Αντιμετώπιση της ανερχόμενης (ή ανιούσας) υγρασίας
από το έδαφος σε δάπεδα και σε τοίχους υπογείων και ισογείων

(ιδιαίτερα σημαντικό για το χειμώνα και την άνοιξη, που ο υδροφόρος ορίζοντας ανεβαίνει)

Πρόβλημα προς επίλυση:

Σε περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά (π.χ. σε λεκανοπέδια) συμβαίνει συχνά, ιδιαίτερα το χειμώνα, να υγραίνονται τα δάπεδα και οι τοίχοι των υπογείων και των ισογείων των κτιρίων ή ακόμα και να πλημμυρίζουν τα υπόγεια από νερά, ακόμα και αν τα τοιχία τους έχουν άριστη στεγανοποίηση. Ακόμα και αν δεν υπάρξει πλημμύρα, οι φθορές στους σοβάδες και στα ξύλινα πατώματα και στα πλακάκια (τοίχων και δαπέδων) είναι σημαντικές και το χειρότερο είναι ότι ακόμα και μετά την επισκευή τους οι ζημιές αυτές επαναλαμβάνονται, γιατί το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί στη ρίζα του.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:
Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι να σφραγιστούν οι ρωγμές του δαπέδου με επισκευαστικό τσιμέντο που θα περιέχει Armofix ή Betoplex. Αν η επισκευή πρέπει να γίνει την ώρα που αναβλύζει νερό από κάποιο σημείο, να χρησιμοποιηθεί ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμέντο Hydraulic Cement Damtite ή άλλο που θα περιέχει τις πιο πάνω ρητίνες. Πάνω από το σημείο της επισκευής καλό είναι να περαστεί και ένα δεύτερο χέρι σκέτο Armofix, για να γεμίσει τυχόν ρωγμές που ίσως να δημιουργήθηκαν κατά το στέγνωμα του επισκευαστικού τσιμέντου.

Αυτή η επισκευή, όμως, δεν επαρκεί, αφενός επειδή δε λύνει το πρόβλημα της διαπερατότητας των πόρων και των μη ορατών τριχοειδών ρωγμών του δαπέδου από το νερό και αφετέρου επειδή συχνά οι πιέσεις που ασκούνται είναι πολύ μεγάλες και μπορεί να πετάξουν το μπάλωμα που φτιάξαμε. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται επιπλέον η εφαρμογή της λευκής ρητίνης Smaltofix (δύο χέρια) που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση των αρνητικών πιέσεων κάθε είδους και η οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά πάνω σε υγρή επιφάνεια. Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι στεγνή, συνιστάται να προηγηθεί η ρητίνη εμποτισμού Betostal SLN (επίσης δύο χέρια), για να εξασφαλιστεί επιπλέον προστασία με το σφράγισμα των πόρων που αυτή επιτυγχάνει. Σε αυτήν την περίπτωση το Smaltofix θα εφαρμοστεί κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια, πριν προλάβει να στεγνώσει το Betostal SLN.

Προσοχή: Συνιστούμε την εφαρμογή του υλικού νανοτεχνολογίας Stainblocker πριν από το Smaltofix, για την ανάπτυξη ηλεκτροστατικών φαινομένων που απωθούν την ανερχόμενη (ανιούσα) υγρασία, ώστε να μην ανέλθει περαιτέρω.

Ακριβώς η ίδια μεθοδολογία προτείνεται και για τα τσιμεντένια τοιχία υπογείων ή ισογείων.

Ειδικότερα στα δάπεδα, αν οι πιέσεις που ασκούνται από την ανερχόμενη υγρασία είναι πολύ μεγάλες, είναι πιθανό να χρειαστεί ακόμα πιο ισχυρή λύση, που είναι η κατασκευή τσιμεντένιου δαπέδου ύψους 15 cm, το οποίο θα περιέχει απαραίτητα αρκετή ποσότητα Betostal SLN (για αδιαβροχία) και Betoplex (για ελαστικότητα, αν υπάρχουν μεγάλες συστολοδιαστολές λόγω αυξομειώσεων τις θερμοκρασίας) και λευκή ψιλή άμμο και άμμο θαλάσσης (για ακόμα μεγαλύτερη αδιαβροχία). Πάνω από αυτό το δάπεδο, και ενώ θα είναι ακόμα υγρό, μπορεί να εφαρμοστεί και το Smaltofix για επιπλέον ασφάλεια, σκέτο ή με πρόσμικτο τσιμέντο το πρώτο χέρι, σκέτο το δεύτερο χέρι.

