Οδηγός Λύσεων
Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Μελέτη Εγκαταστάσεων

Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
χρηματοδοτούνται από προγράμματα επιδοτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Με τη συνδυασμένη εφαρμογή των πιο κάτω μεθόδων μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η Smart Technical Solutions μετά από ανάθεση του πελάτη αναλαμβάνει έναντι μικρής αμοιβής την πλήρη ενεργειακή μελέτη των εγκαταστάσεών του, που γίνεται μετά από αναλυτικές και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε όλα τα σημεία κατανάλωσης, και στη συνέχεια του παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνδυαστική εφαρμογή όσων από τις πιο κάτω τεχνολογίες κριθούν κατάλληλες και ωφέλιμες για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Η εταιρεία, προσφέροντας υψηλού επαγγελματικού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επίτυξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων της αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Διαχείριση και Αναβάθμιση Ποιότητας Ισχύος
Κεντρικό Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS

Το σύστημα STS εξοικονομεί ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, διατηρώντας την ένταση στην αρχική της τιμή και δεν επιτρέπει την αύξησή της.
Η αρχή λειτουργίας του συστήματος STS βασίζεται στη θεωρία των υπεραγωγών.
Το σύστημα εγκαθίσταται κεντρικά, στον κεντρικό πίνακα και σε επιλεγμένους υποπίνακες, και εξοικονομεί ποσοστό ενέργειας από 10% έως 20%.

I. Σαν στατική συσκευή, δεν έχει επιπτώσεις σε άλλες συσκευές και είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια
της εγκατάστασης.
II. Αποτελεσματική στην παρεμπόδιση της στατικής ηλεκτρικής ενέργειας, στην εξουδετέρωση των
βλαβερών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και δεν επηρεάζεται από κρουστικά φορτία.
III. Εγγυημένη ανθεκτικότητα. Σταθερή απόδοση πάνω από 20 χρόνια. Επαναλειτουργεί χωρίς
πρόβλημα μετά από διακοπή του ρεύματος.
IV. Εγκαθίσταται εύκολα, με παράλληλη σύνδεση και έχει μικρές διαστάσεις. π.χ. για 100KVA οι
διαστάσεις του είναι 300 x 220 x 90mm.
V. Επίσης τοποθετείται και μετά από γεννήτρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS πατήστε εδώ.

Ψηφιακοί Διαχειριστές Ενέργειας – Motor Controllers

Εφαρμόζονται σε AC τριφασικούς / μονοφασικούς επαγωγικούς κινητήρες από 110 ως 1100 Volts, στα 50Ηz και για 3 ως 1450 kW.

Για κάθε είδος φορτίου έχει αναπτυχθεί αυτόνοµο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας (ειδικός αλγόριθµος βελτιστοποίησης απόδοσης ανάλογα µε τις συνθήκες φόρτισης).

Οι Ψηφιακοί Διαχειριστές Ενέργειας:

• Μειώνουν σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας βελτιώνοντας τον βαθµό απόδοσης.
• Υπάρχει δυνατότητα ομαλής εκκίνησης (soft start) και λήξης/τερματισμού (soft stop), µε την οποία
μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη μείωση της μέγιστης ζήτησης ισχύος.
• Προστατεύουν τον κινητήρα από υπερθέρµανση μειώνοντας τη θερµοκρασία λειτουργίας του.
• Επιτυγχάνουν εξισορρόπηση της τάσης μεταξύ των φάσεων και διευρύνουν τη διάρκεια ζωής των
ηλεκτρικών μηχανών.
• Παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο τον κύκλο λειτουργίας παρακολουθώντας το φορτίο και
ρυθμίζοντας την ισχύ τροφοδοσίας. Όσο μειώνεται το φορτίο, τόσο αυξάνεται η εξοικονόμηση.
Επιτυγχάνει συνολική μείωση ισχύος (kW-kVA-kVar), μειώνονται οι δονήσεις και ο θόρυβος
λειτουργίας, αυξάνεται ο χρόνος ζωής και μειώνεται η ανάγκη για συντήρηση.
• Μειώνεται ο χρόνος παύσης παραγωγής λόγω συντήρησης και σφαλμάτων λειτουργίας.

