Ανάκτηση Θερμότητας Αποβλήτων

Οι μηχανικοί της Smart Technical Solutions διαθέτουν την τεχνογνωσία και αναλαμβάνουν τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανάκτησης θερμότητας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων σε αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ο τομέας της ανάκτησης θερμότητας των αποβλήτων είναι πολύ σημαντικός. Παρόλα αυτά, η μεγάλη τεχνογνωσία που υπάρχει στον τομέα αυτό έχει αξιοποιηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος του περιβαλλοντικού και του ενεργειακού προβλήματος μπορεί να λυθεί, αν δοθεί η απαιτούμενη σημασία σε έργα ανάκτησης θερμότητας.

Για ένα έργο ανάκτησης θερμότητας απαιτείται κατά κανόνα ένα σύστημα εναλλακτών θερμότητας, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε αυλωτοί εναλλάκτες θερμότητας είτε πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας είτε σπειροειδείς εναλλάκτες θερμότητας είτε σερπαντίνες μέσα σε δοχείο. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου εναλλάκτη γίνεται από τους μελετητές μηχανικούς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Το θερμό απόβλητο (συνήθως σε υγρή ή αέρια φάση) περνάει μέσα από έναν εναλλάκτη όπου ψύχεται το ίδιο, θερμαίνοντας παράλληλα κάποιο άλλο υγρό ή αέριο, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Αυτό το υγρό ή αέριο μπορεί να είναι, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής, είτε νερό που προθερμαίνεται πριν θερμανθεί σε ένα λέβητα, είτε μαζούτ που προθερμαίνεται για να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρα, είτε αέρας που προθερμαίνεται πριν διοχετευτεί σε ένα σύστημα αεραγωγών θερμού αέρα είτε οτιδήποτε άλλο που έτσι κι αλλιώς θα το θερμαίναμε καταναλώνοντας ενέργεια.

Επίσης, υπάρχει και η αντίστροφη περίπτωση (πιο σπάνια) της ανάκτησης της ψύξης που έχει ένα ρευστό (υγρό ή αέριο) πριν διοχετευτεί στο περιβάλλον. Ένα παράδειγμα είναι το κρύο νερό που αποβάλλεται κατά το στρατσωνισμό μεγάλων πύργων ψύξης. Αν υπάρχει κάποιο άλλο υγρό ή αέριο που θέλουμε να ψυχθεί χωρίς να δαπανήσουμε πολλή ενέργεια, τότε μπορεί να κατασκευαστεί μία διάταξη εναλλαγής θερμότητας μεταξύ των δύο ρευστών.

Μερικά παραδείγματα ανάκτησης θερμότητας αποβλήτων είναι τα εξής:

 • Τα καυσαέρια των καυστήρων κάθε είδους
  Σε καυστήρες λεβήτων, ατμολεβήτων, ατμογεννητριών, κλιβάνων καύσης κτλ. με την κατάλληλη διάταξη εναλλακτών θερμότητας το καυσαέριο ψύχεται πριν εκλυθεί στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένη θερμική ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα κάποιο άλλο υλικό (συνήθως νερό) προθερμαίνεται ώστε να εξοικονομηθεί ένα μέρος της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανσή του. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η τηλεθέρμανση πόλεων που βρίσκονται κοντά σε μονάδες παραγωγής ενέργειας,  όπως είναι η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα και άλλες, που τα κτίριά τους θερμαίνονται το χειμώνα μέσω εναλλακτών θερμότητας από το ζεστό νερό που θερμαίνεται από τα καυσαέρια των ατμολεβήτων, που είναι πάρα πολλά.
 • Τα υγρά απόβλητα βαφείων υφασμάτων ή νημάτων
  Πριν παραδοθούν για χημική και βιολογική επεξεργασία, τα λύματα ψύχονται σε εναλλάκτες θερμότητας, προθερμαίνοντας έτσι συνήθως το νερό που προορίζεται για τη βαφή υφασμάτων ή νημάτων, που είναι μία χημική επεξεργασία που απαιτεί θερμό νερό. (Σε μία τέτοια εγκατάσταση της βιομηχανίας νημάτων “ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ” Ελ. Δ. Μουζάκης ΑΒΕΕ η Smart Technical Solutions έχει τοποθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια έναν δακτύλιο MERUS που διατηρεί τους πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας καθαρούς από τις επικαθίσεις που άφηναν πάνω στις πλάκες τα απόβλητα δυσκολεύοντας έτσι την εναλλαγή θερμότητας και μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την απόδοση ολόκληρης της μονάδας ανάκτησης θερμότητας.)
 • Τα αέρια απόβλητα στεγνωτικών θαλάμων
  Σε πολλές γραμμές παραγωγής (χαρτοποιίες, φινιριστήρια υφασμάτων, παραγωγή κεραμικών ειδών, ξηραντήρια ξυλείας, αγροτικών προϊόντων κ.ά.) οι στεγνωτικοί θάλαμοι είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη της παραγωγής εκλύουν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες θερμού αέρα. Είναι προς όφελος του περιβάλλοντος να ψυχθεί ο αέρας πριν διοχετευθεί στην ατμόσφαιρα και παράλληλα να προθερμάνει νερό ή κάποιο άλλο ρευστό για κάποια χρήση, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται με εναλλάκτες θερμότητας.
 • Τα υγρά και στερεά απόβλητα αστικών λυμάτων
  Καθημερινά αποβάλλονται χιλιάδες τόνοι αστικών λυμάτων στις μεγάλες πόλεις. Τα λύματα αυτά έχουν θερμοκρασία αρκετά υψηλότερη από τη φυσική θερμοκρασία του νερού. Οι αποχετευτικοί αγωγοί, συνεπώς, διακινούν μεγάλες ποσότητες θερμής μάζας, που αποτελείται κυρίως από υγρά και λιγότερο από στερεά λύματα. Με την παρεμβολή των κατάλληλων διατάξεων εναλλακτών σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου αποχέτευσης μπορεί να προθερμαίνεται το νερό θέρμανσης των κτιρίων ή άλλα ρευστά που χρειάζονται θέρμανση για κάποιο λόγο. Η εξοικονόμηση ενέργειας που γίνεται με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ μεγάλη λόγω της μεγάλης μάζας των αστικών λυμάτων των πόλεων.

Υπάρχουν σίγουρα πολλές ακόμα εφαρμογές ανάκτησης θερμότητας αποβλήτων. Οι ιδιοκτήτες μεγάλων ή μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων μπορούν, αν ερευνήσουν το θέμα, να σκεφτούν αρκετές τέτοιες εφαρμογές στις εγκαταστάσεις τους και να μειώσουν κάποια κόστη λειτουργίας που ως τώρα θεωρούσαν δεδομένα και ανελαστικά, ενώ παράλληλα θα ωφελήσουν το περιβάλλον.

Οι μηχανικοί της Smart Technical Solutions βρίσκονται στη διάθεση επιχειρηματιών και άλλων ιδιοκτητών εγκαταστάσεων κάθε είδους, για να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής μονάδων ανάκτησης θερμότητας στις εγκαταστάσεις τους. Μία τέτοια απλή αρχική γνωμοδότηση παρέχεται δωρεάν.

Μοιράσου το στα social media