Οι Εφαρμογές της Ψυχρής Σύντηξης

Οι εφαρμογές της πρωτοποριακής τεχνολογίας της ψυχρής σύντηξης, με την οποία μπορούμε να έχουμε ενέργεια με μηδαμινό κόστος, είναι αμέτρητες. Στην πράξη μπορεί να εφαρμοστεί παντού όπου απαιτείται ενέργεια. Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα (πατήστε πάνω σε όσα είναι χρωματισμένα, για να διαβάσετε την αντίστοιχη σελίδα):

Ειδικότερα, οι εφαρμογές που αφορούν το νερό είναι οι ακόλουθες:

 • Ψυχρή Σύντηξη: Επεξεργασία και Καθαρισμός Νερού για κάθε χρήση
  Η νέα ελληνική τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης που θα αντικαταστήσει μέσα στα επόμενα χρόνια κάθε άλλη μέθοδο επεξεργασίας νερού, αφού με αυτήν την τεχνολογία θα έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε μεγάλες ποσότητες νερού με μηδαμινό κόστος και να αφαιρούμε από το νερό άλατα, οξείδια, μικροοργανισμούς, στερεά σωματίδια και άλλα συστατικά ή ρύπους με τη μέθοδο του βρασμού (εξάτμιση) και της συμπύκνωσης.
 • Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού με Ψυχρή Σύντηξη
  Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού θα γίνεται πλέον πολύ σύντομα με αυτή και μόνο τη μέθοδο. Το κόστος ανά κυβικό αφαλατωμένου νερού θα είναι μηδαμινό. Μία πρώτη εκτίμηση το προσδιορίζει στα 0,10€ ή και λιγότερο.
 • Απολύμανση Νερού με Ψυχρή Σύντηξη
  Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόβλημα αν αφαιρεθούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία και άλλα χρήσιμα συστατικά του νερού, η μέθοδος της ψυχρής σύντηξης θα είναι σύντομα στη διάθεσή μας για την απολύμανση του νερού μέσω βρασμού-εξάτμισης και συμπύκνωσης (απόσταξη) με μηδαμινό κόστος ανά κυβικό μέτρο νερού.
 • Ψυχρή Σύντηξη: Η Απόλυτη Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων
  Το νερό που παράγεται από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αστικά κέντρα κτλ. θα μπορεί πολύ σύντομα με την ελληνική τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης να απολυμαίνεται και να καθαρίζεται εντελώς οικονομικά με βρασμό και συμπύκνωση και να χρησιμοποιείται ξανά ακόμα και για πόσιμο.

Από τα πιο πάνω γίνεται προφανές ότι η οικονομία που επιτυγχάνεται με την ψυχρή σύντηξη είναι πολλαπλή, καθώς όλες οι πιο κάτω διαδικασίες θα γίνονται πλέον με πολύ χαμηλό κόστος:

 • παραγωγή ενέργειας για οποιαδήποτε χρήση (κίνηση, θέρμανση, ηλεκτροδότηση κτλ.)
 • παραγωγή αφαλατωμένου νερού από θάλασσα ή από υφάλμυρο νερό
 • επεξεργασία νερού (αφαίρεση μετάλλων, αλάτων, μικροοργανισμών κτλ.)
 • ανάκτηση νερού υγρών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση για κάθε χρήση
 • και πολλές ακόμα διαδικασίες απαραίτητες για τη λειτουργία διαφόρων εγκαταστάσεων

Αρκετές από τις πιο πάνω εφαρμογές είναι ήδη σε εξέλιξη, σε συνεργασία με διάφορες μεγάλες πολυεθνικές ή ελληνικές εταιρείες και επενδυτικούς οργανισμούς. Υπάρχουν, όμως, και πολλές ακόμα εφαρμογές που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει και είναι στη διάθεση νέων επενδυτών που θα θελήσουν να συμμετάσχουν με τον τρόπο του ο καθένας στη νέα εποχή της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η ψυχρή σύντηξη πατήστε εδώ.

Θέματα ασφάλειας, παρακολούθησης και δυνατότητας για άμεση επέμβαση και διόρθωση παραμέτρων:
Η τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης είναι πιστοποιημένη ως μία πράσινη τεχνολογία χωρίς εκπομπή επικίνδυνης ακτινοβολίας, ραδιενεργά απόβλητα ή κίνδυνο έκρηξης και ατυχήματος. Παρόλα αυτά, υπάρχει η ανάγκη για απομακρυσμένη παρακολούθηση και δυνατότητα επέμβασης στις εφαρμογές, ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές όπου δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεθεί κάποιος τεχνικός άμεσα αν θελήσουμε να αλλάξουμε κάποια δεδομένα της εφαρμογής για κάποιο λόγο ή αν συμβεί κάποια βλάβη σε κάποιο από τα παρελκόμενα της εφαρμογής (αντλίες, διακόπτες κτλ. – επειδή ο ίδιος ο αντιδραστήρας δεν παθαίνει τίποτα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα, που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση και ανεμπόδιστη αξιοποίηση αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας θα βρείτε στη σελίδα: Τηλεμετρικός και Τηλεματικός Έλεγχος των Εφαρμογών Ψυχρής Σύντηξης μέσω GPRS.

Μοιράσου το στα social media