AGROCARE

Ασθένειες φυτών που η τεχνολογία AGROCARE βοηθάει στην αντιμετώπισή τους

Ακολουθεί πιο κάτω ένας κατάλογος με ασθένειες φυτών που το AGROCARE βοηθάει στην αντιμετώπισή τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η λίστα αυτή παρατίθεται εδώ, ώστε να διευκολύνει τους καλλιεργητές και γεωπόνους που αναζητούν στο διαδίκτυο μέσω του Google και άλλων μηχανών αναζήτησης λύσεις για συγκεκριμένες ασθένειες, καθώς θα εμφανίζεται η παρούσα σελίδα στη λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησής τους.

  1. Άμεση προστασία: Μύκητες και βακτήρια, τα οποία αντιμετωπίζονται από τα ίδια τα ιόντα χαλκού που παράγει το AGROCARE.
  2. Έμμεση προστασία: Όλες οι ασθένειες, τα έντομα, τα ακάρεα και τα ζιζάνια που προσβάλλουν τα φυτά, εμποδίζοντας την ανάπτυξη ή την καρποφορία τους: το AGROCARE εξασφαλίζει καλύτερη συγκράτηση και διασπορά του ψεκαστικού διαλύματος πάνω στο φυτό, με αποτέλεσμα τα γεωργικά φάρμακα (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κτλ.) να γίνονται πιο αποτελεσματικά.

Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένες ασθένειες φυτών λείπουν από την πιο κάτω λίστα, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Aculus Cornutus
Aculus Pelekasi
Aculus Schlechtendalis
Alternaria Leaf Blight (Cucurbits)
Angular Leaf Spot (Cucurbits)
Anthracnose (Beans)
Anthracnose (Cucurbits)
Anthracnose (Tomatoes)
Aonidiella Aurantii
Aphids
Apion Trifolii
Apple Maggot
Apple Scab
Bacterial Brown Spot (Beans)
Bacterial diseases
Bacterial Spot (Peaches)
Bacterial Wilt (Cucumbers)
Bean Leaf Beetle
Bemisia tabaci
Black Spot (Roses)
Blister Beetle
Blossom-End Rot (Tomatoes)
Brown Rot (Peaches)
Cabbage Looper & Cabbage Worm
Cabbage Maggot
Carrot Weevil
Cedar-Apple Rust
Codling Moth
Colaspidema Atrum
Colorado Potato Beetle
Common Bacterial Blight (Beans)
Cucumber Beetle
Cutworm
Damping-Off (Lettuce)
Diabrotica Virgifera
Downy Mildew (Cucurbits)
Downy Mildew (Onions)
Downy Mildew on Roses
Early Blight (Potatoes & Tomatoes)
Erwinia Amilovora για τα άνθη των δέντρων αχλαδιά, βερυκοκιά κ.ά.
Erwinia Carotovora
Eudocima Salaminia
European Corn Borer
Eutetranychus Orientalis
Fire Blight (Apples & Pears)
Flea Beetle
Fruittree Leafroller (Archips argyrospila)
Fusarium Basal Rot (Onions)
Fusarium Root and Crown Rot (Tomatoes)
Fusarium Root Rot (on Beans)
Fusarium Root Rot (Peas)
Fusarium Wilt (Cucurbits)
Fusarium Wilt on Tomatoes
Gray Mold (Beans)
Gray Mold (Tomatoes)
Gypsy Moth
Halo Blight (Beans)
Iris Borer
Japanese Beetle
Late Blight (Tomatoes)
Leaf Cankers
Leaf Miners
Leaf Rollers
Lepidosaphes Beckii
Lice
Mealybug
Mexican Bean Beetle
Mildew
Mite and Spider Mite
Monilia
Neck Rot (Onions)
Obliquebanded Leafroller (Choristoneura rosaceana)
Onion Thrip
Parlatoria Pergandei
Peach Leaf Curl
Pear Scab
Redbanded Leafroller (Argyrotaenia velutinana)
Plum Curculio
Potato Leafhopper
Powdery Mildew (Roses)
Pseudalacapsis Pentagona
Pseudomonas Syrigae
Psila Rosae
Pythium Root Rot (Damping-Off) (Beans)
Pythium Root Rot (Damping-Off, Seed Rot) (Peas)
Pythium Rot (Damping-Off, Stem Rot) on Tomatoes
Pythium Wilt (Lettuce)
Quadraspidiotus Perniciosus
Ramularia
Rhizoctonia Root Rot (on Beans)
Rhynchophorus Ferrugineus
Root-Knot Nematodes
Rust (Roses)
Rust Fly
Scab (Cucurbits)
Scale
Scrobipalpa Ocellatella
Septoria Leaf Spot (Tomatoes)
Slime Mold
Slugs
Smut in cereal crops
Soft Rot (Onions)
Sooty Blotch and Fly Speck (Apples & Pears)
Spinach Leafminer
Squash Bug
Squash Mosaic Virus (Cucurbits)
Squash Vine Borer
Tetranychus Cinnabarinus
Tetranychus spp.
