AGROCARE

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

Στην παρούσα σελίδα θα σας παρουσιάσουμε τα πολύπλευρα Πλεονεκτήματα και Οφέλη που προσφέρει η ελληνική τεχνολογία ηλεκτροστατικού ψεκασμού AGROCARE. Διαβάζοντας αυτή τη σελίδα θα αντιληφθείτε πόσο πολυδιάστατη είναι η σημασία αυτής της τεχνολογίας και πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της σε κάθε καλλιέργεια και σε κάθε συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων από πολλές απόψεις, τις οποίες από πρώτη ματιά δεν θα μπορούσε κάποιος να τις σκεφτεί.

Ο ηλεκτροστατικός ψεκασμός με το χαλκωτή AGROCARE έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα έναντι του συμβατικού ψεκασμού και προσφέρει τα εξής οφέλη:

 • Μείωση της χρήσης των σκευασμάτων χαλκού
  Μειώνει σημαντικά τη χρήση του χαλκού χάρη στην αρχή του ηλεκτροστατικού ραντισμού, κατά τον οποίο ο χαλκός και τα άλλα φυτοφάρμακα επικολλώνται πάνω στα φυτά και δεν πέφτουν στο έδαφος αχρησιμοποίητα.
  Για την ακρίβεια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού που εκλύει ο χαλκωτής AGROCARE μεταδίδουν τη θετική φόρτισή τους και στα μόρια χαλκού των χαλκούχων σκευασμάτων, με αποτέλεσμα να προσκολλώνται και αυτά πάνω στο φυτό και στους μύκητες και βακτήρια και να μην πέφτουν στο έδαφος, όπου όχι μόνο θα παρέμεναν ανεκμετάλλευτα αλλά θα αύξαναν και την τοξικότητα του εδάφους.
 • Συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση για μείωση του χαλκού
  Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της 2/12/2008, αρ. πρωτ. 125213, υπάρχει πλέον αυστηρός περιορισμός στη μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση χαλκού ανά στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο. Τα όρια, που ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, καθορίζονται από τους σχετικούς πίνακες που υπάρχουν στην πιο πάνω Υπουργική Απόφαση. Έτσι, ενώ οι καλλιεργητές θα ήθελαν να ψεκάσουν περισσότερες φορές τις καλλιέργειές τους για να τις προστατεύσουν από ασθένειες, αυτό δεν επιτρέπεται.
  Χάρη στο σύστημα AGROCARE η απαιτούμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά ψεκασμό μειώνεται μέχρι και στο 1/10, επειδή όλη η ποσότητα του χαλκού επικολλάται πάνω στα φυτά, χωρίς να πέφτει στο έδαφος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αριθμός των ψεκασμών μπορεί να αυξηθεί, χωρίς να γίνει υπέρβαση της συνολικής ποσότητας χαλκού που επιτρέπεται ανά στρέμμα.
 • Συμμόρφωση με τη σχετική Οδηγία της ΕΟΚ και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
  Η πιο πάνω Υπουργική Απόφαση αναφέρεται:
  – στο Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) που έγινε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, άρθρο 4, παρ. 6,
  – στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  Το σύστημα AGROCARE εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση και με τα πιο πάνω.
 • Συμπέρασμα: Το AGROCARE είναι η μοναδική λύση για τους καλλιεργητές.
  Η χρήση του χαλκωτή AGROCARE αποτελεί ίσως σήμερα το μοναδικό τρόπο για εξασφαλισμένη συμμόρφωση των καλλιεργητών με όλες τις πιο πάνω Οδηγίες, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αποφάσεις του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Το σύστημα AGROCARE είναι, με άλλα λόγια, κάτι περισσότερο από απαραίτητο: αποτελεί μονόδρομο για τη νόμιμη συνέχιση τόσο των βιολογικών όσο και των συμβατικών καλλιεργειών. Χωρίς το χαλκωτή AGROCARE δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να συμμορφωθεί ένας καλλιεργητής με τις πιο πάνω νομοθεσίες.
 • Καλύτερη προστασία από τις ασθένειες χάρη στην προσκόλληση στα φυτά
  Εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των φυτών από μύκητες, βακτήρια κ.ά. ασθένειες, χάρη στην άμεση προσκόλληση του χαλκού και των φυτοφαρμάκων στο φυτό, ώστε να μην πέφτουν στο έδαφος.
