Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Γεωτρήσεων και Δικτύων Άρδευσης

Σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας είναι σπάνιο να αντέξει πάνω από 5 χρόνια μία αντλία γεώτρησης. Ο λόγος είναι ότι σε αυτές ειδικά τις περιοχές η σύσταση του νερού και του εδάφους είναι τέτοια που ευνοεί το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης, η οποία διαβρώνει ακόμα και τις καλύτερες ανοξείδωτες αντλίες.

Εκτός από την πομόνα, διαβρώνονται επίσης, το συρματόσχοινο, ο κατακόρυφος υπόγειος σωλήνας και ο οριζόντιος υπέργειος σωλήνας άρδευσης.

Όλα αυτά τα πρόβληματα αντιμετωπίζονται με την εγκατάσταση μίας συσκευής καθοδικής προστασίας STOPCOR στο σωλήνα, στην επιφάνεια του εδάφους. Η δράση των συσκευών αυτών επεκτείνεται σε όλο το μήκος του υπόγειου και του υπέργειου σωλήνα, προστατεύοντας έτσι αποτελεσματικά τις αντλίες, το συρματόσχοινο και γενικά ολόκληρη την εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ελληνική τεχνολογία, πατήστε εδώ.

Η επιλογή της κατάλληλης συσκευής STOPCOR εξαρτάται από το μήκος του σωλήνα που θέλουμε να προστατεύσουμε, δηλαδή από το βάθος της γεώτρησης:

  • 310-500 μέτρα: 2 x Α9 PLUS σε παράλληλη σύνδεση
  • 200-300 μέτρα: 1 x Α9 PLUS ή 2 x A7 PLUS σε παράλληλη σύνδεση
  • 60-190 μέτρα: 1 x A7 PLUS
  • < 50 μέτρα: 1 x A5 PLUS

Επίσης, εξαρτάται και από τη διατομή του σωλήνα: εάν είναι από 4″ και πάνω, τότε συνιστούμε να αυξηθούν τα πιο πάνω μεγέθη στο αμέσως επόμενό τους, π.χ. αντί Α7 PLUS θα έχουμε Α9 PLUS.

Το εξάρτημα (αγκύριο) γείωσης της συσκευής είναι πάντα από τιτάνιο και όχι από ορείχαλκο, για να μη διαβρώνεται λόγω της ηλεκτρόλυσης και για καλύτερη απόδοση της συσκευής.

Επίσης, για καλύτερη απόδοση επιλέγουμε πάντα τις κυψελωτές συσκευές τύπου PLUS και όχι τις συσκευές απλού τύπου, επειδή μας ενδιαφέρει να μεταφέρεται η προστατευτική δράση τους σε μεγάλα μήκη σωλήνων.

Γεωτρήσεις που είναι ήδη διαβρωμένες (σωλήνες, αντλίες, συρματόσχοινα, βάνες κτλ.) προστατεύονται από την περαιτέρω διάβρωση. Σε καινούργιες εγκαταστάσεις αποτρέπεται η διάβρωση εξαρχής. Και στις δύο περιπτώσεις η καθοδική προστασία είναι απαραίτητη.

Η λύση για το χρωματισμένο νερό
Σε πολλές περιπτώσεις όπου το νερό είναι χρωματισμένο (με κόκκινο-καφέ χρώμα) η εγκατάσταση μίας συσκευής STOPCOR δίνει λύση. Αυτό συμβαίνει όταν ο χρωματισμός του νερού οφείλεται στη διάβρωση της αντλίας και του σωλήνα. Αν το νερό συνεχίσει να βγαίνει χρωματισμένο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας περιέχει σίδηρο και μαγγάνιο, οπότε η λύση είναι ένα ειδικό φίλτρο για Αποσιδήρωση & Απομαγγανίωση (δείτε τη σχετική σελίδα).

Μοιράσου το στα social media