ESCO (Energy Service Company)

Συνολική Μείωση του Κόστους Ενέργειας
Χωρίς Αρχική Επένδυση
σε Εταιρείες και Οργανισμούς

Σε αυτήν την ενότητα παραθέτουμε μία σύντομη παρουσίαση των υπηρεσιών που μπορούμε να προσφέρουμε σχετικά με τη συνολική μείωση του κόστους ενέργειας σε εγκαταστάσεις εταιρειών και οργανισμών κάθε είδους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της πρότασής μας, το οποίο φαίνεται και στη γραπτή αναφορά που παραδίδουμε στους πελάτες μας μετά την αρχική αυτοψία, είναι ότι εξοικονομούνται σημαντικά κεφάλαια μέσα από τη σωστότερη διαχείριση της ενέργειας που καταναλίσκεται για τη λειτουργία της εταιρείας ή του οργανισμού, ενώ παράλληλα προτείνονται σημαντικές βελτιώσεις όπου χρειάζεται, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Σημειώνεται εδώ ότι οι υπηρεσίες μας βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο σε κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και σε βιομηχανίες και σε άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, όπως είναι π.χ. η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα δίκτυα ύδρευσης πόλεων κ.ά.

Σε συνεργασία με εταιρείες εξειδικευμένες σε ενεργειακά θέματα, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, σε συνδυασμό με το δικό μας know-how, σχεδιάζουμε πολλαπλές υπηρεσίες που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Στόχος μας είναι η διασφάλιση του υψηλότερου εφικτού ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας, και το κέρδος μας συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον βαθμό επίτευξης της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι υπηρεσίες μας, τις οποίες προσφέρουμε από κοινού μαζί με τις συνεργαζόμενες εταιρείες, βασίζονται α) στον σχεδιασμό, β) στην ανάπτυξη και γ) στην εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης. Μεριμνούμε για την εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση των έργων ενεργειακής απόδοσης, καθώς επίσης και για τις μετρήσεις, τη συνεχή παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεών μας, οι οποίες είναι πολλαπλές και ποικίλες, και γι’ αυτό οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δεν χρεώνονται ξεχωριστά, αλλά περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του έργου και εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω της εξοικονόμησης που αποδεδειγμένα επιτυγχάνεται χάρη στις παρεμβάσεις μας. Δηλαδή, η αποπληρωμή του έργου γίνεται με βάση την επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και όχι προκαταβολικά.

Με άλλα λόγια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα που παρουσιάζει το Επενδυτικό Μοντέλο Εταιρείας ESCO (Energy Service Company), οι πελάτες μας δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια σημαντική εκταμίευση προκειμένου να αποκομίσουν το σημαντικό όφελος της διαχρονικής μείωσης του κόστους της ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους.*

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ESCO

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα, αν το προτιμάει ο πελάτης, να αναλαμβάνουμε μεμονωμένα έργα στον τομέα της ενέργειας, χωρίς να εντάσσονται στο μοντέλο ESCO. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος της επένδυσης, είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια επιδότησης και χρηματοδότησης, και η εταιρεία μας δεν δικαιούται άλλη αμοιβή πέρα από την πληρωμή της για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη.

Όλα τα παραπάνω τα παρουσιάζουμε αναλυτικά στους πελάτες μας και με συγκεκριμένα παραδείγματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δικών τους εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, σε συνάντηση που πραγματοποιείται στον χώρο του πελάτη. Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση πρέπει απαραίτητα να συμμετέχουν όλα τα στελέχη και οι εκπρόσωποι της διοίκησης της εταιρείας ή του οργανισμού που τους αφορά το ζήτημα της ενέργειας είτε άμεσα είτε έμμεσα, ώστε να ενημερώνονται πλήρως για τις προτάσεις μας και να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν επιθυμούν την προτεινόμενη συνεργασία με την εταιρεία μας και τους συνεργάτες της.

______________________________________________

* Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας με υπουργική απόφαση τον Ιούνιο του 2011. Το ζήτημα της ενέργειας είναι ίσως το σημαντικότερο από όσα καλύπτει το σύστημα SMART IFMS.

Μοιράσου το στα social media