Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Άλλες Μέθοδοι Εξοικονόμησης Καυσίμων στη Θέρμανση

Άλλες Μέθοδοι Εξοικονόμησης Καυσίμων στη Θέρμανση

Στην ενότητα Οικονομική Θέρμανση θα βρείτε μερικές προτάσεις για παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα θέρμανσης ή ψύξης για την αύξηση της απόδοσής του και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αυτές οι μέθοδοι, επειδή δεν αφορούν άμεση επέμβαση στο ίδιο το καύσιμο, δεν ταξινομήθηκαν στην παρούσα ενότητα που αφορά τα καύσιμα.