Τηλεμετρικός και Τηλεματικός Έλεγχος
των Εφαρμογών Ψυχρής Σύντηξης μέσω GPRS

Όλες οι εφαρμογές της ψυχρής σύντηξης ελέγχονται τηλεματικά με σύστημα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – εποπτικός έλεγχος και απόκτηση στοιχείων) μέσω δορυφόρου από τους κεντρικούς υπολογιστές των εταιρειών που αναλαμβάνουν τη διάθεση και εγκατάσταση των αντιδραστήρων μαζί με τα παρελκόμενα της κάθε εφαρμογής.

Για παράδειγμα, για τις μονάδες αφαλάτωσης με ψυχρή σύντηξη υπάρχει πλήρης παρακολούθηση της θερμοκρασίας των αντιδραστήρων, των αυτοματισμών, των αντλιών, των θερμοκρασιών του νερού και του ατμού σε διάφορα σημεία και γενικά όλων των παραμέτρων που απαιτείται να παρακολουθούνται για την άριστη λειτουργία του συστήματος.

Υπάρχει, φυσικά και η δυνατότητα επέμβασης με το σύστημα SCADA, για τη διόρθωση παραμέτρων χωρίς να απαιτείται επίσκεψη τεχνικού. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, αφού έτσι υπάρχει αμεσότητα, προλαμβάνονται ζημιές και εξοικονομούνται κόστη εργατικών και μετακίνησης.

Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ηλεκτροδότησης κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φούρνων κτλ. Όλες οι κρίσιμες παράμετροι επιτηρούνται συνεχώς και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις είτε με την επέμβαση χειριστή είτε αυτόματα, ώστε να λειτουργεί η εφαρμογή μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια.

Επίσης, υπάρχει σύστημα αυτοματισμών σε όλες τις εφαρμογές, ώστε να γίνεται άμεση προσαρμογή των αντιδραστήρων ανάλογα με τις αυξομειώσεις που γίνονται στη ζήτηση ενέργειας από τα σημεία κατανάλωσης. Έτσι, εξασφαλίζεται με συστήματα υψηλής ασφάλειας και ακρίβειας ότι η ενέργεια που θα παρέχουν οι εγκατεστημένοι αντιδραστήρες δεν θα είναι ούτε ελλιπής ούτε υπερβολικά μεγάλη και θα αποφεύγονται τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σφάλμα τέτοιου είδους στην εγκατάσταση του πελάτη – τελικού χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλο το σύστημα αυτοματισμών και απομακρυσμένης παρακολούθησης και επέμβασης δίνονται σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά.

Μοιράσου το στα social media