 • Επιπλέον προστασία χάρη στην προσκόλληση σε βακτήρια, μύκητες, έντομα
  Επιπλέον, η προσκολλητικότητα των θετικά φορτισμένων ιόντων χαλκού δεν αφορά μόνο την επαφή τους με το αρνητικά φορτισμένο φυτό αλλά και την επαφή τους με τα επίσης αρνητικά φορτισμένα βακτήρια, μύκητες και έντομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ιόντα χαλκού να λειτουργούν όπως κάποια εξελιγμένης τεχνολογίας βλήματα που έλκονται από τη θερμική ενέργεια που παράγει ο στόχος τους και έτσι διορθώνουν αυτόματα την πορεία τους συνεχώς, μέχρι να τον πετύχουν. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η θερμική ενέργεια αλλά η ηλεκτρική φόρτιση του στόχου που έλκει τα θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού.
 • Προστασία και της πίσω και της κάτω πλευράς των φύλλων, καρπών κτλ.
  Επιπλέον, μόνο με τον ηλεκτροστατικό ψεκασμό είναι εφικτή η προστασία και της πίσω και της κάτω πλευράς του φύλλου ή του καρπού, δηλαδή στις περιοχές εκείνες όπου δεν πάει άμεσα ο ψεκασμός ή όπου ο συμβατικός ψεκασμός λόγω της μη προσκόλλησης των ουσιών πάνω στο φυτό δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία. Με τον ηλεκτροστατικό ψεκασμό, τα σταγονίδια που βρίσκονται στην επάνω μεριά του φύλλου ή του καρπού, καθώς κυλάνε προς τα κάτω, δεν πέφτουν στο έδαφος μόλις βρεθούν πάνω από το κενό, αλλά ”γλείφουν” την επιφάνεια και εξαπλώνονται σε ολόκληρη την ανεστραμμένη επιφάνεια, προσκολλώνται σε αυτήν και την προστατεύουν, αντιστεκόμενα στη βαρύτητα που έχει την τάση να τα ρίξει στο έδαφος. Η σύγκριση μεταξύ της πίσω και της κάτω επιφάνειας των φύλλων μετά από ηλεκτροστατικό ψεκασμό και της αντίστοιχης επιφάνειας μετά από συμβατικό ψεκασμό γίνεται φανερή στο σκίτσο που ακολουθεί πιο κάτω.
  Προσοχή: Ορισμένα είδη φύλλων λόγω της υφής τους δεν συγκρατούν αισθητά μεγάλη ποσότητα υγρασίας στην κάτω επιφάνειά τους. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, όπου τα φύλλα φαίνονται στεγνά στο κάτω μέρος τους, τα ιόντα χαλκού προσκολλώνται σε ολόκληρη την κάτω πλευρά του φύλλου και προστατεύουν το φυτό από ασθένειες το ίδιο καλά όπως και στα άλλα είδη φύλλων που η υγρασία είναι αισθητή με το μάτι ή με το χέρι.
 • Καλύτερη προστασία των φυτών λόγω ομοιόμορφης διασποράς
  Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η προστασία είναι καλύτερη με τον ηλεκτροστατικό ψεκασμό: εξασφλαλίζει καλύτερη διασπορά των φυτοφαρμάκων και του χαλκού πάνω στην επιφάνεια του φυτού. Η διασπορά αυτή συμβαίνει, επειδή τα ιόντα χαλκού, όντας όλα θετικά φορτισμένα, αλληλοαπωθούνται, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν πάνω στην επιφάνεια του φυτού όλες τις δυνατές θέσεις ώστε να βρίσκονται όσο πιο μακριά γίνεται μεταξύ τους. Δηλαδή, διασπώνται σε πολύ μικρούς κόκκους, οι οποίοι είναι άριστα και ομοιόμορφα διεσπαρμένοι πάνω στην επιφάνεια του φυτού. Αντίθετα, με το συμβατικό τρόπο ψεκασμού η διασπορά είναι πολύ μέτρια, όπως φαίνεται στα πιο κάτω σκίτσα.
