Στεγάνωση σε πισίνες, δεξαμενές, βόθρους

Προβλήματα προς πρόληψη ή επίλυση:

Το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά σύνθετο λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε εφαρμογής και λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που υπάρχει σε περιπτώσεις κατασκευών που ήδη λειτουργούν και έχουν παρουσιάσει προβλήματα στεγανότητας. Γι’ αυτό θα ξεκινήσουμε καταρχήν από τις πισίνες, που είναι και η πιο περίπλοκη από τις εφαρμογές. Οι άλλες έχουν πολλές ομοιότητες με τις πισίνες και είναι πιο απλές, επειδή εκεί δεν έχει καμία σημασία το τελικό φινίρισμα και η εμφάνιση των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν.

Το κοινό στοιχείο όλων των περιπτώσεων είναι η απαίτηση για στεγανοποίηση τοιχίων και πυθμένα από μπετόν, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση:

 • Στις πισίνες δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή νερού που περιέχει χημικά, και για λόγους κόστους και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Στις δεξαμενές νερού και άλλων υγρών ομοίως δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή νερού (είτε μέσα από εμφανείς ρωγμές είτε μέσα από τους αφανείς πόρους που επιτρέπουν την εξάτμιση μεγάλων ποσοτήτων νερού), με την επιπλέον απαίτηση να μη διεισδύσουν μέσα στη δεξαμενή ρύποι που θα μολύνουν το νερό ή το όποιο άλλο αποθηκευμένο υγρό.
 • Στους στεγανούς βόθρους είναι σημαντικό να μη διεισδύουν τα όμβρια ύδατα και γεμίζει γρήγορα ο βόθρος, καθώς επίσης να μη διαρρέουν λύματα προς το περιβάλλον και το μολύνουν.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Προσοχή: Για όλες τις πιο κάτω εφαρμογές, ακόμα πιο ασφαλής λύση είναι το σύστημα Penetron, που παρουσιάζεται στο τέλος του κειμένου.

Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι να σφραγιστούν οι μεγάλες ρωγμές (όχι οι τριχοειδείς), οι σπηλαιώδεις κοιλότητες και άλλες κατασκευαστικές ατέλειες του σκυροδέματος, καθώς και οι αρμοί διαστολής και τα σημεία σύνδεσης του πυθμένα με τα τοιχία, με επισκευαστικό τσιμέντο που θα περιέχει Armofix ή Betoplex ή με σκέτο Armofix, ανάλογα με την περίπτωση. Σημαντικό είναι να έχουν πρώτα αφαιρεθεί οι φουρκέτες, τα τρυπόξυλα και όποιο άλλο ξένο υλικό περιέχει συνήθως μία κατασκευή από μπετόν και να καλυφθούν και αυτά τα σημεία με επισκευαστικό τσιμέντο. Αν η επισκευή πρέπει να γίνει την ώρα που αναβλύζει νερό από κάποιο σημείο, να χρησιμοποιηθεί ταχύπηκτο υδραυλικό επισκευαστικό τσιμέντο Hydraulic Cement Damtite ή άλλο που θα περιέχει τις πιο πάνω ρητίνες. Πάνω από το σημείο της επισκευής καλό είναι να περαστεί και ένα δεύτερο χέρι σκέτο Armofix, για να γεμίσει τυχόν κοιλότητες (βαθουλώματα) που ίσως να δημιουργήθηκαν κατά το στέγνωμα του επισκευαστικού τσιμέντου.

Παρατηρήσεις για τις αρχικές επισκευές:

 1. Το επισκευαστικό τσιμέντο αποκτά καλύτερη πρόσφυση όταν εφαρμόζεται πάνω σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες.
 2. Στις επιφάνειες που δεν πρόκειται να περαστούν στη συνέχεια με Smaltofix αλλά απλά θα ψεκαστούν με ρητίνες εμποτισμού, δε χρειάζονται γέμισμα οι κοιλότητες που κατά την κρίση του τεχνίτη οι εσωτερικές επιφάνειές τους λόγω της διαμόρφωσής τους είναι βέβαιο ότι θα εμποτιστούν καλά με τους ψεκασμούς που θα γίνουν αν ο ψεκαστήρας σημαδέψει με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι το στάδιο της επισκευής ατελειών δε θα είναι χρονοβόρο, καθώς πολλές επισκευές δε θα χρειαστεί να γίνουν.