Απόρριψη Φορτίου με Σύστημα Βελτιστοποίησης Ζήτησης Ισχύος

Η ΔΕΗ μετράει κάθε 15 λεπτά το φορτίο και χρεώνει ολόκληρο το μήνα με βάση το μέγιστο φορτίο που μέτρησε μία φορά μέσα στο μήνα. Το σύστημα απόρριψης φορτίου συνεχώς επιτηρεί το συνολικό φορτίο και, όποτε αυτό ξεπερνάει το όριο που έχουμε θέσει, απορρίπτει για λίγα λεπτά κάποια μοτέρ που δεν είναι κρίσιμης σημασίας να λειτουργούν συνέχεια (π.χ. μοτέρ εξαερισμού), ώστε να μην έχουμε περιττή χρέωση κανένα μήνα. Από αυτήν και μόνο την επέμβαση ένας λογαριασμός π.χ. των 20.000€ το μήνα σε μία βιομηχανία μπορεί κάλλιστα να μειωθεί κατά 3.000€, όπως έχει αποδείξει η πράξη.

Φίλτρα για Αποσυντονισµένα Κυκλώµατα

Το συγκεκριμένο σύστημα πυκνωτών βελτιώνει το συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει οποιαδήποτε ενίσχυση των αρµονικών ρευμάτων τάσεων που προκαλούνται από τον συντονισμό μεταξύ των πυκνωτών και των αυτεπαγωγών.

Τα παθητικά φίλτρα σε μονοφασική και τριφασική έκδοση έχουν πηνία που τυλίγονται σε κενό για να εξασφαλίσουν μεγάλη αντίσταση στις υψηλές τάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα φίλτρα μπορούν να κατασκευασθούν µε τυλίγματα αλουμινίου ανάλογα µε την ονομαστική τους ισχύ και διατίθενται είτε µε εξωτερικούς ακροδέκτες είτε µε υποδοχές συνδέσεων.
Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται θερμικός διακόπτης αποσύνδεσης του συστήματος όταν η θερμοκρασία λειτουργίας υπερβεί τους 120°C.

Έτσι, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από ζημιές ο ευαίσθητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός (πλακέτες κ.ά.) και αυξάνεται ο χρόνος ζωής των κινητήρων, των λαμπτήρων και γενικότερα όλου του εξοπλισμού.

Για αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών προστασίας του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πατήστε εδώ.

Ενεργητικά Φίλτρα PQFA

Το ενεργητικό φίλτρο παρακολουθεί τα αρµονικά ρεύµατα και παράγει ένα φάσµα αρµονικών ρευµάτων σε αντίθετη φάση µε το αρχικά μετρηµένο αρµονικό ρεύµα. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνονται οι αρχικές αρµονικές.

Επίσης ο έλεγχος του ενεργητικού φίλτρου σε συνδυασµό µε την παραγωγή του ρεύµατος αντιστάθµισης δεν επιτρέπει την υπερφόρτωση του φορτίου.

Η διαστασιοποίηση και ο τελικός σχεδιασμός του ενεργητικού φίλτρου πραγματοποιείται μετά από λεπτομερή καταγραφή των μετρήσεων όλου του φάσματος αρμονικών στο ηλεκτρικό δίκτυο.


Αρχή λειτουργίας των ενεργητικών φίλτρων PQFA:

Τοπική Διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος (τριφασικό)

Τα συστήματα Ergopower, περιλαµβάνουν τελευταίας τεχνολογίας πυκνωτές και πηνία εκφόρτισης, ειδικά ρελέ ζεύξης και απόζευξης κατηγορίας AC4, ασφάλειες για το κύκλωµα ισχύος και το βοηθητικό κύκλωµα ελέγχου, καθώς και ενδεικτικές λυχνίες ομαλής λειτουργίας.

Η διαστασιοποίηση του συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος σε τοπικό επίπεδο για τριφασικά συστήματα επιτυγχάνεται μετά από αναλυτική καταγραφή του κάθε φορτίου ξεχωριστά και λαμβάνοντας τα αναλυτικά στοιχεία με τις διαφοροποιήσεις λειτουργίας του εκάστοτε κινητήρα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο υλοποιείται ένα customized σύστημα τοπικής αντιστάθµισης μέγιστης ασφάλειας χωρίς προβλήµατα υπεραντισταθµίσεων και συντονισµού αρµονικών.

Τοπική Διόρθωση του συντελεστή ισχύος (μονοφασικό)

Επίσης, διατίθεται και σύστημα για μονοφασικές συσκευές έως και 25 Amps a/c, 240 Volts, 50Hz κατάλληλο για μικρές οικιακές και εμπορικές συσκευές.

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε ψυκτικά κυκλώματα

Προσθετικό Λαδιού Frigi-Tech – Εξοικονόμηση ως και 25%

Το Frigi-Tech είναι σχεδιασµένο για χρήση σε ψυκτικά συγκροτήµατα, κλιµατισµούς, chillers, αντλίες θερµότητας και κάθε ερµητικά κλειστό σύστηµα λίπανσης. Το πρόσθετο αυτό είναι συµβατό µε όλα τα γνωστά ψυκτικά, το οποίο μειώνοντας τις τριβές, βελτιώνει την απόδοση του συστήµατος και κατά συνέπεια μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με άμεσα αποτελέσματα.

