Μερικά Πεδία Εφαρμογής με Ενδεικτικές Τιμές ανά m2

Οι πιο κάτω τιμές αφορούν μόνο την προμήθεια των υλικών και όχι την εργασία.
ΜΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ m2

Οι πιο κάτω τιμές αφορούν μόνο την προμήθεια των υλικών και όχι την εργασία.
Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος υλικών ανά m2 σε Ευρώ
1. Στεγανοποίηση θεμελίων και κατακόρυφων τοιχίων υπογείου σε όλες τις επιφάνειες που θα μπαζωθούν, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές, για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας: Ψεκασμός με τα διαφανή υλικά Betostal F/18, δύο χέρια, και Contraqua 7/50, 1 χέρι. Η σωστή στεγανοποίηση των θεμελίων εξασφαλίζει εκτός των άλλων και ασφάλεια σε βάθος χρόνου, καθώς αποτρέπει τη διάβρωση του μεταλλικού οπλισμού τους και την καλύτερη αντοχή του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού. Όλες οι γνωστές επικαλυπτικές μέθοδοι δεν είναι δυνατό εκ φύσεως να έχουν απεριόριστη αντοχή στο χρόνο, ενώ η μέθοδος εμποτισμού δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. 1,50
Ο ψεκασμός των τοιχίων γίνεται και από τις δύο πλευρές τους και στη στενή επιφάνεια του πάχους τους. Το Betostal F/18 επιτυγχάνει τη διείσδυση στους πόρους του μπετόν, ενώ το Contraqua 7/50 εξασφαλίζει την αντοχή σε συνεχή επαφή με το υγρό χώμα.

Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος ανά τ.μ. σε Ευρώ
2. Στεγανοποίηση δαπέδων υπογείου κατά της ανερχόμενης υγρασίας και ταυτόχρονη σύσφιξή τους ώστε να αποκτήσουν τη συνοχή βιομηχανικού δαπέδου καθώς και υδροφοβία και ελαιοφοβία για να μη λερώνονται και να πλένονται εύκολα, και επίσης ελαστικότητα ώστε να μη ρηγματώνουν και να αντέχουν σε μικροσεισμούς, συστολοδιαστολές, δονήσεις, αυξομειούμενα φορτία κτλ., με χρήση των διαφανών υλικών Betostal 2/14 και Contraqua 7/50, τα οποία έχουν και το σημαντικό πλεονέκτημα ότι σε περίπτωση φθοράς τους μετά από πολλά χρόνια επισκευάζονται τοπικά χωρίς να φαίνεται αντιαισθητικό μπάλωμα. 2,00
Τυπικές περιπτώσεις φθοράς των βιομηχανικών δαπέδων με επικαλυπτικό υλικό (π.χ. εποξειδική ρητίνη) εξαιτίας της γήρανσης και των μηχανικών φθορών:
ρηγμάτωση (αριστερά)
και ξεφλούδισμα (δεξιά).
Ταράτσα Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Σύγκριση επιφανειών με και χωρίς Contraqua 7/50. Η μία είναι εντελώς υδρόφοβη, η άλλη όχι.

Στην ίδια ταράτσα δοκιμάστηκε και η ιδιότητα της ελαιοφοβίας
1. με ελαιόλαδο
2. με ορυκτέλαιο
και διαπιστώθηκε ότι στην επιφάνεια με Contraqua 7/50 (πάνω αριστερά) η κηλίδα ήταν εντελώς επιφανειακή και σκουπιζόταν απόλυτα, χωρίς να αφήνει καθόλου ίχνη (πάνω δεξιά), ενώ η επιφάνεια χωρίς Contraqua 7/50 απορρόφησε τα λάδια αμέσως (κάτω αριστερά) και στην προσπάθειά μας να τα σκουπίσουμε το μόνο που καταφέραμε ήταν να εξαπλώσουμε το λεκέ περισσότερο (κάτω δεξιά).

Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος ανά τ.μ. σε Ευρώ
3. Βαφή εμποτισμού (δύο χέρια) των εσωτερικών περιμετρικών (πιθανόν και των ενδιάμεσων) τοιχίων του υπογείου σε χρώμα της αρεσκείας σας με το υγρομονωτικό Smaltofix, που δε χρειάζεται αστάρι και αντέχει και στις αρνητικές πιέσεις, αντί σοβατίσματος, ασταριού και χρώματος (πολύ πιο οικονομική λύση, με την προϋπόθεση ότι θα λειανθούν οι επιφάνειες σε ικανοποιητικό βαθμό πριν την εφαρμογή). 3,50
Αριστερά: Ζαρντινιέρα που προφανώς δεν είχε στεγανοποιηθεί πριν γεμιστεί με χώμα, με αποτέλεσμα να βγαίνει η υγρασία προς τα έξω και να δημιουργείται μούχλα.
Δεξιά: μία ζαρντινιέρα περασμένη με Smaltofix, έτοιμη να γεμιστεί με χώμα. Το Smaltofix δε θα επιτρέπει στην υγρασία του χώματος να διαπεράσει το μπετόν και να φτάσει στο υπόγειο, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.
Επίσης, βλέπετε και μία περιοχή του πυθμένα που δεν έχει βαφτεί ακόμα και μπορείτε να συγκρίνετε το χρώμα του Smaltofix με το χρώμα του μπετόν.
Στην περίπτωση των υπογείων εφαρμόζεται το Smaltofix στα τοιχία όπως ακριβώς και σε μία ζαρντινιέρα, με τη διαφορά ότι εκεί αντιστέκεται σε αρνητικές πιέσεις και όχι σε θετικές.
4. Αποφυγή ρηγματώσεων στις πλάκες των ορόφων και της ταράτσας με ψεκασμό με Betoplex σε δύο φάσεις: λίγες ώρες αφού πέσει η πλάκα (ψεκασμός στο πάνω μέρος της) και αμέσως μετά από το ξεκαλούπωμά της (ψεκασμός στο κάτω μέρος της). 1,50
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.
5. Επισκευή ατελειών του σκυροδέματος (κυρίως σε τοιχία) με επισκευαστικό τσιμέντο άριστης συγκόλλησης και ελαστικότητας, που περιέχει Armofix ή Betoplex, τσιμέντο, λευκή ψιλή άμμο και νερό. –
Αριστερά: (Ταράτσα Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου):
Το Betoplex χρησιμοποιήθηκε με τσιμέντο, άμμο και νερό για την κάλυψη ατελειών της πλάκας. Κατά το στέγνωμα δε ρηγμάτωσε καθόλου.
Δεξιά: Επισκευή ατελειών του τοιχίου δεξαμενής με Armofix, τσιμέντο και άμμο, για στεγανοποίησή της πριν γεμιστεί με νερό
6. Στεγανοποίηση όλων των περιμετρικών επιφανειών σκυροδέματος (τοιχίων, κολόνων και δοκαριών) όλου του κτιρίου πριν το σοβάτισμά τους με ψεκασμό με Betostal F18, για την προστασία του μεταλλικού οπλισμού τους από την οξείδωση και για αύξηση της συνοχής του σκυροδέματος, ώστε να αντέχει περισσότερο σε μηχανικές καταπονήσεις κάθε είδους (σεισμούς, δονήσεις, συστολοδιαστολές κτλ.). 0,80
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.

Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος ανά τ.μ. σε Ευρώ
7. Υγρομόνωση της ταράτσας με ψεκασμό με Betostal SLN και Contraqua 7/50, για απόλυτη αδιαβροχία, υδροφοβία, ελαιοφοβία, συνοχή και προστασία από την απότριψη, αντοχή σε συστολοδιαστολές κτλ. 2,50

Πάνω αριστερά: Σε παλιά ταράτσα στη Β. Ελλάδα η σταδιακή απότριψη του μπετόν εξαιτίας της παγοπληξίας οδήγησε στη λέπτυνσή της και στην αποκάλυψη του μεταλλικού οπλισμού της.
Πάνω δεξιά: Η ίδια ταράτσα, σε πολλά σημεία χρειάστηκε πολλών ειδών μπαλώματα, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο.
Μέση: Άλλες δύο λήψεις από μπαλώματα διαφόρων ειδών στην ίδια ταράτσα.
Κάτω αριστερά: Επίσης στη Β. Ελλάδα, κατεστραμμένο ασφαλτόπανο, που έχει ξεραθεί και έχει ραγίσει από τις συστολοδιαστολές, τον ήλιο, τον πάγο κτλ.
Κάτω δεξιά: Πρόχειρες λύσεις για τη διοχέτευση των υδάτων που διαπερνούν το ασφαλτόπανο προς κατευθύνσεις που δε θα κάνουν ζημιά.

Όλα αυτά τα προβλήματα δεν θα είχαν δημιουργηθεί, αν εξαρχής είχε γίνει εφαρμογή των Betostal SLN και Contraqua 7/50 (τα οποία δεν είχαν ακόμα εφευρεθεί όταν κατασκευάστηκε η ταράτσα)
8. Προαιρετική εφαρμογή του λευκού υγρομονωτικού Smaltofix πάνω από το Betostal SLN και πριν το Contraqua 7/50 στην ταράτσα, για ακόμα μεγαλύτερη προστασία από την υγρασία και για ανακλαστική θερμομόνωση το καλοκαίρι. Το Smaltofix αποτελεί και άριστο φράγμα υδρατμών για προστασία της πολυουρεθάνης, σε περίπτωση που κάνετε θερμομόνωση με πολυουρεθάνη. 3,50
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.

Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος ανά τ.μ. σε Ευρώ
9. Αρμοί διαστολής μεταξύ δύο κτιρίων (τρέχων αρμός σε δάπεδο, κολώνες και ταράτσα): Armofix, τιμή ανά τρέχον μέτρο, κατά προσέγγιση 2,00
Ταράτσα Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Στεγανοποίηση αρμών διαστολής με Betoplex, τσιμέντο και άμμο, χωρίς καθόλου νερό, για το γέμισμα αρμών που άφηναν το νερό να περνάει μέσα στο κτίριο. Κατά το στέγνωμα το επισκευαστικό τσιμέντο δε ρηγμάτωσε καθόλου και το πρόβλημα λύθηκε σε απόλυτο βαθμό.
Ακόμα καλύτερα θα ήταν να είχε χρησιμοποιηθεί σκέτο Armofix αντί επισκευαστικό τσιμέντο με Betoplex, για μεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη αντοχή στις συστολοδιαστολές.
Εμπορικό κέντρο υπό ανέγερση επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης:
Αριστερά: Αρμός στην οριζόντια δοκό οροφής, περίπου 5 cm, καλυμμένος με φελιζόλ
Δεξιά: Ο ίδιος αρμός στο σημείο που το δάπεδο συναντά την κολώνα. Ο κατασκευαστής έκανε το λάθος να καλύψει τον αρμό της κολώνας με μπετόν, με αποτέλεσμα να ραγίσει περίπου 10 cm πιο κάτω.
Στην περίπτωση αυτού του κτιρίου το Armofix θα γεμίσει και τον αρμό και τη ρωγμή, θα τα στεγανοποιήσει και θα ακολουθεί τις συστολοδιαστολές χωρίς να φθείρεται.
10. Τσιμεντοκονία ρύσεων ταράτσας: πάνω από το περλομπετόν, χυτή τσιμεντοκονία με πρόσμικτο Betoplex, για ελαστικότητα και μη ρηγμάτωση κατά το στέγνωμα 1,00
Αυτή η εφαρμογή, χάρη στο Contraqua 7/50 που θα εφαρμοστεί στην ταράτσα, είναι προαιρετική, καθώς με την υδροφοβία που θα αποκτήσει η ταράτσα θα είναι αδιάφορο αν θα λιμνάζουν νερά ή αν θα συσσωρεύονται χιόνι και πάγος επάνω της. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.
11. Σοβάτισμα με πρόσμικτο Sovaplex αντί του ασβέστη, με πολύ μικρή διαφορά στο κοστολόγιο και πολλά πλεονεκτήματα: αδιαβροχία, ελαστικότητα, μη ρηγμάτωση κατά το στέγνωμα, αντοχή σε συστολοδιαστολές, μικροσεισμούς κτλ., εργασιμότητα, συγκολλητικότητα κ.ά. (Η τιμή ανά τ.μ. εξαρτάται από το πάχος του σοβά και της μαρμαροκονίας, καθώς και από την αναλογία ανά 50 kg τσιμέντο, γι’ αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει δοκιμή.) ?
Ξενοδοχείο Mystique, Οία, Σαντορίνη:
Αριστερά: Φρέσκος σοβάς, μόλις λίγων ημερών, που ήδη έχει κηλίδες υγρασίας, αν και είχε μέσα δύο επώνυμα πρόσμικτα υποκατάστατα του ασβέστη.
Δεξιά: Εφαρμογή σοβά που περιέχει Sovaplex αντί των άλλων δύο πρόσμικτων, πάνω σε κατακόρυφη βραχώδη επιφάνεια της καλντέρας. Ο εργολάβος λίγες μέρες αργότερα είπε ότι αυτός ο σοβάς είναι πράγματι αδιάβροχος, καθώς δεν παρουσίασε τις κηλίδες υγρασίας που παρουσίαζε ο σοβάς του μέχρι τότε.

Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος ανά τ.μ. σε Ευρώ
12. Αστάρωμα σοβάδων με υγρομονωτικό αστάρι εμποτισμού Betostal F18, που χάρη στο βαθύ εμποτισμό υπερτερεί έναντι όλων των άλλων ασταριών της αγοράς για τρεις λόγους:
 δίνει συνοχή στο σοβά, ώστε να μη ρηγματώνει
 αντέχει καλύτερα το βάρος του χρώματος (μηχανική στήριξη)
 διατηρεί το σοβά στεγνό 0,90
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.
13. Βάψιμο των σοβατισμένων εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων με Coverlack 935, οικολογικό πλαστικό χρώμα, που υπερτερεί έναντι των χρωμάτων της αγοράς επειδή έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: μεγάλη καλυπτικότητα, αντικολλητικό για τη σκόνη, χωρίς διαλύτες και άλλες καρκινογόνες ουσίες, χωρίς ενοχλητική οσμή, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, με αντοχή στο σαπούνι, με μυκητοκτόνο κατά της μούχλας, χρωματίζεται εύκολα χωρίς να καταναλώνει πολύ χρώμα, ακόμα και σε σκούρες αποχρώσεις, διάρκεια ζωής σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον για 8 χρόνια. (Ο ενισχυμένος τύπος έχει και υδροφοβία και ελαιοφοβία επιπλέον της αδιαβροχίας.) 1,00
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.

Α/Α Περιγραφή εφαρμογής Κόστος ανά τ.μ. σε Ευρώ
14. Εφαρμογή του Contraqua 7/50 πάνω από τους βαμμένους εξωτερικούς (προαιρετικά και τους εσωτερικούς) τοίχους του κτιρίου. Το προϊόν αυτό, που αποτελεί μοναδική καινοτομία, προσφέρει τα εξής οφέλη:
1. Προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία και τις μηχανικές φθορές λόγω τριβών και κρούσεων. Επιπλέον, χάρη στην υδροφοβία η επιφάνεια (π.χ. ο τοίχος) διατηρείται εντελώς στεγνή.
2. Εμποδίζει τη λέπτυνση και το ξεφλούδισμα του χρώματος που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.
3. Δεν επιτρέπει τη γήρανση και το ξεθώριασμα των χρωμάτων. Οι επιφάνειες δείχνουν σαν φρεσκοβαμμένες για πολλά χρόνια.
4. Προστατεύει τις επιφάνειες από λεκέδες κάθε είδους και από το άσπρισμα που προκαλεί η αλμύρα, καθώς δεν επιτρέπει τη διείσδυσή τους μέσα στους πόρους της επιφάνειας.
5. Αποτρέπει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών λόγω συστολοδιαστολών και μικροσεισμών στο χρώμα και στο σοβά.
6. Αποτρέπει την παγοπληξία κυροδέματος, σοβάδων, τούβλων, κεραμιδιών, κατά την οποία τα επικαθημένα σταγονίδια παγώνουν τη νύκτα και σπάζουν κομμάτια των επιφανειών, ξεκολλάνε πλάκες κτλ.
7. Προστασία εμφανούς (άβαφου) σοβά: Διατηρεί το σοβά χωρίς φθορές για απεριόριστο χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθει η ώρα για το βάψιμό του. (Για το σκοπό αυτό συνιστάται καλύτερα το Betostal F/18, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και αστάρι για το βάψιμο που θα γίνει μελλοντικά, ενώ το Contraqua 7/50 πρέπει να ασταρωθεί πρώτα πριν βαφτεί.)
8. Επιτυγχάνει σημαντική θερμομόνωση από το ψύχος, επειδή δε δαπανάται η μεγάλη ποσότητα θερμότητας που συνήθως δαπανάται για την εξάτμιση της υγρασίας που εισέρχεται μέσα στο μπετόν όταν δεν έχει γίνει σωστή στεγανοποίησή του. Αν το εφαρμόσετε, θα διαπιστώσετε ότι ο χώρος σας θα ζεσταίνεται μέσα σε 5 λεπτά και αμέσως ο θερμοστάτης θα σβήνει τον καυστήρα. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι με το Contraqua 7/50 στους τοίχους και στην ταράτσα, οποιαδήποτε συμβατική προσπάθεια για θερμομόνωση αποτελεί περιττή πολυτέλεια, καθώς η επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας που θα προσφέρει θα είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με το κόστος κατασκευής της.
9. Επειδή αποφεύγεται το φαινόμενο της ψύξης λόγω εξάτμισης, μειώνεται και η διαφορά θερμοκρασίας του τοίχου ή της ταράτσας μεταξύ του μεσημεριού και της νύκτας, με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι απότομες συστολοδιαστολές και οι φθορές που αυτές προκαλούν, όπως π.χ. σπάσιμο σοβάδων, τριχοειδείς ρωγμές στο χρώμα, δημιουργία χάσματος στους αρμούς επαφής μεταξύ δύο κτιρίων, ξεκόλλημα πλακιδίων κ.ά.
10. Το μικρό εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας των τοίχων και της ταράτσας προσφέρει και άλλο ένα σημαντικό όφελος: η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των εσωτερικών χώρων και των τοίχων ή του ταβανιού δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη ώστε να συμπυκνώνονται υδρατμοί στους τοίχους και στο ταβάνι και έτσι δεν αναπτύσσεται μούχλα.
11. Στις ταράτσες δεν επιτρέπει τη διείσδυση υγρασίας ακόμα και όταν λόγω κακής ρύσης σχηματίζονται πάνω τους λιμνούλες από βροχόνερα. Έτσι καταργεί την ανάγκη για τσιμεντοκονία ρύσεων (αριάνι).
12. Πλένεται εύκολα με νερό και σφουγγάρι ή νερό υπό πίεση.
13. Χάρη στην προστασία που παρέχει στο χρώμα το Contraqua 7/50, μπορεί κανείς άφοβα να χρησιμοποιεί πιο φθηνό χρώμα, το οποίο σε συνδυασμό με το Contraqua 7/50, γίνεται πολύ πιο ανθεκτικό από το ακριβότερο χρώμα της αγοράς. Προσοχή: το χρώμα που θα επιλέξετε να είναι μη σιλικονούχο, για πιο καλή πρόσφυση. 1,20
Τέτοιες φθορές στους βαμμένους τοίχους αποτρέπονται χάρη στο Contraqua 7/50. Οι τοίχοι διατηρούνται σαν φρεσκοβαμμένοι για αρκετές δεκαετίες!