Σε πολλές περιπτώσεις δεξαμενών, πισινών και βόθρων κρίνεται απαραίτητη από το μηχανικό για λόγους ρύσεων, αισθητικής, μηχανικών αντοχών κτλ. η κατασκευή τσιμεντοκονίας στον πυθμένα. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε το αστάρωμα της επιφάνειας με Betoplex ή Sovaplex DS και τη χρήση του ίδιου υλικού ως πρόσμικτο μέσα στην τσιμεντοκονία, καθώς και τον ψεκασμό της με το ίδιο υλικό πριν στεγνώσει, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις κατά την εξάτμιση του νερού που περιέχει.
Αφού εξασφαλιστεί με τους πιο πάνω τρόπους λεία και στεγνή επιφάνεια στα τοιχία και στον πυθμένα, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί κατά προτίμηση με ψεκασμό για βαθύτερη διείσδυση (ή με βούρτσα, σκούπα, ρολό κτλ.) η ρητίνη εμποτισμού Betostal SLN ή Betostal F/18 (δύο χέρια), για να εξασφαλιστεί αδιαβροχία σε βάθος μέσα στους πόρους των επιφανειών. (Σε σημεία της επιφάνειας όπου υπάρχουν ατέλειες σε μορφή κοιλότητας ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται από κοντά και με ανοδική κατεύθυνση, ώστε να εξασφαλιστεί η διείσδυση της ρητίνης σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια αυτών των κοιλοτήτων.) Αυτό το βήμα δεν είναι εφικτό σε περιπτώσεις επιφανειών που είναι μονίμως υγρές, όπως π.χ. οι εξωτερικοί τοίχοι γεμάτης δεξαμενής που «δακρύζουν» συνέχεια λόγω διαρροών. Σε τέτοιες περιπτώσεις προχωρήστε απευθείας στο επόμενο βήμα.

Η κυρίως στεγανοποίηση των τοιχίων και του πυθμένα γίνεται με την επαναστατική λευκή ρητίνη ισχυρής πρόσφυσης και επικάλυψης Smaltofix (δύο χέρια), που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση των θετικών και των αρνητικών πιέσεων κάθε είδους και η οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά πάνω σε υγρή επιφάνεια, και το πρώτο και το δεύτερο χέρι. Η ύγρανση της επιφάνειας στο πρώτο χέρι γίνεται είτε με βρεγμένο ρολό ή βούρτσα είτε με το υπόστρωμα του Betostal SLN ή Betostal F/18 (αν υπάρχει), οπότε το Smaltofix εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια, πριν προλάβει να στεγνώσει το Betostal SLN ή Betostal F/18. Στο δεύτερο χέρι η ύγρανση της επιφάνειας γίνεται απαραίτητα με βρεγμένο ρολό ή βούρτσα.

Το πρώτο χέρι Smaltofix συνιστάται να περαστεί με σκούπα ή βούρτσα με πρόσμικτο λευκό ή γκρι τσιμέντο σε αναλογία 2 ή 3 μέρη ρητίνης προς 1 μέρος τσιμέντο, ώστε να δημιουργηθεί παχύ στρώμα που αφενός έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε θετικές και αρνητικές πιέσεις και αφετέρου επουλώνει όλες τις μικρές τρυπούλες του μπετόν και καλύπτει τα ίχνη των ξυλότυπων ή των μεταλλότυπων σε μεγάλο βαθμό ή εντελώς εάν έχει προηγηθεί μία αρχική λείανσή τους με τροχό ή με επάλειψη επισκευαστικού τσιμέντου. Το δεύτερο χέρι Smaltofix μπορεί να περαστεί είτε με τον ίδιο τρόπο με λιγότερο τσιμέντο είτε σκέτο. Η χρήση ρολού στο δεύτερο χέρι θα δώσει πιο λεία επιφάνεια.

1. ΠΙΣΙΝΕΣ

Στην περίπτωση πισίνας υπό κατασκευή το Smaltofix προσφέρει μία τέλεια επιφάνεια έτοιμη για σοβάτισμα ή και για απευθείας επικόλληση πλακιδίων ή βαφή με ειδικό χρώμα για πισίνες. Συνιστάται πριν από το σοβάτισμα ή την επικόλληση πλακιδίων η επιφάνεια να ασταρωθεί με την κολλώδη ρητίνη Sovaplex DS, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσμικτη μέσα στο σοβά αντί του ασβέστη και ως πρόσμικτη μέσα στην κόλλα πλακιδίων. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι το Smaltofix χάρη στις μοναδικές ιδιότητές του αντικαθιστά όλα τα συνήθη στάδια στεγανοποίησης και λείανσης της πισίνας, τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο και σε υλικά και σε εργατικά και σε χρόνο, χωρίς να εξασφαλίζουν τόσο σίγουρη στεγανοποίηση.