Περιέχει δύο συστατικά:

• Το πρώτο είναι αντιοξειδωτικό. Παραµένει στο έλαιο διαλυµένο και µε την αύξηση της θερµοκρασίας όπου η ταχύτητα της οξείδωσης του μετάλλου αυξάνει, λειτουργεί ως αρνητικός καταλύτης. Συνεπώς
αποτρέπει την αντίδραση οξείδωσης, συµβάλλοντας στην αύξηση της διάρκειας ζωής του μετάλλου.

• Το δεύτερο συστατικό προσροφάται από τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες. Η σταθερή μείωση
στην κατανάλωση οφείλεται κυρίως στο συστατικό αυτό, το οποίο λόγω της υψηλής θερµοκρασίας,
εξαερώνεται. Εισερχόµενο στο συµπιεστή, προσροφάται δηµιουργώντας ένα φιλμ στην επιφάνειά
του και τελικά συµβάλλει έτσι στη μείωση της αντίστασης μεταφοράς θερµότητας (δηλαδή οδηγεί
στην καλύτερη απαγωγή της θερµότητας). Με τον τρόπο αυτό επίσης, μειώνει και τις τριβές στο ψυκτικό κύκλωµα.

Το FRIGI-TECH, Συμπληρωματικό Λάδι Ψύξης, είναι ένα εξελιγμένο πρόσθετο ειδικά κατασκευασμένο για μονάδες με μεγάλες απαιτήσεις για ψύξη ή και κλιματισμό. Προσθέτοντας 5% κατά όγκο στο συμπιεστή, το FRIGI-TECH επιτυγχάνει ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος, μείωση στο ενεργειακό κόστος από 8% ως 20% λόγω της μειωμένης τριβής του συμπιεστή και της βελτιωμένης αποδοτικότητας. Τα ειδικά συστατικά του ενάντια στην τριβή βελτιώνουν τη μηχανική αποδοτικότητα του συμπιεστή, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, το FRIGI-TECH περιέχει πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν τη μεταφορά θερμότητας από τον εξατμιστή και το συμπιεστή. Αυτή η βελτιωμένη θερμική απόδοση αυξάνει τη δυναμικότητα της μονάδας, επιτρέποντάς της να λειτουργεί λιγότερες ώρες ανά ημέρα με την ίδια απόδοση ψύξης.

Η μειωμένη καταπόνηση του συστήματος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και μειώνει το κόστος συντήρησης.

Το Frigi-Tech μπορεί να εξαλείψει ουσιαστικές βλάβες στα ρουλεμάν και σκληρά στίγματα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις δύο μικροφωτογραφίες, οι οποίες συγκρίνουν τα σημεία επαφής 2 κυλινδρικών ρουλεμάν μεγεθυμένων 1000 φορές. Τα εν λόγω ρουλεμάν ήταν υποκείμενα στα ίδια φορτία και είχαν την ίδια φθορά. Μετά τη φθορά του ρουλεμάν στην κάτω φωτογραφία, εισήχθη στη μηχανή μικρή ποσότητα Frigi-Tech. Έπειτα, το ίδιο αυτό ρουλεμάν αντιμετώπισε νέα πρόσθετα φορτία και το λιπαντικό πρόσθετο ενεργοποιήθηκε ενάντια στην τριβή «γυαλίζοντας» την επιφάνεια του ρουλεμάν.

Σημαντική σημείωση: Για την περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρόψυκτα συστήματα που μειώνεται σταδιακά η απόδοσή τους εξαιτίας της σταδιακής συσσώρευσης επικαθίσεων αλάτων πάνω στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας, πατήστε εδώ.

Συστήματα Εξοικονόμησης Φωτισμού

Κεντρικό Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτισμού ERGO LIGHT

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΠΟ 15% ΩΣ 30% + 4.000 ΩΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  • ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ / PARKING / ΠΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τα συστήματα LEC και ERGO LIGHT παρέχουν εξοικονόμηση στην ενέργεια που δαπανάται για φωτισµό. Εγκαθίστανται κεντρικά σε κυκλώµατα µε λαµπτήρες εκκενώσεως, όπως είναι οι λαμπτήρες φθορισµού και υψηλής & χαμηλής πιέσεως, υδραργύρου, μετάλλου κ.ά.