15. Εφαρμογή Betostal SLV σε πλακάκια, μάρμαρα ή πέτρα σε εξωτερικούς χώρους, για την αποφυγή της παγοπληξίας (σπάσιμο, ξεκόλλημα) και για υγρομόνωση των αρμών τους. 1,50
Φωτογραφίες: βλ. επόμενο θέμα
16. Εφαρμογή Betostal SLN σε τσιμεντένια δάπεδα ή τσιμεντόπλακες εξωτερικού χώρου για την αποφυγή της παγοπληξίας και της διείσδυσης υγρασίας μέσα στο έδαφος στις περιοχές γύρω από το κτίριο. 1,20

Αριστερά και κάτω: Η συνήθης εικόνα που παρουσιάζουν τα πεζοδρόμια: Λεκέδες κάθε είδους, ξεκολλημένες φλοίδες, ελαφρώς ανασηκωμένα πλακίδια. Με τα Betostal SLN και Contraqua 7/50 επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
1. συνοχή & αντοχή στις μηχανικές φθορές
2. αδιαβροχοποίηση αρμών, ώστε να μη σηκώνονται τα πλακίδια εξαιτίας του πάγου
3. υδροφοβία και ελαιοφοβία, ώστε να μη λερώνονται και να πλένονται εύκολα.
Δεξιά: Πέτρινη μάντρα που έχουν φυτρώσει οι αρμοί της, επειδή δεν στεγανοποιήθηκαν με Betostal SLV.
17. Υγρομόνωση και ελαιοφοβία γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων με Betostal F18 και Contraqua 7/50 1,50
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτήν την εφαρμογή.
18. Στεγανοποίηση σε ζαρντινιέρες με Betostal F18, Smaltofix, Betocryl
(Το Betocryl εφαρμόζεται τελευταίο, αναραίωτο, για να δημιουργήσει ένα παχύ φιλμ με την ιδιαίτερη ιδιότητα να προστατεύει τα προηγούμενα υλικά από τα οξέα που παράγουν οι ρίζες των φυτών για να ανοίξουν δρόμο μέσα στη γη. 5,50
Αριστερά: Ζαρντινιέρα που προφανώς δεν είχε στεγανοποιηθεί πριν γεμιστεί με χώμα, με αποτέλεσμα να βγαίνει η υγρασία προς τα έξω και να δημιουργείται μούχλα.
Δεξιά: μία ζαρντινιέρα περασμένη με Smaltofix, έτοιμη να γεμιστεί με χώμα. Το Smaltofix δε θα επιτρέπει στην υγρασία του χώματος να διαπεράσει το μπετόν και να φτάσει στο υπόγειο, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.
Επίσης, βλέπετε και μία περιοχή του πυθμένα που δεν έχει βαφτεί ακόμα και μπορείτε να συγκρίνετε το χρώμα του Smaltofix με το χρώμα του μπετόν.

Μοιράσου το στα social media