Επειδή το ζήτημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι εξαιρετικά δύσκολο, καλό είναι πριν από κάθε εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν τη συμβουλή της Smart Technical Solutions ή των εκπαιδευμένων τεχνικών και αντιπροσώπων της.

Για την προστασία των σοβατισμένων τοίχων από πέτρα ή από τούβλα απαιτείται πρώτα ξήλωμα όλων των σαθρών τμημάτων του σοβά και επισκευή τους, με χρήση της πρόσμικτης ελαστικής και αδιάβροχης ρητίνης Sovaplex DS αντί του ασβέστη, και στη συνέχεια πέρασμα με Smaltofix δύο χέρια σε όλο το ύψος του τοίχου (όχι μόνο μέχρι το ύψος της ζημιάς) και μετά (προαιρετικά) βάψιμο. Σε περίπτωση που ο σοβάς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα φουσκώσει εξαιτίας της υγρασίας που ίσως να εγκλωβιστεί μέσα του εξαιτίας του αδιαπέραστου τοιχώματος που δημιουργεί το Smaltofix, θα πρέπει να γίνει εκ νέου επισκευή εξαρχής, με ξήλωμα όλου του σοβά, όχι απλά επισκευή του στα σημεία που χάλασε, και κατασκευή ισχυρής τσιμεντοκονίας με πρόσμικτο Sovaplex DS πάνω στην τοιχοποιία και στη συνέχεια εφαρμογή του Smaltofix. Υπάρχει, βέβαια, και η επιλογή να γίνει εξαρχής αυτή η οριστική επισκευή, για να μην υπάρχει το ενδεχόμενο νέας ζημιάς που θα απαιτήσει εκ νέου έργα. Πάντως, μέχρι τώρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί ολοκληρωτικό ξήλωμα του σοβά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πιο πάνω μέθοδο εξασφαλίζεται και εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμαινόμενους χώρους, καθώς δεν ξοδεύεται πλέον περιττή ποσότητα θερμότητας για το στέγνωμα των τσιμεντένιων δαπέδων και των σοβάδων. Επιπλέον, η υγιεινή του χώρου βελτιώνεται κατά πολύ, καθώς η διαρκής έκθεση του ανθρώπου σε υγρό περιβάλλον μέσα σε κλειστό χώρο είναι για πολλούς λόγους επιζήμια για την υγεία του.

Σε περίπτωση σχηματισμού αλάτων στη βαμμένη επιφάνεια:
Σε επιφάνειες όπου γίνεται εφαρμογή με Smaltofix και από πίσω υπάρχει πέτρα ή τούβλο και η ανιούσα υγρασία είναι έντονη (χειμώνας ή άνοιξη), παρατηρείται μερικές φορές ο σχηματισμός αλάτων σε μερικά σημεία όπου η πίεση είναι πιο έντονη. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται σε αντίστροφη όσμωση λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος και δεν έχει σχέση με την αραίωση ή όχι που είχαμε κάνει στο Smaltofix κατά την εφαρμογή. Ο σχηματισμός αλάτων σταματά σε περίπου 40 ημέρες. Τότε σκουπίζουμε τα άλατα που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία προέρχονται από το τσιμέντο, και δεν ξαναεμφανίζονται. Εάν υπάρχει αισθητικό θέμα, φροντίζουμε να έχουμε φυλάξει λίγο Smaltofix για να ξαναπεραστεί σε αυτά τα σημεία, ή χρώμα, εάν η επιφάνεια έχει βαφτεί από πάνω.

Η εφαρμογή των πιο πάνω υλικών:
Τα πιο πάνω υλικά μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση τοιχίων και δαπέδων από μπετόν:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

Μοιράσου το στα social media