. με παράλληλη
κατάργηση της ενοχλητικής σκόνης με την οποία επιβαρύνουν
τον αέρα ο σοβάς και το μπετόν, καθώς αποσαθρώνονται

Πρόβλημα προς επίλυση:

Στις περιπτώσεις όπου το μπετόν και ο σοβάς δεν έχουν καλυφθεί με άλλα υλικά (χρώμα, πλακάκια, ξύλινη επένδυση κτλ.) υπόκεινται σε φθορές από διάφορα μηχανικά ή άλλα αίτια, όπως είναι οι τριβές, οι κρούσεις, τα αυξομειούμενα φορτία, η υγρασία, ο πάγος, ο ήλιος, οι αυξομειώσεις θερμοκρασίας, οι συστολοδιαστολές, λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες, οξέα, αλμύρα κ.ά.

Το αποτέλεσμα είναι σε τέτοιες επιφάνειες (οριζόντιες ή κατακόρυφες, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) να παρατηρούνται διαφόρων ειδών προβλήματα όπως είναι η σκόνη λόγω απότριψης, τριχοειδείς ή σπηλαιώδεις ρωγμές, σπασίματα, κηλίδες, αποσάθρωση, αποκόλληση κτλ. Αυτά τα προβλήματα προκαλούν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των χώρων, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:

  1. ακατάπαυστη παραγωγή σκόνης σε υπόγεια κτιρίων, σε χώρους παραγωγής προϊόντων, αποθήκευσης εμπορευμάτων, στάθμευσης οχημάτων, σε κοινόχρηστους χώρους εμπορικών κέντρων, σε σταθμούς τρένων, σε ράμπες κτλ.: η σκόνη αυτή βλάπτει το αναπνευστικό σύστημα, δημιουργεί δυσάρεστη ατμόσφαιρα και καταστρέφει προϊόντα, οχήματα κτλ.
  2. επικίνδυνες λακκούβες σε δάπεδα όπου διακινούνται καρότσια, περονοφόρα, εργαζόμενοι
  3. ολισθηρότητα και αντιαισθητική εμφάνιση σε δάπεδα και σε ράμπες εξαιτίας της απορρόφησης ελαιωδών ουσιών και εξαιτίας σταδιακής λείανσης λόγω απότριψης του μπετόν της ράμπας
  4. αποκάλυψη και σταδιακή διάβρωση του μεταλλικού οπλισμού του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να γίνονται τα κτίρια επικίνδυνα και ακατάλληλα (για το θέμα της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού δείτε επίσης τη σελίδα STOPCOR)
  5. επικίνδυνες πτώσεις σοβάδων ή αποσαθρωμένων κομματιών σκυροδέματος

Οι λύσεις που συνήθως προτείνονται σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν αρκετά υψηλό κόστος και κατά κανόνα αφορούν την επικάλυψη των επιφανειών με διάφορα υλικά και ως εκ τούτου διαρκούν μόνο για μερικά χρόνια λόγω ρηγματώσεων, απότριψης, αποκόλλησης, συστολοδιαστολών κτλ. Τέτοιες λύσεις είναι η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικές ρητίνες, το σοβάτισμα και βάψιμο τοίχων και ταβανιών, οι τσιμεντοκονίες, διάφορα επικαλυπτικά γαλακτώματα, τσιμεντοειδή, γεμιστικά υλικά κτλ.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Εδώ θα αναφερθούμε σε υπάρχουσες επιφάνειες που είτε έχουν ήδη πρόβλημα συνοχής και αντοχής και φθορών είτε θέλουμε να τις προστατέψουμε για να μην αποκτήσουν τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Στο κεφάλαιο αυτό δε θα αναφερθούμε στα μέτρα που μπορεί κανείς να λάβει κατά την κατασκευή τέτοιων επιφανειών. Για τέτοιες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τα κεφάλαια που αφορούν την κατασκευή αδιάβροχων και ελαστικών βιομηχανικών δαπέδων και το σοβάτισμα με ελαστικό και αδιάβροχο σοβά. Υπενθυμίζουμε ότι η τεχνολογία WinWet δεν εφαρμόζεται – προς το παρόν τουλάχιστον – στην κατασκευή σκυροδέματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο φέροντα οργανισμό κατασκευών και γι’ αυτό δεν υπάρχει σχετικό κείμενο για την κατασκευή τοιχίων και ταβανιών από μπετόν με τρόπο που να μην αντιμετωπίζουν στο μέλλον προβλήματα φθορών.

