Σύγκριση της Ελληνικής Τεχνολογίας AGROCARE
με τα Εισαγόμενα Συστήματα Ηλεκτροστατικού Ψεκασμού

Σύγκριση με τη μέθοδο του απλού ηλεκτροστατικού ραντισμού

Η τεχνολογία AGROCARE αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και αποτελεί βελτιωμένη έκδοση των τεχνολογιών του εξωτερικού. Είναι αποτέλεσμα έρευνας που έγινε μετά τη διαπίστωση σημαντικών τεχνικών ατελειών αυτών των τεχνολογιών που έγιναν φανερές κατά τη διάρκεια δοκιμών από Έλληνα ερευνητή, συνεργάτη της Smart Technical Solutions. Έτσι, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε το βελτιωμένο σύστημα AGROCARE. το οποίο διαφοροποιήθηκε εντελώς από τη φιλοσοφία των συμβατικών συστημάτων ηλεκτροστατικού ψεκασμού που υπήρχαν μέχρι τότε και συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Τέτοια συμβατικά συστήματα ηλεκτροστατικού ψεκασμού χρησιμοποιούνται ευρέως εδώ και αρκετά χρόνια σε άλλες χώρες, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ισραήλ, όπου έχουν ωφελήσει μαζικά και σε σημαντικό βαθμό τον κλάδο της γεωργίας, τόσο από οικονομική όσο και από ποιοτική και περιβαλλοντική άποψη. Η τεχνολογία του ηλεκτροστατικού ψεκασμού αναπτύχθηκε αρχικά στις ΗΠΑ και στη συνέχεια, όταν διαπιστώθηκαν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει στις καλλιέργειες κάθε είδους, διαδόθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 και σε άλλες χώρες.

Η μέθοδος ηλεκτροστατικού ψεκασμού στο εξωτερικό μέχρι τώρα συνίσταται στην εφαρμογή υψηλής τάσης πάνω στα μπεκ ψεκασμού. Αυτή η μέθοδος επιτυγχάνει επίσης σε ένα βαθμό ομοιόμορφη διασπορά των γεωργικών φαρμάκων και μία σχετική μείωση της κατανάλωσής τους, αλλά υστερεί στο ότι δεν προσθέτει θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα τα ποσοστά μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των χαλκούχων σκευασμάτων να μην είναι τόσο υψηλά.

Τα ψεκαστικά μηχανήματα ηλεκτροστατικού ψεκασμού που κατασκευάζονται στο εξωτερικό κοστίζουν από 20.000€ έως 35.000€ και είναι πλήρη ψεκαστικά μηχανήματα εξοπλισμένα με ηλεκτροστατικά μπεκ, σε αντίθεση με το AGROCARE που είναι ένα σύστημα που προσαρμόζεται πάνω σε ήδη υπάρχοντα ψεκαστικά μηχανήματα. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι να τοποθετηθεί μία ελληνική συσκευή AGROCARE πάνω σε ένα εισαγόμενο μηχάνημα ηλεκτροστατικού ψεκασμού. Τότε έχουμε ταυτόχρονα δύο λειτουργίες που συνεργικά βελτιστοποιούν τον ψεκασμό:

  1. την ηλεκτροστατική διάσπαση κάθε σταγόνας σε 1000 περίπου σταγονίδια πολύ μικρότερης διαμέτρου, για την καλύτερη διασπορά του νερού με υδρονέφωση πάνω στις επιφάνειες των φυτών και την καλύτερη προσκόλλησή του χάρη στο θετικό ηλεκτροστατικό φορτίο που έχουν αποκτήσει τα σταγονίδια,
  2. τη φόρτιση των σταγονιδίων με ιόντα χαλκού θετικά φορτισμένα, που κάνουν τη διασπορά των σταγονιδίων πιο μόνιμη για αρκετές ώρες ή ημέρες μετά τον ψεκασμό, ενώ παράλληλα προσκολλώνται πάνω στο φυτό τα θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού και το προστατεύουν ακόμα και από την κάτω πλευρά του φύλλου από ασθένειες πολλών ειδών.

Η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων είναι προσθετική, όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι μαζί. Αναλυτικά, αυτό σημαίνει τα εξής:

  • Το AGROCARE από μόνο του επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης των φυτοφαρμάκων από 20% μέχρι και 75%, ειδικά όταν πρόκειται για χαλκούχα σκευάσματα.
  • Τα συστήματα ηλεκτροστατικού ψεκασμού επιτυγχάνουν μείωση των φυτοφαρμάκων από 10% έως 30%.
  • Η αθροιστική μείωση των φυτοφαρμάκων όταν εφαρμόζονται και τα δύο συστήματα μαζί φτάνει σε ποσοστά από 30% έως και 85%, ειδικά όταν πρόκειται για σκευάσματα χαλκού.

Προσοχή: Η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σταδιακά με δοκιμές από τον καλλιεργητή και παράλληλη παρακολούθηση της πορείας των καλλιεργειών του. Τα πιο πάνω ποσοστά μείωσης των φυτοφαρμάκων έχουν επιτευχθεί σε πολλές περιπτώσεις καλλιεργειών, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν συνιστάται να εφαρμόζονται από την αρχή, επειδή ποτέ δεν είναι γνωστές διάφορες αστάθμητες παράμετροι που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση και να απαιτούν περισσότερα φυτοφάρμακα για την αναστροφή και αναίρεσή τους.

Πάντως, για έναν καλλιεργητή που έχει ένα συμβατικό ηλεκτροστατικό μηχάνημα, η αγορά ενός συστήματος AGROCARE είναι σαφώς πολύ πιο αποδοτική επένδυση, όχι μόνο επειδή είναι στο 1/10 του κόστους ενός ηλεκτροστατικού ψεκαστικού μηχανήματος, αλλά και επειδή το αποτέλεσμα που επιτυγχάνει ο ιονισμός με ιόντα χαλκού πάνω στο νερό είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνο που επιτυγχάνει ο ιονισμός με την εφαρμογή υψηλής τάσης στα μπεκ ψεκασμού. Με άλλα λόγια, το φυτό παραμένει για πολύ περισσότερες ημέρες προστατευμένο με την επιθυμητή ποσότητα φυτοφαρμάκων επάνω του, συν το επιπλέον όφελος ότι τα ιόντα χαλκού παρέχουν πρόσθετη προστασία στο φυτό, καθώς είναι ομοιόμορφα διεσπαρμένα σε όλη την επιφάνειά του, ακόμα και στο πίσω μέρος των φύλλων, όπως θα δείτε σε μία επόμενη σελίδα αυτής της ενότητας.

Δείτε στο αμέσως επόμενο θέμα αυτής της ενότητας τον τρόπο εγκατάστασης των συσκευών AGROCARE:

  1. σε ψεκαστικά μηχανήματα,
  2. σε αεροπλάνο για αεροψεκασμό,
  3. σε δίκτυα άρδευσης,
  4. στην τροφοδοσία πλυντηρίων και συσκευαστηρίων αγροτικών προϊόντων.
Μοιράσου το στα social media