Στεγανοποίηση υπογείων και φρεατίων

για την αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων

Πρόβλημα προς επίλυση:

Το πρόβλημα της στεγάνωσης αρνητικών πιέσεων εμφανίζεται κατά κανόνα στις περιπτώσεις που κατά την κατασκευή είτε δεν έγινε καθόλου στεγανοποίηση πριν το μπάζωμα των τοιχίων είτε έγινε στεγανοποίηση με επικαλυπτικά υλικά που καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου. Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά σε υπόγεια κτιρίων, φρεάτια ανελκυστήρων, φρεάτια επισκεψιμότητας υπόγειων αγωγών, εξωτερικές επιφάνειες τοιχίων σε ζαρντινιέρες και σε τοιχία αντιστήριξης και γενικά όπου υπάρχουν χώματα μόνο από τη μία πλευρά ενός τοιχίου από σκυρόδεμα.

Επίσης, το ίδιο πρόβλημα των αρνητικών πιέσεων εμφανίζεται και σε υπέργειες τσιμεντένιες δεξαμενές που «δακρύζουν», σε βόθρους ή υπόγειες δεξαμενές που πλημμυρίζουν από όμβρια, σε πλευρικούς τοίχους μηχανοστασίων σε πισίνες που έχουν διαρροή, σε υδατοφράγματα, σε τσιμεντένιες σωληνώσεις και γενικά όπου υπάρχει αποθηκευμένο ή διακινούμενο νερό από τη μία πλευρά ενός τσιμεντένιου τοιχίου.

Μέχρι τώρα υπάρχουν στην αγορά διάφορες λύσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών πιέσεων, οι οποίες στηρίζονται στη δημιουργία μίας εντελώς αδιάβροχης επίστρωσης με πολύ καλή πρόσφυση πάνω στο τοιχίο. Η τεχνολογία WinWet προσφέρει επιπλέον, εκτός της απλής πρόσφυσης, διείσδυση και δημιουργία ενιαίας στεγανής μάζας μέσα στους πόρους του μπετόν, με μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και αυξομειούμενα φορτία, αποτρέποντας έτσι τη ρηγμάτωση του μπετόν χάρη στη συνοχή που αυτό αποκτά. Έτσι, όχι μόνο στεγανοποιείται η επιφάνεια αλλά και μειώνεται η πιθανότητα να αποκτήσει στο μέλλον ρωγμές που θα καταργούσαν ακαριαία οποιαδήποτε επικαλυπτική στεγανοποίηση.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Καταρχήν, θα πρέπει να διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις: τοιχίο σοβατισμένο και τοιχίο ακάλυπτο, χωρίς σοβά. Στην περίπτωση του σοβατισμένου τοιχίου η πιο σωστή λύση είναι να γκρεμιστεί όλος ο σοβάς και να γίνει η εφαρμογή πάνω στο μπετόν. Αν αυτό είναι δύσκολο, μπορεί η εφαρμογή να γίνει πάνω στο σοβά (αφού φυσικά επισκευαστούν τμήματα του σοβά που έχουν φουσκώσει), όμως σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει θεωρητικά το ενδεχόμενο η εγκλωβισμένη υγρασία να φουσκώσει ξανά το σοβά, οπότε θα πρέπει τότε να γίνει η ριζική επισκευή με την ολοκληρωτική απομάκρυνση του σοβά. Η νέα στεγανή επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα είναι έτοιμη για εκ νέου σοβάτισμα, με την προϋπόθεση ότι θα περαστεί πρώτα ένα χέρι Sovaplex, για να «δέσει» καλά πάνω της ο σοβάς, ο οποίος επίσης συνιστάται να περιέχει Sovaplex αντί ασβέστη.

Στο ξεκίνημα των εργασιών για τη στεγανοποίηση το πιο σημαντικό είναι να σφραγιστούν οι μεγάλες ρωγμές (όχι οι τριχοειδείς, αυτές θα καλυφθούν στη συνέχεια), οι σπηλαιώδεις κοιλότητες και άλλες κατασκευαστικές ατέλειες του σκυροδέματος, καθώς και οι αρμοί διαστολής, με επισκευαστικό τσιμέντο που θα περιέχει Armofix ή Betoplex ή με σκέτο Armofix, ανάλογα με την περίπτωση. Αν η επισκευή πρέπει να γίνει την ώρα που αναβλύζει νερό από κάποιο σημείο, να χρησιμοποιηθεί ταχύπηκτο υδραυλικό επισκευαστικό τσιμέντο Hydraulic Cement Damtite ή άλλο που θα περιέχει τις πιο πάνω ρητίνες.