Σε υπάρχουσες επιφάνειες από μπετόν ή σοβά, καταρχήν, είναι σημαντικό να γίνει επισκευή των χαλασμένων περιοχών με τους τρόπους που παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο, ώστε να εξασφαλιστεί μία σχετικά λεία επιφάνεια, χωρίς μεγάλες ανωμαλίες. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι με τη μέθοδο WinWet παύει να είναι απαραίτητη η λείανση των δαπέδων με «ελικοπτεράκι» ή το τρίψιμο του σοβά για λόγους συνοχής και προστασίας από φθορές, επειδή με τη μέθοδο του εμποτισμού η συνοχή επιτυγχάνεται εξίσου και σε λείες και σε τραχιές επιφάνειες. Η λείανση αυτή μπορεί, βέβαια, να γίνει για άλλους λόγους αισθητικούς ή λειτουργικούς, κατά την κρίση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του χώρου.

Στη συνέχεια, γίνεται ψεκασμός ή άπλωμα με σκούπα, βούρτσα κτλ. (δύο χέρια) της αραιωμένης σε νερό ρητίνης εμποτισμού Betostal 2/14, αν πρόκειται για δάπεδα, ή Betostal F/18, αν πρόκειται για τοίχους ή ταβάνια ή άλλες επιφάνειες από μπετόν ή σοβά. Οι ρητίνες αυτές, καθώς διεισδύουν και πολυμερίζονται μέσα στους πόρους και τις τριχοειδείς ρωγμές των επιφανειών, δημιουργούν μία ενιαία διαφανή, ελαστική και αδιάβροχη μάζα με εκατομμύρια ρίζες μέσα στα εκατομμύρια των πόρων της επιφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται τέλεια συνοχή μεταξύ των μορίων του μπετόν ή του σοβά και γίνεται σχεδόν αδύνατος ο διαχωρισμός τους εξαιτίας ρηγματώσεων, απότριψης και άλλων μηχανικών φαινομένων. Το Betostal 2/14 δίνει μία διακριτική γυαλάδα στην επιφάνεια, ενώ το Betostal F/18 δεν αλλάζει καθόλου την εμφάνισή της. Και τα δύο υλικά δεν κάνουν την επιφάνεια ολισθηρή.

Συνήθως πέρα από την αδιαβροχία, τη συνοχή και την αντοχή της επιφάνειας ζητιέται και υδροφοβία και ελαιοφοβία, που είναι πολύ σημαντικές ιδιότητες σε εφαρμογές όπως είναι τα δάπεδα σε βιομηχανίες τροφίμων, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και σε εσωτερικούς ή υπαίθριους χώρους που πρέπει να διατηρήσουν καθαρή εμφάνιση για αισθητικούς λόγους ή για λόγους υγιεινής. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται αμέσως μετά από το Betostal η διαφανής και ελαστική ρητίνη εμποτισμού και επικάλυψης Contraqua 7/50, η οποία, όταν πολυμερίζεται, αποκτά την ιδιότητα να απωθεί το νερό και το λάδι και να προσδίδει έτσι στην επιφάνεια απόλυτη υδροφοβία και ελαιοφοβία, χωρίς να την κάνει καθόλου ολισθηρή.

Εναλλακτικά, αντί των δύο αυτών υλικών, μπορεί να εφαρμοστεί το νεότερης τεχνολογίας υλικό Aquablock, που κάνει ταυτόχρονα βαθύ εμποτισμό για συνοχή κατά της απότριψης και υδροφοβία και ελαιοφοβία, είναι δε και αντιολισθητικό.

Εάν κάποιος θελήσει εκτός από συνοχή και αντοχή να δώσει και χρώμα στην επιφάνεια, τότε μπορεί να τη βάψει με ένα ανθεκτικό υλικό όπως το Smaltolack μετά την εφαρμογή του Betostal (το οποίο σε αυτήν την περίπτωση λειτουργεί και ως ιδανικό αστάρι) και πριν από την εφαρμογή του Contraqua 7/50 ή του Aquablock.

