Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Εξοπλισμός Υποδομής για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση όλων των Πόρων στις Αγροτικές Καλλιέργειες

Εξοπλισμός Υποδομής για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση
όλων των Πόρων στις Αγροτικές Καλλιέργειες

Στο Αριστερό Μενού θα βρείτε ορισμένες προτάσεις που η καθεμιά με τον τρόπο της είναι σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά στην αξιοποίηση όλων των πόρων που μας προσφέρει η γη που καλλιεργούμε.

Ακόμα και τα ξερά χόρτα μπορούν να αξιοποιηθούν. Υπάρχει τρόπος να μη χάνουμε καθόλου καρπό με τα ελαιόδιχτα. Ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να πολλαπλασιαστεί και η ποιότητα της παραγωγής να βελτιωθεί με την κατακόρυφη καλλιέργεια. Και πολλές άλλες προτάσεις που θα προστεθούν μελλοντικά.