Σημείωση: Το επισκευαστικό τσιμέντο αποκτά καλύτερη πρόσφυση όταν εφαρμόζεται πάνω σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες.

Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές επισκευές και μόνο σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι στεγνή, εφαρμόζεται κατά προτίμηση με ψεκασμό για βαθύτερη διείσδυση (ή με βούρτσα, σκούπα, ρολό κτλ.) η ρητίνη εμποτισμού Betostal F/18 (δύο χέρια), για να εξασφαλιστεί αδιαβροχία σε βάθος μέσα στους πόρους της επιφάνειας. (Σε σημεία της επιφάνειας όπου υπάρχουν ατέλειες σε μορφή κοιλότητας ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται από κοντά και με ανοδική κατεύθυνση, ώστε να εξασφαλιστεί η διείσδυση της ρητίνης σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια αυτών των κοιλοτήτων.) Επειδή, όμως, αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου ήδη υπάρχει πρόβλημα υγρασίας, το πιο πιθανό είναι ότι το τοιχίο θα είναι ήδη υγρό και κατά συνέπεια το βήμα αυτό είναι ανέφικτο και γι’ αυτό προχωράμε κατευθείαν στο επόμενο βήμα.

Εφαρμόζουμε τη λευκή ρητίνη εμποτισμού και επικάλυψης Smaltofix, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση των θετικών και των αρνητικών πιέσεων κάθε είδους, με πρόσμικτο τσιμέντο, υποχρεωτικά πάνω σε υγρή επιφάνεια, και το πρώτο και το δεύτερο χέρι. Η ύγρανση της επιφάνειας στο πρώτο χέρι γίνεται είτε με βρεγμένο ρολό ή βούρτσα είτε με το υπόστρωμα του Betostal F/18 (αν υπάρχει), οπότε το Smaltofix εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια, πριν προλάβει να στεγνώσει το Betostal F/18. Στο δεύτερο χέρι η ύγρανση της επιφάνειας γίνεται απαραίτητα με σκέτο νερό με βρεγμένο ρολό ή βούρτσα.

Το πρώτο χέρι Smaltofix συνιστάται να περαστεί με σκούπα ή βούρτσα με πρόσμικτο γκρίζο ή λευκό τσιμέντο σε αναλογία 2 ή 3 μέρη ρητίνης προς 1 μέρος τσιμέντο, ώστε να δημιουργηθεί παχύ στεγανό στρώμα με βαθιά διείσδυση και ενσωμάτωση μέσα στο μπετόν. Το στρώμα αυτό αφενός έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε αρνητικές πιέσεις και αφετέρου επουλώνει όλες τις μικρές τρυπούλες του μπετόν και καλύπτει τα ίχνη των ξυλότυπων ή των μεταλλότυπων σε μεγάλο βαθμό Το δεύτερο χέρι Smaltofix μπορεί να περαστεί είτε με λιγότερο τσιμέντο είτε σκέτο. Για πιο λείο αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρολό στο δεύτερο χέρι.

Ακριβώς η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται και στον πυθμένα, εάν η εφαρμογή το απαιτεί. Σε περίπτωση μεγάλης πίεσης ανερχόμενης υγρασίας απαιτείται και κατασκευή αδιάβροχης τσιμεντοκονίας (δείτε το σχετικό κεφάλαιο).

Αντί του Smaltofix συνιστούμε το πιο εξελιγμένο υλικό Smaltofix, που είναι πιο ακριβό αλλά έχει μεγαλύτερη αντοχή σε αρνητικές πιέσεις.

Η εφαρμογή των υλικών:

Όλα τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική σελίδα:
Στεγανοποίηση σε Φρεάτια Ανελκυστήρων που Πλημμυρίζουν από Νερά

Μοιράσου το στα social media