 
μπροστινή/επάνω όψη | πίσω/κάτω όψη
Ηλεκτροστατικός Ψεκασμός με AGROCARE:
τέλεια διασπορά χαλκού και φαρμάκων,
το φύλλο είναι προστατευμένο από ασθένειες
μπροστινή/επάνω όψη | πίσω/κάτω όψη
Συμβατικός Ψεκασμός χωρίς AGROCARE:
ελλιπής διασπορά χαλκού και φαρμάκων,
το φύλλο είναι εκτεθειμένο σε ασθένειες
 • Μείωση της χρήσης των ψεκαζόμενων γεωργικών φαρμάκων
  Εκτός από τη μείωση της χρήσης του χαλκού, το σύστημα επιτυγχάνει σημαντική ελάττωση και στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων ανά ψεκασμό, χωρίς μείωση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό οφείλεται σε δύο αιτίες:
  1. τα θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού εξολοθρεύουν το μεγαλύτερο μέρος από τους μύκητες και τα βακτήρια, άρα απομένει λιγότερο έργο για τα γεωργικά φάρμακα
  2. τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος, που είναι οι φορείς των γεωργικών φαρμάκων, χάρη στη θετική φόρτιση των ιόντων χαλκού που περιέχουν προσκολλώνται καλύτερα πάνω
  στο φυτό, με αποτέλεσμα να πέφτει μικρότερη ποσότητα γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στους ψεκασμούς είναι δύο ειδών: οι φυτοπροστατευτικές και οι προσκολλητικές. Το σύστημα AGROCARE μειώνει, όπως αναφέραμε, τις φυτοπροστατευτικές ουσίες σε σημαντικό ποσοστό έναντι της συνιστώμενης δοσολογίας και καταργεί εντελώς τις προσκολλητικές ουσίες, καθώς η προσκολλητικότητα που πετυχαίνει ο ιονισμένος χαλκός είναι κατά πολύ ανώτερη και ισχυρότερη από αυτήν που προσδίδουν στο ψεκαστικό διάλυμα οι χημικές προσκολλητικές ουσίες.
 • Μείωση της χρήσης εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων;
  Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δεν έχουν γίνει σχετικές έρευνες ακόμα, δεν αποκλείεται όμως να ισχύει και αυτό το όφελος σε ένα βαθμό χάρη στην ύπαρξη των θετικά φορτισμένων ιόντων χαλκού μέσα στο διάλυμα ψεκασμού. Αναμένουμε ενημέρωση σχετικά με αυτό το θέμα από τους ίδιους τους πελάτες μας που θα θελήσουν να μειώσουν δοκιμαστικά τη χρήση των λιπασμάτων σε ένα μικρό τμήμα της καλλιέργειάς τους, ενώ παράλληλα θα κάνουν ηλεκτροστατικό ραντισμό με το χαλκωτή AGROCARE.
 • Μείωση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού ψεκασμών ανά περίοδο
  Μειώνει την ανάγκη για πολύ συχνούς ψεκασμούς, επειδή ο χαλκός και τα φάρμακα προσκολλώνται πάνω στο φυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο ψεκασμών μπορούν να γίνουν τουλάχιστον διπλάσια, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός ψεκασμών μέσα σε μία περίοδο πέφτει τουλάχιστον στο ήμισυ.
 • Ψεκασμός ιόντων χαλκού ακόμα και την παραμονή της συγκομιδής
  Επειδή κατά τον ηλεκτροστατικό ραντισμό με AGROCARE η συγκέντρωση ιόντων χαλκού είναι μόνο 1ppm, δηλαδή μικρότερη από το όριο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πόσιμο νερό, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για ψεκασμό με χαλκό ακόμα και την παραμονή της συγκομιδής, χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, το όριο π.χ. των τριών εβδομάδων που ισχύει για το συμβατικό ψεκασμό στα αμπέλια καταργείται, πράγμα που σημαίνει ότι εκμηδενίζεται ο κίνδυνος να προσβληθεί το φυτό από ασθένειες τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή.
  Γενικά, ο ψεκασμός με θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού επιτρέπεται σε όλα τα βασικά στάδια των καλλιεργειών, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν για τα χαλκούχα σκευάσματα και για τα περισσότερα από τα χημικά γεωργικά φάρμακα.
 • Επέκταση της χρήσης του χαλκού και σε πιο ευαίσθητα φυτά
  Επειδή η συγκέντρωση των ιόντων χαλκού που εκλύονται μέσα στο νερό από το χαλκωτή AGROCARE είναι ιδιαίτερα μικρή (1ppm), επιτρέπεται ο ψεκασμός με αυτό το νερό ακόμα και σε κάποια φυτά τα οποία δεν αντέχουν στην επαφή με τα συνήθη χαλκούχα σκευάσματα της αγοράς. Πάντα, όμως, για τέτοιες εφαρμογές θα πρέπει να ερωτάται γεωπόνος και καλό είναι να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μία μικρή περιοχή της καλλιέργειας, πριν επεκταθεί η εφαρμογή σε ολόκληρη την καλλιέργεια.
