Ψυχρή Σύντηξη: Εφαρμογές σε Θερμοκήπια
και σε άλλες Αγροτικές Καλλιέργειες

Ένα μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας των θερμοκηπίων είναι η θερμική ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη των φυτών.

Το πρόβλημα αυτό έχει πλέον λυθεί με τους αντιδραστήρες ψυχρής σύντηξης, οι οποίοι καλύπτουν ενεργειακά εξολοκλήρου τα θερμοκήπια, δηλαδή παρέχουν και την ηλεκτρική που απαιτείται για την άντληση του νερού και για άλλες χρήσεις.

Επιπλέον, με το σύστημα αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού με ψυχρή σύντηξη παρέχεται άφθονο νερό με μηδαμινό κόστος, είτε προέρχεται από γεώτρηση με υφάλμυρο ή σκληρό ή μολυσμένο ή κάθε είδους επιβαρυμένο νερό είτε προέρχεται από τη θάλασσα.

Η πλήρης ενεργειακή κάλυψη των αγροτικών καλλιεργειών γενικότερα θα ολοκληρωθεί σύντομα και με την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων που θα έχουν ως μοναδική πηγή ενέργειας τους κινητήρες ψυχρής σύντηξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό ειδικά το θέμα πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media