Ειδικότερα στην περίπτωση των σταμπωτών δαπέδων το Betostal 2/14 και το Contraqua 7/50 ή το Aquablock καταργούν την εποξειδική ρητίνη και το λούστρο που χρησιμοποιούνται συνήθως για να δώσουν σκληρότητα και υδροφοβία-ελαιοφοβία στην επιφάνεια, επειδή αποτελούν μία πολύ πιο μόνιμη και άφθαρτη λύση και επιπλέον καταργούν την αντιαισθητική γυαλάδα των σταμπωτών δαπέδων.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου εμποτισμού έναντι των επικαλυπτικών μεθόδων (εποξειδικές ρητίνες κτλ.) για την προστασία δαπέδων από τις φθορές είναι ότι σε περίπτωση φθοράς του προστατευτικού υλικού σε ορισμένες περιοχές του δαπέδου (π.χ. εξαιτίας της επιτόπιας περιστροφής τροχών περονοφόρων οχημάτων) μπορεί πολύ εύκολα, με μηδαμινό κόστος και χωρίς να προκληθεί καμία αναστάτωση στη λειτουργία του χώρου, να γίνει τοπικά στις περιοχές αυτές εκ νέου εφαρμογή των ρητινών Betostal 2/14 και Contraqua 7/50, ή του Aquablock πράγμα το οποίο είναι εντελώς αδύνατο στην περίπτωση των εποξειδικών ρητινών ή άλλων επικαλυπτικών υλικών, τα οποία, όταν αρχίσουν να χαλάνε σε κάποια σημεία, πρέπει να εκκενωθεί εντελώς η αίθουσα για πολλές μέρες και να αρχίσουν οι εργασίες από την αρχή, με όποιο κόστος σε χρόνο, σε χρήματα και σε δυσλειτουργία μπορεί να συνεπάγεται μία τέτοια διαδικασία.

Επιπλέον, οι φθορές που υφίστανται οι ρητίνες εμποτισμού είναι μόνο επιφανειακές, δηλαδή δε φτάνουν στα στρώματα που βρίσκονται κάτω από την ορατή επιφάνεια του δαπέδου και άρα δεν είναι δυνατό οι φθορές αυτές να μειώσουν το βαθμό προστασίας του δαπέδου από την απότριψη, γιατί η προστασία βασίζεται στο βαθύ «ρίζωμα» της ρητίνης μέσα στους πόρους του δαπέδου και όχι στην επικάλυψή του με κάποιο ξένο και ξεχωριστό ανθεκτικό επικαλυπτικό υλικό, το οποίο, μόλις χαλάσει, παύει να προστατεύει και το δάπεδο.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η κατασκευή ενός πραγματικά ανθεκτικού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικές ρητίνες απαιτεί – όπως και η κατασκευή μιας πραγματικά ανθεκτικής αδιάβροχης επικάλυψης με ασφαλτόπανα σε μία ταράτσα – ιδιαίτερα έμπειρους και ευσυνείδητους τεχνίτες με μεγάλη εξειδίκευση, σπάνιες χειρωνακτικές ικανότητες και πολύ καλά δομημένο τρόπο σκέψης, γιατί το παραμικρό λογικό σφάλμα ή αβλεψία οδηγεί είτε σε άμεση πλήρη αποτυχία της εφαρμογής είτε στο σταδιακό φούσκωμα και ξεφλούδισμα του δαπέδου μέσα σε λίγους μήνες. Είναι προφανές ότι τέτοιοι τεχνίτες σπανίζουν, με αποτέλεσμα τόσο τα ασφαλτόπανα στις ταράτσες όσο και οι εποξειδικές ρητίνες στα δάπεδα, εκτός των εγγενών προβλημάτων τους να προδίδονται συχνά και από τον πλημμελή τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται από τα συνεργεία. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθόλου με τις ρητίνες WinWet, οι οποίες εφαρμόζονται πολύ εύκολα χωρίς καμία πιθανότητα αστοχίας από οποιονδήποτε μπορεί να καταλάβει το προφανές: ότι πρέπει πολύ απλά να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια και να μην παραλείψει κάποιες περιοχές της.

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media