Συστήματα Ενεργειακού Ελέγχου Κτιρίων

Συστήματα Κεντρικού Ελέγχου Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Ενεργειακής
Διαχείρισης Κτιρίων (Building Energy Management Systems – BEMS).

Η Smart Technical Solutions σχεδιάζει, προμηθεύει, προγραμματίζει, και εκκινεί συστήματα κεντρικού ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων (BEMS), καλύπτοντας τόσο τις προδιαγραφές-απαιτήσεις του εκάστοτε έργου όσο και ειδικότερες απαιτήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς με άρτια κατάρτιση στο σχεδιασμό και την εκτέλεση τέτοιων εφαρμογών, με βαθιά γνώση της ορθής λειτουργίας και της ενεργειακά βέλτιστης διαχείρισης των Η/Μ εγκαταστάσεων, κατατάσσεται συνεχώς ανάμεσα στις κορυφαίες της αγοράς.

Οι λύσεις που προσφέρονται καλύπτουν τον έλεγχο και επιτήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού- θέρμανσης, φωτισμού, κ.λ.π. καθώς και την ενεργειακή διαχείριση ηλεκτρικών φορτίων με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον.

Ασύρματο σύστημα οικιακού αυτοματισμού για τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικιακών εγκαταστάσεων.

Βασίζεται σε ασύρματη RF τεχνολογία καταργώντας την ανάγκη ύπαρξης καλωδιώσεων και εγκαταστάσεων υψηλού κόστους. Χωρίς τη χρήση καλωδίων είναι κατάλληλο τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατοικίες, χωρίς να καταστρέφεται η εσωτερική διακόσμηση. Παρέχει τη δυνατότητα για διαχείριση και έλεγχο της κεντρικής θέρμανσης, φωτισμού, ρολλών, πόρτας garage, ποτίσματος και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρικής συσκευής. Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας ενώ διατηρούνται οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης, ασφάλειας και προστασίας.

Προϊόντα Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης – Ψύξης

Προϊόντα κατάλληλα για τη χρήση σε εφαρμογές πολύ απλού αυτοματισμού. Οι γενικές κατηγορίες προϊόντων είναι : θερμοστάτες (απλοί-χρονοθερμοστάτες-ασύρματοι), θερμοστάτες FCU, αισθητήρια, βάνες (αυτονομίας – κλιματισμού – θέρμανσης), θερμιδομετρητές-ογκομετρητές νερού, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ρυθμιστές στροφών.

Συμβατικός Αυτοματισμός σε μικρές εφαρμογές Κλιματισμού-Θέρμανσης

Καλύπτει ευρύ πεδίο εφαρμογών στον τομέα του αυτοματισμού των εγκαταστάσεων κλιματισμού-θέρμανσης για τα ’’μεσαίου’’ και ’’μικρού’’ μεγέθους κτίρια όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα τραπεζών αλλά και κατοικίες. Αποτελεί την οικονομικότερη κοστολογικά λύση πουο παρέχει υψηλή λειτουργική αξιοπιστία πετυχαίνοντας ταυτόχρονα ελαχιστοποίηση του σχετικού λειτουργικού κόστους για τις υπό έλεγχο Η/Μ εγκαταστάσεις (κλιματιστικές μονάδες επεξεργασίας αέρα, αντλίες θερμότητας, έλεγχος υδραυλικών δικτύων, έλεγχος τοπικών μονάδων ανεμιστήρα – στοιχείου κτλ.). Σε περιπτώσεις εφαρμογών με μεγάλο πλήθος Η/Μ εγκαταστάσεων όπου δεν δικαιολογείται οικονομικά η λύση των μεγαλύτερης δυναμικότητας συστημάτων BEMS, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής λύσεων δικτύωσης για πρόσβαση και έλεγχο στις εγκαταστάσεις από ένα κεντρικό σημείο.

Μοιράσου το στα social media