Tortrix Moths
Trialeurodes Vaporariorum
Tuta Absoluta
Vine & Root Weevils
Violet Root Mould
Whitefly
Αγριάδα Cynodon Dactylon
Αγροτίδα (Αγρότις)
Αδρομυκώσεις – Βερτισιλλιώσεις Δένδρων
Αιματόχορτο Digitaria Sanguinalis
Ακανθώδες Σκουλήκι
Ακάρεα
Ακτινομύκωση Acvtinomyces Scabies
Αλεποουρά Alopecurus Myosuroides
Αλευρώδης
Αλευρώδης του Καπνού
Αλτερνάρια Altenaria Solani
Αλτερνάρια Alternaria Radicicola
Αλτερναρίωση
Αλτερναρίωση Τεύτλων
Αλτερναρίωση της Διχόνδρας
Άλτης
Ανάρσια
Ανθονόμος
Ανθοτρήτης
Άνθρακας (Urocystis Cepulae)
Ανθρακες Γυμνοί
Ανθράκωση
Ανθράκωση Αγγουριού
Ασκοχύτωση
Ασπιδιωτός
Ασπρη Ψώρα
Ασπροσκούληκο
Ατομάρια
Αυγά Κόκκινου Τετράνυχου
Αφίδα Βαμβακιού
Αφίδες ( Μελίγκρες )
Βακτηριακή Κηλίδωση
Βακτηριακή Νέκρωση
Βακτηριακό Έλκος
Βακτηριακό Κάψιμο
Βακτηριώσεις
Βαμβακάδα
Βαμβακιαση των Πεύκων Marchalina hellenica
Βέλιουρας Sorghum halepense
Βερτιτσίλιο
Βλήτο Amarantus Deflexus
Βοτρύτης Αμπέλου (Botrytis Allii) (Τεφρά Σήψη)
Βοτρύτιδα
Βουτυρική Ζύμωση
Βρυόβιος
Βρωμούσες
Γαλάζωμα ή Κυάνωση
Γεωμέτρης
Γλιστρίδα ή Ανδράκλα Portulaca Oleracea
Γλοιοσπόριο
Γρυλλοτάλπα
Γρυλοτάλπη (Gryllotalpa Vulgaris)
Γυμνοσάλιαγκες
Δάκος
Δαυλίτης
Διπάροψη
Δορυφόρος
Δορυφορος Leptinotarsa Decemlineata
Έγκαυμα Φύλλων
Ελευσίνα Eleusine Indica
Έλικες, Γυμνοσάλιαγκες, Σαλιγκάρια
Έλκη
Ελμινθοσπορίωση
Έντομα εδάφους
Εξέλκωση Κορμού και Κλάδων
Εξώασκος
Επικίνδυνη Πεταλουδα Tuta Absoluta Θερμοκηπίων
Επίλαχνα
Επιφανειακό Έγκαυμα
Ερβίνια Αμυλοβόρα
Ερίνωση
Εριώδης Αλευρώδης
Ερυσίβη
Ευδεμίδα
Ευρύτομο στα Φυστίκια
Εφέστια
Ζάβρος
Ζάμπρος
Ζαπατέρα
Ζευζέρα
Ζιζάνια Αγροστώδη
Ζιζάνια Πλατύφυλλα
Ζωχός Sonchus spp
Θερμόφιλα Είδη Μυκήτων
Θρίπας (Thrips Tabaci)
Θρίπας Αμπέλου
Θρίπας της Καλιφόρνια
Θρίπες
Ισέρυα
Ίσκα
Ιώδης Μεταχρωματισμός της Ρίζας (Pyrenochaeta Terrestris)
Ιώδης Σήψη
Καλοκαιρινή Κηλίδωση
Καλοκόρη
Κάμπια
Κάμπια Βελανιδιάς
Κάμπιες Λεπιδόπτερων (Spodoptera littoralis)
Καραφατμέ
Καρκινος της Ελιάς virtitsillio
Καρκινώματα – Καρκίνωση
Καρπόκαψα
Καρπόκαψα Αχλαδιάς
Καρπόκαψα Βερυκοκιάς
Καρπόκαψα Δαμασκηνιάς
Καρπόκαψα Κυδωνιάς
Καρπόκαψα Μηλιάς
Καρπόκαψα Ροδακινιάς
Καρπόκαψα των Κάστανων
Κασσίδα (Cassida palestina)