Στην περίπτωση πισίνας που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το Smaltofix εφαρμόζεται στις εξωτερικές πλευρές των τοιχίων και του πυθμένα, εφόσον βέβαια αυτές είναι προσβάσιμες, για τη συγκράτηση των αρνητικών πιέσεων, ώστε αυτές οι επιφάνειες να διατηρούνται εντελώς στεγνές. Επιπλέον, επειδή συνήθως δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας, μπορεί να γίνει και μία προσπάθεια στεγανοποίησής τους από μέσα, είτε με χρήση της ρητίνης στεγανοποίησης πλακιδίων και αρμών Aquablock είτε με χρήση του Armofix, αν το πρόβλημα είναι κάποια εμφανής ρωγμή ή κάποιες χαραμάδες στη σύνδεση επιτοίχιων ή επιδαπέδιων εξαρτημάτων, με την ελπίδα ότι τα σημεία που θα επισκευαστούν θα είναι και οι μοναδικές αιτίες της διαρροής. Αν και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, τότε απαιτείται ξήλωμα όλης της επένδυσης της πισίνας και στεγανοποίησή της από την αρχή με τον τρόπο που περιγράφτηκε πιο πάνω.

Τέλος, το Smaltofix μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό στρώμα στις πισίνες, αντί για πλακάκια ή άλλο υλικό. Προσφέρει μία καλαίσθητη λεία επιφάνεια, η οποία μάλιστα μπορεί να πάρει πολύ ενδιαφέροντες χρωματισμούς με νερά, εάν χρησιμοποιηθούν ως πρόσμικτα λευκό και γκρι τσιμέντο, οξείδια μετάλλων και άλλες ουσίες. Στην περίπτωση αυτή το Smaltofix γίνεται μία εντελώς επαναστατική λύση, καθώς καταργεί όλα τα άλλα στάδια που συνήθως μεσολαβούν μεταξύ της αρχικής κατασκευής των τοιχίων και του πυθμένα μέχρι το τελικό φινίρισμα μίας πισίνας!

Ακόμα καλύτερη απόδοση έχει η βελτιωμένη έκδοσή του Smaltofix, το Smaltolack.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά τις πισίνες είναι η εμφάνιση των μαρμάρων ή των πλακιδίων που τις περιβάλλουν. Για να μην ασπρίζουν από τα άλατα και γενικότερα για να μην αλλοιώνεται η εμφάνισή τους εξαιτίας των διαφόρων χημικών που χρησιμοποιούνται στις πισίνες, συνιστάται η χρήση της ρητίνης Aquablock (βλ. κεφάλαιο για την υγρομόνωση μαρμάρων, πλακιδίων, αρμών κτλ.), η οποία στεγανοποιεί άριστα τους αρμούς των πλακιδίων ή της ψηφίδας, ενώ παράλληλα κάνει πιο εύκολο το καθάρισμα των επιφανειών πάνω στις οποίες εφαρμόζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να δείτε και τη σελίδα Επικαθίσεις στα Τοιχώματα και στον Πυθμένα στις Πισίνες. Σημειώστε, επίσης, ότι αυτή η ρητίνη έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όταν η πισίνα έχει ελάχιστο ή καθόλου χλώριο. (Για οικολογικές πισίνες χωρίς χημικά πατήστε εδώ.)

Για πλήρη κατασκευή πισίνας πατήστε εδώ.

2. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Στην περίπτωση δεξαμενής υπό κατασκευή αντί του Smaltofix, που λόγω της έντονης οσμής του κατά τα άλλα οικολογικού και αβλαβούς White Spirit που περιέχει δουλεύεται δύσκολα σε κλειστούς χώρους, προτιμάται η εφαρμογή της υδρόφοβης ρητίνης Betocryl, η οποία αντέχει σε συνεχή επαφή με το νερό και δεν επιτρέπει την επαφή του των μορίων του νερού με το μπετόν.