 • Μείωση του θειαφισμού και εξάλειψη της οσμής του υδρόθειου H2S στο κρασί
  Το θειάφισμα του αμπελιού είναι απαραίτητο για την προστασία του από ασθένειες. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις τα κατάλοιπα του θείου δημιουργούν υδρόθειο, με αποτέλεσμα το κρασί να μυρίζει άσχημα. Με τον ηλεκτροστατικό ψεκασμό που γίνεται με τη συσκευή AGROCARE μειώνεται σημαντικά η ποσότητα του θείου που απαιτείται, με αποτέλεσμα να μην παράγεται υδρόθειο και το κρασί να μη μυρίζει άσχημα.
  Σημείωση: Αν το κρασί μυρίζει υδρόθειο, το γερμανικό προϊόν Merus Stic καταργεί αυτήν τη δυσάρεστη οσμή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δοκιμάστε το!
  Κατά τον ίδιο τρόπο, η απλή εξωτερική τοποθέτηση ενός δακτυλίου Merus γύρω από το σωλήνα εξόδου της δεξαμενής κρασιού επίσης καταργεί τη δυσάρεστη οσμή του υδρόθειου.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές της τεχνολογίας Merus στην οινοποιία επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Προστασία της υγείας του καταναλωτή: μείωση επιφανειακής τοξικότητας
  Το σύστημα AGROCARE προστατεύει την υγεία του καταναλωτή, επειδή μειώνει στα προϊόντα την ποσότητα του χαλκού, που σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό επειδή ανήκει στα βαρέα μέταλλα, αλλά και των άλλων γεωργικών φαρμάκων, που επίσης είναι βλαβερά όταν καταναλώνονται στις συνήθεις ποσότητες των σύγχρονων καλλιεργειών.
 • Προστασία της υγείας του καταναλωτή: μείωση εσωτερικής τοξικότητας
  Επιπλέον, επειδή χάρη στο σύστημα μειώνεται δραστικά η ποσότητα χαλκούχων και άλλων γεωργικών φαρμάκων που πέφτει στο έδαφος, συνεπάγεται ότι όχι μόνο επιφανειακά αλλά και εσωτερικά το φυτό τραβάει από το έδαφος πολύ μικρότερες ποσότητες από αυτές τις βλαβερές ουσίες, και αυτό είναι ένα πρόσθετο όφελος για την υγεία του καταναλωτή. Σχετικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς συχνά δείχνουν στα γεωργικά προϊόντα ότι ακόμα και όταν επιφανειακά δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων, εσωτερικά τα προϊόντα περιέχουν υπερβολικές ποσότητες γεωργικών φαρμάκων και είναι ακατάλληλα για κατανάλωση, οπότε και απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα καλλιέργεια σε αυτά τα χωράφια.
  Αν επιπλέον αποδειχθεί ότι ο ηλεκτροστατικός ψεκασμός με ιόντα χαλκού μπορεί να μειώσει και τη χρήση των χημικών λιπασμάτων εκτός από τα ψεκαζόμενα γεωργικά φάρμακα, τότε η μείωση της τοξικότητας των αγροτικών προϊόντων χάρη στο σύστημα AGROCARE θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
 • Προστασία της υγείας του καλλιεργητή
  Παράλληλα, το σύστημα AGROCARE προστατεύει και την υγεία του καλλιεργητή, που εκτίθεται χάρη στο σύστημα σε λιγότερα βλαβερά χημικά κατά τους ψεκασμούς.
 • Προστασία του περιβάλλοντος: καθαρός υδροφόρος ορίζοντας κ.ά. οφέλη
  Το σύστημα προστατεύει και το περιβάλλον, καθώς συντελεί στη διατήρηση καθαρού υδροφόρου ορίζοντα από τοξικά χημικά. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές αγροτικές περιοχές, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει ρυπανθεί με καρκινογόνες ουσίες όπως είναι τα νιτρικά, με αποτέλεσμα σε πολλά χωριά των περιοχών αυτών να αποδεκατίζεται ο πληθυσμός τους από τον καρκίνο και άλλες ανίατες ασθένειες, προκαλώντας έτσι σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το θλιβερό φαινόμενο μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς τα επόμενα χρόνια χάρη στη χρήση του AGROCARE κατά τους ψεκασμούς.