Καστανή Εσχάρωση
Καστανή Σήψη Τεύτλων
Κερκόσπορα Cercospora Carotae
Κερκόσπορα των Τεύτλων
Κερκοσπορίωση (Cercospora Leaf Spot)
Κηλίδωση Φύλλων και Καρπών
Κηλιδωτός Τετράνυχος
Κηροπλάστης
Κινητές Μορφές Τετρανύχων
Κιτρίνισμα και Πτώση Φύλλων & Μπουμπουκιών
Κίτρινο Τριφύλλι Medicago lupulina
Κίτρινος Τετράνυχος
Κλαδοσπορίωση
Κλαδοσπορίωση Αγγουριάς
Κλαδοσπορίωση Τομάτας
Κλεονός
Κογχυλίδα
Κοινός Θρίπας (Καπνού)
Κοινός Τετράνυχος (Κίτρινος)
Κόκκινη Ψώρα
Κόκκινο Τριφύλλι Oxalis Corniculata
Κόκκινος Τετράνυχος
Κόκκινος Τετράνυχος (Χειμερινά Αυγά)
Κοκκοειδή
Κοκκοειδή Αμπελιού
Κολεόπτερο
Κολιβακτηρίδια
Κολλέμβολα
Κολλητσίδα Galium
Κολοκυθοκόφτης
Κομβονηματώδης
Κομμίωση λαιμού
Κορύνεο
Κορυφοξήρα
Κόσσος
Κοφτοσκούληκα – Κοφτοσκούληκας
Κρεμμυδοφάγος
Κυκλοκόνιο
Κύπερη Cyperus
Λάπαθο Rumex
Λάφυγμα
Λεκάνιο ή Μαύρη Ψώρα Ελιάς
Λεπιδόπτερο Μαργαρόνια
Λίξος Lixus Junci
Λιριόμυζα
Λουβουδιά Chenopodium Album
Λύγκος
Λυμάντρια
Λυριόμυζα
Μαλακή Σήψη Τεύτλων
Μαλακόσωμα
Μαμέστρα
Μανταρινιά
Μαργαρόνια
Μαρσόνια (Μαύρη Κηλίδα)
Ματόξηρα
Ματόψειρα
Μαύρη Αφίδα
Μαύρη Αφίδα των Κουκιών
Μαύρη Κηλίδα
Μαύρη Σήψη (Aspergillus Niger)
Μαύρη Ψώρα
Μελανή Κηλίδωση Φύλλων
Μελίγκρα (Αφίδες-Ψείρες)
Μεταχρωματικό Έλκος των Πλατανιών / Πεύκων
Μηλολάνθη
Μονίλια
Μουχρίτσα Echinochloa Cruss-Galli
Μπλανίουλος
Μύγα Psila Rosae
Μύγα ή Φυλλορύκτης των Τεύτλων
Μύγα Καρότου (Psila Rosae – Rust Fly)
Μύγα Μεσογείου
Μύγα του Σπαραγγιού
Μύγα των Κρεμμυδιών (Hylemia Antiqua)
Μυγίτσες (Phoridae, Sciaridae)
Μυκητολογικές Ασθένειες
Μυριάποδα
Μυρμήγκια
Μυτιλόμορφη Ψώρα
Νάρκη
Νέκρωση Βραχιόνων
Νεκρωτική Δακτυλιωτή Κηλίδα
Νηματώδεις HETERODERA Rostochiensis
Νηματώδης Στελεχών και Βολβών στα Σιτηρά
Ξινίθρα Oxalis Pres Caprae
Ξυλοφάγα Έντομα
Οπλοκάμπη
Οτιόρρυγχος
Παραμορφωτικό Άκαρι
Παρασιτικό Πλάγιασμα
Παρλατόρια
Πεγκόμυια
Περονόσπορος
Περονόσπορος (Peronospora Destractor)
Περονόσπορος (Phytophthora Infestans)
Περονόσπορος Αμπελιού
Περονόσπορος Κολοκυνθοειδών
Περονόσπορος Τομάτας
Πιερίδα
Πιτυοκάμβη των Πεύκων
Πιτυοκάμπη
Πλάγιασμα Αγρωστωδών (Take-all Root Rot)
Πλούζια
Πλουτέλλα
Πόα Ετήσια Poa Annual
Πολίνια
Πολυπορίαση
Πολυστίγμωση