Πάντως, αν είναι εφικτό, μπορεί για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια να περαστεί και Smaltofixμε τσιμέντο πριν το Betocryl ή, αν η μυρωδιά του Smaltofix λόγω κλειστού χώρου δεν αντέχεται, μπορεί να εφαρμοστεί Armofix με ρολό, το οποίο δημιουργεί επίσης ένα στεγανό και ελαστικό στρώμα επικάλυψης με τέλεια πρόσφυση πάνω στην επιφάνεια, είναι όμως αρκετά ακριβότερο.

Επίσης, δύο χέρια Smaltofix με τσιμέντο μπορούν να περαστούν και στα εξωτερικά τοιχία της δεξαμενής, και για λόγους αισθητικής αλλά και για λόγους πρόσθετης στεγανοποίησης έναντι αρνητικών πιέσεων για το απίθανο ενδεχόμενο που παρά τα μέτρα που θα έχουν ληφθεί από την εσωτερική πλευρά της δεξαμενής θα υπάρξει διαρροή.

Ακόμα καλύτερη απόδοση έχει η βελτιωμένη έκδοσή του Smaltofix, το Smaltolack.

Στην περίπτωση γεμάτης δεξαμενής που αντιμετωπίζει πρόβλημα διαρροής σε συγκεκριμένο ορατό και προσβάσιμο σημείο, χρησιμοποιείται άμεσα ταχύπηκτο υδραυλικό επισκευαστικό τσιμέντο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Είτε υπάρχει τέτοιο ορατό και προσβάσιμο σημείο διαρροής είτε δεν υπάρχει, η εφαρμογή του Smaltofix με τσιμέντο, δύο χέρια, σε όλη την έκταση της εξωτερικής επιφάνειας των προσβάσιμων τοιχίων δεξαμενής επιβάλλεται, αν η δεξαμενή αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα διαρροής, και συνιστάται για προληπτικούς λόγους, αν δεν αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα διαρροής.

Αν, βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα να αδειαστεί η δεξαμενή για να επισκευαστεί, τότε ακολουθείται η διαδικασία επισκευής ρωγμών και άλλων ατελειών, εφαρμογής της ρητίνης εμποτισμού Betostal SLN ή Betostal F/18, κάλυψης της επιφάνειας με Smaltofix ή Armofix και, τέλος, εφαρμογής της υδρόφοβης ρητίνης Betocryl, όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

Στις δεξαμενές μία σημαντική λεπτομέρεια που συχνά δε λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι η στεγανοποίηση του ταβανιού της δεξαμενής, γιατί εκεί υγροποιούνται οι υδρατμοί και με την παρουσία οξυγόνου οξειδώνουν γρήγορα το μπετόν και το μεταλλικό οπλισμό του. Η υγρομόνωση εδώ γίνεται Betostal SLN και Contraqua 7/50, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και σε μία ταράτσα. Συνιστάται η ίδια υγρομόνωση να γίνει και από την πάνω μεριά της πλάκας, για προστασία της και από την εξωτερική υγρασία, βροχή, πάγο κτλ. (για το θέμα της προστασίας κατά της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού δείτε επίσης τη σελίδα STOPCOR).

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τις δεξαμενές είναι η διατήρηση της θερμοκρασίας του περιεχομένου τους (νερό ή άλλο υγρό) σε χαμηλά επίπεδα τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ώστε να μην αναπτύσσεται έντονο μικροβιακό φορτίο και άλγη. Για το σκοπό αυτό πρέπει όλες οι εξωτερικές επιφάνειες (κατακόρυφα τοιχία και οριζόντια πλάκα) της δεξαμενής να βαφτούν λευκές ή, ακόμα καλύτερα, με μία ανακλαστική θερμομονωτική βαφή (δείτε σχετικά με αυτό το θέμα και το κεφάλαιο για τη βαφή εμφανούς μπετόν). Επιπρόσθετα, για το σκοπό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα Απολύμανση νερού.

3. ΒΟΘΡΟΙ

Η στεγανοποίηση των προκατασκευασμένων κυλινδρικών βόθρων είναι πολύ απλή υπόθεση και γίνεται όπως περιγράφηκε πιο πάνω με τη ρητίνη εμποτισμού Betostal SLN ή Betostal F/18 και στη συνέχεια με μία ρητίνη υδροφοβίας μέσα-έξω, ώστε να αποτραπεί τόσο η διακίνηση λυμάτων προς το περιβάλλον όσο και η είσοδος ομβρίων μέσα στο βόθρο. Για έναν ακόμα λόγο, που είναι η αυξημένη αντοχή στα οξέα που περιέχουν τα λύματα καθώς και στα οξέα που παράγουν μέσα στο χώμα οι ρίζες των γειτονικών φυτών στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν, ως ρητίνη υδροφοβίας συνιστάται το Betocryl, το οποίο εφαρμόζεται χωρίς αραίωση και σχηματίζει παχύ ημι-υδρόφοβο φιλμ ανθεκτικό σε συνεχή επαφή με την υγρασία αλλά και στην επαφή με τέτοιου είδους οξέα.