  Γενικότερα, η χρήση των χαλκωτών AGROCARE στις αγροτικές εφαρμογές είναι απαραίτητη, στα πλαίσια της εφαρμογής των οδηγιών που έχουν δοθεί σχετικά με τις βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας και την ορθολογική χρήση και μείωση των αγροχημικών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα), με σκοπό την προστασία του εδάφους, των υδάτων και του τοπίου και τη διατήρηση και προαγωγή της βιοποικιλότητας.
 • Το έδαφος παραμένει καλλιεργήσιμο για απεριόριστα χρόνια
  Χάρη στο χαλκωτή AGROCARE το έδαφος παραμένει καλλιεργήσιμο για απεριόριστα χρόνια, αφού, όπως αναφέραμε, δεν επιβαρύνεται σχεδόν καθόλου με υπερβολικές ποσότητες χαλκού και γεωργικών φαρμάκων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος για τους καλλιεργητές, που συχνά εξαιτίας του πολυετούς συμβατικού τρόπου ψεκασμού βρίσκονται κάποια στιγμή στη δυσάρεστη θέση να τους απαγορευτεί από το κράτος η επανάληψη της καλλιέργειας στα χωράφια τους για αρκετά χρόνια, μέχρι το έδαφος να γίνει ξανά κατάλληλο.
 • Αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητάς της
  Ένα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος για τον παραγωγό είναι η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, πράγμα που σημαίνει περισσότερο εμπόρευμα προς πώληση και σε καλύτερη τιμή.
  Η παραγωγή αυξάνεται για δύο λόγους:
  1. Επειδή εκμηδενίζεται το ποσοστό κατεστραμμένου προϊόντος από διάφορες ασθένειες.
  2. Επειδή τα υγιή φυτά αναπτύσσονται περισσότερο από τα ασθενή φυτά.
  Η ποιότητα επίσης βελτιώνεται για δύο λόγους:
  1. Επειδή τα προϊόντα δεν έχουν επάνω τους σημάδια ασθένειας και παραμένουν φρέσκα για περισσότερες ημέρες, με αποτέλεσμα να δείχνουν πιο ζωντανά και να είναι πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές, που τα αγοράζουν πρόθυμα στην κανονική τιμή τους, χωρίς να χρειαστεί να μειωθεί η τιμή τους για να τα προτιμήσουν.
  2. Χάρη στη μείωση των γεωργικών φαρμάκων που ψεκάζονται ή απορροφώνται μέσα από το χώμα, τα προϊόντα είναι πιο αγνά και διατηρούν το φυσικό άρωμά τους, ακόμα και όταν η καλλιέργεια δεν είναι πιστοποιημένη ως βιολογική.
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής των γεωργικών προϊόντων
  Τα λαχανικά, τα φρούτα και γενικά όλα τα γεωργικά προϊόντα που έχουν ψεκαστεί με το χαλκωτή AGROCARE διατηρούνται φρέσκα για περισσότερες ημέρες, καθώς τα ιόντα χαλκού που είναι προσκολλημένα στην επιφάνειά τους (σε ποσότητα χαμηλότερη από την εγκεκριμένη για το πόσιμο νερό στην Ε.Ε.) τα προστατεύουν από τη σήψη.
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής του γεωργικού εξοπλισμού
  Το σύστημα AGROCARE προστατεύει το γεωργικό εξοπλισμό με δύο τρόπους:
  1. Εξάλειψη επικαθίσεων αλάτων και διάβρωσης λόγω οξείδωσης και ηλεκτρόλυσης:
  Οι σωληνώσεις, τα ακροφύσια (μπεκ), οι αντλίες, τα ψεκαστικά μηχανήματα, τα συστήματα αυτόματου ποτίσματος και γενικά όλος ο γεωργικός εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με το νερό άρδευσης ή ψεκασμού που έχει περάσει από τα ηλεκτρόδια του AGROCARE προστατεύεται αποτελεσματικά από τις επικαθίσεις αλάτων, καθώς και από τη συνεπακόλουθη διάβρωση των μετάλλων που προκαλείται εξαιτίας της δημιουργίας γαλβανικού στοιχείου στις περιοχές όπου επικάθηνται τα άλατα .
  2. Μείωση της χρήσης των διαβρωτικών γεωργικών φαρμάκων:
  Είναι γνωστό ότι πολλά από τα γεωργικά φάρμακα της αγοράς προξενούν έντονα φαινόμενα διάβρωσης στα μεταλλικά μέρη και εξαρτήματα του γεωργικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να δαπανώνται σημαντικά ποσά για την αντικατάστασή τους και ο εξοπλισμός να παλιώνει και να αχρηστεύεται πολύ νωρίτερα από όσο θα μπορούσε να αντέξει. Το σύστημα AGROCARE, επειδή μειώνει σημαντικά τα γεωργικά φάρμακα, μειώνει αντίστοιχα και τη διάβρωση που αυτά προξενούν.
