Στεγανοποίηση χώρων με συνεχή επαφή με νερό ή υγρασία

Οι εφαρμογές στεγανοποίησης αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν δύο κυρίως περιπτώσεις: τη συνεχή επαφή επιφανειών με νερό ή με υγρό χώμα. Αφορούν την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων, είτε πρόκειται για νερό είτε πρόκειται για χώμα. Όλες οι πιο κάτω εφαρμογές αποτελούν περιγραφή της εμπειρίας μας, κατά την οποία διαπιστώσαμε ότι πράγματι η τεχνολογία Winwet δίνει λύσεις στεγανοποίησης σε προβλήματα που παλιότερα είτε ήταν άλυτα είτε απαιτούσαν πολύ χρόνο, προσπάθεια, χρήματα και εξειδικευμένους τεχνίτες για να λυθούν.

Οι λύσεις που προτείνονται αφορούν τόσο υπάρχουσες εγκαταστάσεις που έχουν πρόβλημα όσο και κατασκευή νέων έργων όπου πρέπει να εξασφαλιστεί εξαρχής άριστη στεγανότητα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα όλων των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας είναι τα παράπλευρα οφέλη που εξασφαλίζονται πέρα από τη στεγανότητα. Μερικά από αυτά είναι η αύξηση της συνοχής, της ελαστικότητας και της αντοχής των κατασκευών σε συστολοδιαστολές, σεισμούς, αυξομειούμενα φορτία, μανομετρικές πιέσεις κτλ., η εξασφάλιση υποστρώματος κατάλληλου για σοβάτισμα, βάψιμο, τοποθέτηση πλακιδίων, η μείωση των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας κ.ά.

Στο Αριστερό Μενού θα βρείτε τα θέματα αυτής της ενότητας

Η εφαρμογή των υλικών:
Τα υλικά που προτείνονται για τις πιο πάνω εφαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος:
Για όλες τις πιο πάνω εφαρμογές η Smart Technical Solutions σε κάποιες περιπτώσεις συνιστά αντί της ελληνικής τεχνολογίας Winwet την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης Penetron, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

μπετόν καθαριότητας, πέδιλα, ραντιέ, πεδιλοδοκοί κτλ.) και τοιχία

Μοιράσου το στα social media