Το σύστημα εξοικονόμησης λειτουργεί µε αυτοματισμό που εγγυάται σίγουρη έναυση όλων των λαμπτήρων, παρέχοντας άνετο και ξεκούραστο επίπεδο φωτισµού µε ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αρχή Λειτουργίας: Η εκπεμπόμενη φωτεινότητα ενός λαμπτήρα φθορισμού δεν είναι σταθερή, αλλά ξεκινώντας από την ονομαστική (100%) μειώνεται γραμμικά ως προς τις ώρες λειτουργίας. Ο χρόνος ζωής ενός λαμπτήρα φθορισμού ορίζεται ως ο χρόνος (ώρες λειτουργίας) στον οποίο η εκπεμπόμενη φωτεινότητα μειώνεται από το 100% μέχρι το 75% της αρχικής. Οπότε ο λαμπτήρας θεωρείται ότι χρειάζεται αντικατάσταση όταν πλέον φωτίζει λιγότερο από το 75% της ονομαστικής του φωτεινότητας. Ένας συνηθισμένος λαμπτήρας με τριφωσφορική επίστρωση (TLD) έχει μέσο χρόνο ζωής 17.000 ώρες λειτουργίας. Με τα συστήματα LEC και ERGO LIGHT ο χρόνος αυτός αυξάνεται στις 21.000 ώρες, εξαιτίας της λειτουργίας τους σε χαμηλότερη τάση. Αυτό σημαίνει ότι ένας καινούριος λαμπτήρας λειτουργεί με το σύστημα κατά 4.000 περισσότερες ώρες, μέσα στα όρια αποδεκτής λειτουργίας (75-100% της φωτεινότητας) που δίνει ο κατασκευαστής του.

Λαμπτήρες Φθορισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας ELITE

Για άμεση αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων φθορισμού τύπου Τ8 με ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ, με νέας ηλεκτρονικής τεχνολογίας Τ5 και εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 47% και 4πλασιασμό του χρόνου ζωής.

Το προϊόν αυτό αποτελεί μοναδική λύση για εφαρμογές σε χώρους που ήδη διαθέτουν φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φθορισμού διπλής σύνδεσης, διότι δεν απαιτείται αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ή επεμβάσεις σε εγκαταστάσεις για τη εξοικονόμηση ενέργειας.

Το προϊόν σχεδιάστηκε για να λύσει προβλήματα, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως :

• Οικονομία ηλεκτρικής ενέργειας έως και 45%
• Μεγαλύτερη φωτεινότητα λαμπτήρα
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα
• Στιγμιαίο ξεκίνημα χωρίς τρεμόπαιγμα
• Αθόρυβη λειτουργία
• Σταθερό φωτισμό χωρίς τρεμόπαιγμα ή αυξομειώσεις
• Χαμηλή συνολική αρμονική παραμόρφωση (T.H.D.)
• Εύκολη γρήγορη χωρίς καλωδιώσεις τοποθέτηση

Μέγεθος λαμπτήρα

 

Κατανάλωση ισχύοςπαλαιών λαμπτήρων Τ8 + το μαγνητικό μπάλαστ

Κατανάλωση ισχύος νέων λαμπτήρων Τ5

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

600 mm

18 + 12 W = 30 W

16 W

14 W ( 47%)

1.200 mm

36 + 12 W = 48 W

26 W

22 W ( 46%)

1.500 mm

58 + 12 W = 70 W

37 W

33 W ( 47%)

245 mm

28 + 12 W = 40 W

24 W

16 W ( 40%)

Προβολείς και Λαμπτήρες τεχνολογίας LED

Η απόδοση των προβολέων τεχνολογίας LED φθάνει τα 85 lumens / Watt προσφέροντας Εξοικονόμηση Ενέργειας από 65% έως 80% με παράλληλο 8πλασιασμό της διάρκειας ζωής τους σε σύγκριση με τους αντίστοιχους συμβατικής τεχνολογίας.

Προβολείς δρόμων & μεγάλων χώρων – Τεχνολογίας LED

Χρησιμοποιούνται χαμηλής κατανάλωσης LED με κρυσταλλικά χαρακτηριστικά. Η θερμοκρασία λειτουργίας των φωτιστικών είναι πολύ χαμηλή. Η διάρκεια ζωής των προϊόντων τεχνολογίας LED είναι πάνω από 50.000 ώρες.

Εφαρμογές:

• Οδικά δίκτυα
• Πλατείες
• Εμπορικά καταστήματα
• Parking
• Εξωτερικοί και μεγάλοι Εσωτερικοί χώροι


Διαγράμματα φωτεινότητας προβολέων 48W και 68W


Λαμπτήρες Τεχνολογίας LED Νέας Γενιάς

Αναλυτική παρουσίαση της τεχνολογίας των λαμπτήρων LED θα βρείτε εδώ.
Ακολουθεί παρουσίαση των κυριότερων τύπων λαμπτήρων.

 

Μοιράσου το στα social media