  Περισσότερες πληροφορίες για θέματα προστασίας του γεωργικού εξοπλισμού από τη διάβρωση και τις επικαθίσεις αλάτων θα βρείτε στη σελίδα Λύσεις για Άρδευση και Ψεκασμό.
 • Μείωση της απαιτούμενης ποσότητας του νερού για ψεκασμό
  Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του AGROCARE είναι ότι μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος προστασίας των φυτών, όχι μόνο χάρη στον περιορισμό των φυτοφαρμάκων, αλλά και μειώνοντας σημαντικά το νερό που χρειάζεται για τη διάλυσή τους (λόγω του φαινομένου της προσκόλλησης των σταγονιδίων που αναφέραμε πιο πάνω), με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση και στο νερό που καταναλώνεται για τον ψεκασμό. Αυτό συνεπάγεται και σημαντική οικονομία χρόνου, αφού ένα ψεκαστικό μηχάνημα με ένα γέμισμα μπορεί να καλύψει περισσότερα στρέμματα.
 • Αύξηση της ταχύτητας, μείωση του χρόνου και ευκολία στον ψεκασμό
  Για τον ίδιο λόγο έχουμε και σημαντική αύξηση της ταχύτητας του ψεκασμού, αφού δεν χρειάζεται πλέον να επιμένουμε πολλή ώρα σε κάθε περιοχή για να σιγουρευτούμε ότι ραντίστηκαν πλήρως όλα τα φυτά όταν είμαστε βέβαιοι και εφησυχασμένοι ότι ο ψεκαζόμενος χαλκός θα προσκολληθεί αμέσως πάνω στα φυτά, και μάλιστα ακόμα και στην κάτω πλευρά τους, χωρίς να χαθεί σημαντική ποσότητα στο έδαφος.
  Επιπλέον, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης νερού ανά στρέμμα, με ένα γέμισμα της δεξαμενής μπορούμε να καλύψουμε περισσότερα στρέμματα, πράγμα που κάνει την εργασία του ραντίσματος ακόμα πιο εύκολη.
  Τέλος, ο χρόνος προετοιμασίας για τον ψεκασμό μειώνεται σημαντικά, καθώς η παρουσία των ιόντων χαλκού αυξάνει τη διαλυτότητα, το οποίο σημαίνει μικρότερη ποσότητα νερού και πιο γρήγορη διάλυση των σκευασμάτων μέσα σε αυτό. Έτσι, δεν απαιτείται πια η επίπονη ανάδευση του διαλύματος χαλκού με τις παραδοσιακές μεθόδους και όλα τα γνωστά προβλήματα που αυτή προξενεί (πρασίνισμα χεριών κ.ά.).
 • Προστασία των μπεκ ψεκασμού και του δικτύου άρδευσης από τα άλατα
  Τέλος, στα συστήματα ποτίσματος με σωλήνες, και ιδίως στη στάγδην άρδευση, τα ιόντα χαλκού βοηθούν στο ξεβούλωμά τους από τα άλατα που συνήθως επικάθηνται σε ολόκληρο το δίκτυο. Επίσης, σε συστήματα αυτόματου ποτίσματος και σε μηχανήματα ψεκασμού, τα ακροφύσια (μπεκ), που συχνά φράσσουν από τα άλατα μετά από μερικές εβδομάδες χρήσης, παραμένουν κι αυτά καθαρά. Έτσι, το σύστημα AGROCARE, όταν εφαρμόζεται είτε σε σύστημα ψεκασμού είτε σε δίκτυο άρδευσης, βοηθάει στην προστασία του εξοπλισμού και μειώνει κατά πολύ το χρόνο απασχόλησης και τα εργατικά για τον καθαρισμό του εξοπλισμού από τα άλατα.
  Διευκρινίζουμε εδώ ότι τα θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού δεν είναι διαβρωτικά για τα μέταλλα, δεν προξενούν φαινόμενα ηλεκτρόλυσης και δεν προκαλούν φθορές στον εξοπλισμό.

Δείτε στην επόμενη σελίδα αυτής της ενότητας τα διάφορα πεδία εφαρμογής της τεχνολογίας AGROCARE.

Μοιράσου το στα social media