Στην περίπτωση όχι προκατασκευασμένου βόθρου, επειδή προφανώς δεν υπάρχει πρόσβαση στις εξωτερικές επιφάνειες του πυθμένα και των τοιχίων, επιβάλλεται και η εφαρμογή του Smaltofix με τσιμέντο μετά το Betostal SLN ή Betostal F/18 και πριν το Betocryl στον πυθμένα και στα τοιχία του βόθρου, αφού φυσικά εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω για μια λεία και με επισκευασμένες τις κατασκευαστικές ατέλειες επιφάνεια.

Στην περίπτωση παλαιού βόθρου που έχει χάσει τη στεγανότητά του με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να τον πλημμυρίζουν ή, αντίστροφα, τα λύματα να μολύνουν το υπέδαφος, το δίκτυο ύδρευσης κτλ., απαιτείται άδειασμά και τέλειο καθάρισμα του βόθρου, στη συνέχεια επισκευή σπασιμάτων, ρωγμών αρμών και άλλων κατασκευαστικών ατελειών με τους προαναφερθέντες τρόπους και, τέλος, εφαρμογή των ρητινών Betostal SLN δύο χέρια (εφόσον φυσικά μπορεί να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό στέγνωμα των επιφανειών), Smaltofix με τσιμέντο δύο χέρια και Betocryl αναραίωτο ένα χέρι.

Χρόνος πολυμερισμού των ρητινών

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 4 ημέρες πριν έρθουν οι στεγανοποιημένες επιφάνειες σε επαφή με νερό, ενώ αντίθετα δεν είναι τόσο κρίσιμης σημασίας το να μην έρθουν πολύ σύντομα σε επαφή με χώμα. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των ρητινών μέσα σε κλειστούς και υγρούς χώρους ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται σημαντικά και μπορεί να φτάσει ακόμα και στις 15 ημέρες. Σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ολοκληρωμένος πολυμερισμός, συνιστάται η ενοικίαση και χρήση ενός ή περισσότερων θερμαντικών σωμάτων Lexin, το οποίο θερμαίνει με υπέρυθρη θερμότητα απευθείας τις επιφάνειες χωρίς να ξοδεύεται ενέργεια για περιττή θέρμανση του αέρα.

Η εφαρμογή των υλικών:

Όλα τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

Μετατροπή του βόθρου σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

 • Υψηλότερο αρχικό κόστος, που ξεκινάει από 3.000€ + ΦΠΑ.
 • Το αρχικό κόστος εξαρτάται από των αριθμό των ατόμων που θα εξυπηρετεί ο βιολογικός καθαρισμός.
 • Έχει μηδαμινό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
 • Καταργείται οριστικά η ανάγκη να καλείτε βυτίο σε τακτά διαστήματα.
 • Καταργείται η δυσοσμία.
 • Το παραγόμενο νερό μπορεί να διατίθεται για πότισμα. Έτσι, μειώνεται και ο λογαριασμός του νερού.
 • Μπορεί να απαιτηθεί και παράπλευρος χώρος, αν ο βόθρος είναι μικρός.
 • Αυτή η λύση αφορά και στεγανούς και απορροφητικούς βόθρους.
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οικολογικό χημικό υγρό που διαλύει τα λίπη.

 • Χαμηλό κόστος, που ξεκινάει από 52€ + ΦΠΑ
 • Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος και την παλαιότητα του βόθρου.
 • Αποκαθιστά στους απορροφητικούς βόθρους τη χαμένη απορροφητικότητά τους.
 • Η στάθμη των λυμάτων παραμένει χαμηλά και δεν χρειάζεται να καλέσετε ξανά βυτίο .
 • Καταργείται η δυσοσμία.
 • Απαιτείται επαναληπτική εφαρμογή για συντήρηση κάθε μερικούς μήνες.
 • Αυτή η λύση αφορά κυρίως απορροφητικούς βόθρους, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε στεγανούς.
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Μοιράσου το στα social media