Πορτοκαλιά
Πρασάγγουρας – Πρασσάγγουρας
Πράσινη Αφίδα της Ροδακινιάς
Πράσινο Σκουλήκι
Προντένια
Προνύμφες Bibionidae
Προνύμφες Αφίδων
Προνύμφες Εντόμων
Προνύμφες Λεπιδοπτέρων
Προνύμφες Μυγών
Προνύμφες Φυλλώματος
Προσβολή Κλαδίσκων, Φύλλων και Καρπών
Πύθιο (Pythium spp)
Πυραλίδα
Πυραμέις (Pyrameis cardui)
Πυρηνοτρήτης
Πυρικουλάρια
Ραγολέτιδα
Ραδίκι Cichorium Intybus
Ριζοκτονία Rhrizoctonia Solani
Ριζοκτονίαση
Ρόδινο Σκουλήκι
Ρυγχίτης
Ρυγχοσπορίωση
Ρυγχοφορος (Κόκκινο Σκαθάρι) Φοινικοειδών Rhynchophorus Ferrugineus
Σαλιγκαροειδή
Σεζάμια
Σεπτορίωση
Σετάρια Setaria Viridis
Σήψεις από Penicillium Italicum
Σήψεις Καρπών
Σήψεις Καρπών από Πενικίλλια
Σήψεις Λαιμού
Σηψηλαιμία
Σηψιρριζία από Σκληρωτίαση
Σιδηροσκούληκα – Σιδηροσκούληκας – Σιδηροσκώληκες Agriotes Lineatus
Σιτόνα
Σκαθάρι των Θερμοκηπίων Κηπευτικών
Σκληρωτηνίαση – Σκληρωτίαση – Σκληροτίνια Sclerotinia Sclerotiorum (Sclerotium Cepivorum)
Σκουλήκι στο Βαμβάκι
Σκωρίαση
Σκωρίαση (Puccinia sp.)
Σκωριόχρουν Άκαρι ή Άκαρι της Φλούδας
Σκώρος των Κραμβοειδών
Σποντόπτερα
Σταχτιά Ψώρα
Στελλάρια Stellarium media
Σφαιρολεκάνιο
Τανύμεκος
Τετράνυχο
Τζιτζικάκια
Τίγρης
Τιπούλα
Τραχειομυκώσεις Fusarium – Ανδρομυκωσεις Verticillium
Τριβόλι Tribulus Terrestris
Τριφύλλι Trifolium Repens
Τριχοπλούζια
Τσιγαρολόγος
Τυλιγάδι ή Πυραλίδα της Αμπέλου
Υλεμία
Υλέμυιες
Υπονομευτής
Υφάντρια
Φθοριμαία Phthorimaea Operculella
Φλοιοτρίβης
Φλοιοφάγα Έντομα
Φόμοψη ή Φόμωψη ή Εκσκορίωση Αμπέλου
Φουζαρίωση – Φουζάριο (Fusarium Oxysporum)
Φουζικλάδιο ή Φουσικλάδιο
Φυλλοδέτες – Φυλλοδέτης
Φυλλοκνίστης Εσπεριδοειδών
Φυλλοξήρα
Φυλλορήκτες
Φυλλοφάγα Έντομα
Φυλλοφάγες και Ανθοφάγες Προνύμφες
Φυλλοφάγες Προνύμφες Λεπιδοπτέρων
Φυτομέτρης
Φυτονόμος
Φυτόφθορα (Phytophthora spp.)
Φυτόφθορα Καρπών
Φυτόφθορα Λαιμού και Ριζών
Χαμομήλι Chamomilla Recutita
Χλώροπας
Χλώρωση
Χρυσοναματώδης
Ψευδόκοκκος
Ψευδομονάδα
Ψύλλα
Ψύλλος
Ψώρα του Σαν Ζοζέ
Ψώρες
Ωίδιο Αγγουριάς
Ωίδιο Αμπελιού
Ωίδιο ή Μπάστρα (Erysiphe, Ieveilula Taurica)
Ωίδιο Τομάτας
Ωίδιο των Ζαχαρότευτλων

Δείτε την επόμενη σελίδα αυτής της ενότητας: AGROCARE, Είδη καλλιεργειών που προστατεύει .

Μοιράσου το στα social media