Γεωθερμία

γερμανική τεχνογνωσία από Έλληνες μηχανικούς

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει τα εξής:

 • έργα γεωθερμίας μικρής κλίμακας για μεμονωμένες κατοικίες ή άλλα κτίρια
 • έργα γεωθερμίας μεγάλης κλίμακας με γεωτρήσεις βάθους έως 2.000 μέτρων, για την ηλεκτροδότηση πόλεων ή βιομηχανιών
 • παρελκόμενα για την προστασία από τη διάβρωση, τα τρωκτικά, τις επικαθίσεις αλάτων κ.ά. συνήθη προβλήματα των έργων γεωθερμίας: μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και περιοδική συντήρηση ή αντικατάσταση
 • συμβόλαια συντήρησης

Έργα γεωθερμίας μικρής κλίμακας

Εάν ενδιαφέρεστε για έργα μικρής κλίμακας, για οικιακή ή άλλη κτιριακή εφαρμογή, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τεχνικές λεπτομέρειες και να σας δώσουμε μία πρώτη εκτίμηση κόστους. Γεωθερμία Οικιακή Εφαρμογή 1
Γεωθερμία Οικιακή Εφαρμογή 2 Γεωθερμία Οικιακή Εφαρμογή 3

Έργα γεωθερμίας μεγάλης κλίμακας

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη μελέτη και εκτέλεση των εξής έργων:

 • κλειστά συστήματα εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση ενεργειακών πασάλων, συλλεκτών κτλ.
 •  ανοικτά υδροθερμικά συστήματα, στα οποία το νερο λειτουργεί αυτόνομα ως φορέας ψύξης ή θέρμανσης.
 • σχεδιασμός και βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων ψύξης ή θέρμανσης κτιρίων και μονάδων παραγωγής.

Το νερό αντλείται κατά κανόνα από βάθος 100 εως 800 μέτρων με τη βοήθεια αντλιών ανακυκλοφορίας. Σε ακραίες περιπτώσεις το βάθος μπορεί να ξεπεράσει τα 2000 μέτρα, για ακόμα πιο υψηλές αποδόσεις.

Συνεργαζόμαστε με το Forschungsinstitut für Tief- und Rohrbau Weimar e.V. (FITR) και παρέχουμε τα εξής:

 • μελέτη για το σωστό υπολογισμό του βάθους της γεώτρησης, και του αριθμού και του μεγέθους των ενεργειακών πασάλων και των συλλεκτών,
 • υπολογισμός των διαστάσεων της γεώτρησης και του κυκλώματος ανακυκλοφορίας νερού,
 • ενσωμάτωση των πιο πάνω στοιχείων στους παραγωγούς ενέργειας των κτιρίων,
 • τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης, αφού λάβουμε υπόψη πιθανές διακυμάνσεις και αποκλίσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο του νερού ανακυκλοφορίας,
 • ανάλυση ενεργειακών και σεισμικών επιδράσεων σε ολόκληρο το βάθος της γεώτρησης,
 • προυπολογισμός της επένδυσης,
 • το βέλτιστο χρηματοοικονομικό μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα γεωθερμίας μεγάλης κλίμακας επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι διατάξεις ανακυκλοφορίας στα έργα γεωθερμίας

Γεωθερμία Οικιακή Εφαρμογή 4

Σημείωση:
Αυτή η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και όλες οι άλλες μέχρι τώρα γνωστές ΑΠΕ, θα καταστούν ασύμφορες, όταν το κόστος της ενέργειας θα μειωθεί κατακόρυφα, και μάλιστα με μία εντελώς “πράσινη” τεχνολογία, χωρίς απόβλητα, ακτινοβολίες, κινδύνους έκρηξης κτλ. Αυτό θα συμβεί στο προσεχές μέλλον, καθώς η ψυχρή σύντηξη θα αρχίσει να εφαρμόζεται ευρέως πολύ σύντομα, για την παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρισμού, κίνησης, ατμού κτλ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media