Πρόγραμμα Επιδοτήσεων Leader 421

«Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

Περίοδος υποβολής 15/5/2017 έως 18/8/2017

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες ενίσχυσης επιχειρήσεων από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για αιτούμενο προϋπολογισμό από 600.000€ έως  5.000.000,00€.

Η ένταση της ενίσχυσης είναι:

 • Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 40%
 • Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία,
  Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%
 • Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%

Σημείωση:
Τα πιο πάνω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Αναλαμβάνουμε:

 1. Την σύνταξη πλήρους φακέλου.
 2. Όλες τις απαιτούμενες μελέτες.
 3. Την κατασκευή του έργου.

Οι ενισχυόμενοι κλάδοι είναι οι εξής:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 2. Γάλα.
 3. Αυγά.
 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 5. Ζωοτροφές.
 6. Δημητριακά.
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 8. Οίνος.
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 12. Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 13. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Oι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών και απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που αυτός εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων.
 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κτλ.).
 6. Δαπάνες γενικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
Μοιράσου το στα social media