Τεχνολογία Merus

εξάλειψη επικαθίσεων και εξοικονόμηση ενέργειας

Καταργεί το θερμομονωτικό στρώμα αλάτων στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Μειώνει έτσι σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης.

Για την αναλυτική παρουσίαση της τεχνολογίας Merus πατήστε εδώ.

Εισαγωγή

Τα άλατα (κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου) έχουν θερμομονωτικές ιδιότητες λόγω της μεγάλης θερμικής αδράνειάς τους. Όταν σχηματίζουν πέτρα επάνω σε επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας (αντιστάσεις, εναλλάκτες, αυλούς λεβήτων κτλ.), εμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας από το μέταλλο στο νερό. Το ίδιο ισχύει και σε κυκλώματα ψύξης: το νερό δεν ψύχεται τόσο γρήγορα όσο όταν η μεταλλική επιφάνεια είναι καθαρή από άλατα.
Έχει υπολογιστεί ότι 1mm πάχος επικάθισης αλάτων προκαλεί απώλεια (θερμαντικής ή ψυκτικής) ενέργειας 11%. Πάχος 2mm προκαλούν απώλεια 15%, 3mm 18% κοκ.
Οι μικρομοριακές ταλαντώσεις που παράγονται αδιαλείπτως με φυσικό τρόπο από τους δακτυλίους Merus μεταδίδονται μέσω του σωλήνα στο νερό, το οποίο με τη σειρά του τις μεταφέρει σε όλη την έκταση της υδραυλικής εγκατάστασης, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία νέων επικαθίσεων και απομακρύνοντας σταδιακά και τις παλιές επικαθίσεις. Έτσι, οι λεγόμενες επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας (βλ. παραδείγματα πιο κάτω) απαλλάσσονται από τα άλατα και φθάνουν στη μέγιστη για την οποία έχουν σχεδιαστεί. Επιπλέον, καταργείται και η ανάγκη για τακτικούς χημικούς καθαρισμούς, που και μεγάλο κόστος έχουν και ταλαιπωρία προκαλούν και φθορές στα μέταλλα που διαβρώνονται από τα οξέα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.

Παραδείγματα εφαρμογών

  • Ηλεκτρικές αντιστάσεις: Σε θερμοσίφωνα, βραστήρες και άλλες συσκευές οι επικαθίσεις αλάτων καθυστερούν τη θέρμανση του νερού, με αποτέλεσμα τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Η τοποθέτηση ενός δακτυλίου Merus στην κεντρική παροχή απομακρύνει τα υπάρχοντα άλατα και δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέων επικαθίσεων. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται ξεπερνάει συχνά ακόμα και το 50%.
  • Λέβητες θέρμανσης: Οι επικαθίσεις αλάτων στις επιφάνειες των αυλών (τούμπα) του λέβητα δεν επιτρέπουν την επαρκή μετάδοση της θερμότητας από τη φλόγα προς το νερό, με αποτέλεσμα να πρέπει ο καυστήρας να λειτουργεί περισσότερες ώρες για να πετύχει ικανοποιητική θέρμανση του νερού για τα καλοριφέρ ή τα fan coils του κτιρίου. Έτσι, γίνεται σπατάλη καυσίμου μέχρι και 30%. Ο δακτύλιος Merus τοποθετείται στην επιστροφή του νερού προς το λέβητα και μηδενίζει αυτήν την απώλεια ενέργειας.
  • Ατμολέβητες: Σε βιομηχανική παραγωγή, σε νοσοκομεία και αλλού, η παραγωγή ατμού γρήγορα και οικονομικά είναι κρίσιμης σημασίας. Ο λεβητόλιθος που σχηματίζεται κατά την εξάτμιση του νερού επάνω στα τούμπα (αυλούς) του ατμολέβητα καθυστερεί σημαντικά την παραγωγή ατμού στο ξεκίνημα και προκαλεί σπατάλη καυσίμου, συνήθως από 10% έως 20%, ακόμα και όταν λειτουργεί αποσκληρυντής νερού, επειδή αυτός δεν είναι ποτέ δυνατό να αφαιρέσει όλα τα άλατα. Ένας δακτύλιος Merus στο σωλήνα τροφοδοσίας του ατμολέβητα, μετά την αντλία, δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα.
  • Εναλλάκτες θερμότητας: Διακρίνονται σε αυλωτούς και σε πλακοειδείς. Υπάρχουν εναλλάκτες νερού-νερού, ατμού-νερού, νερού-λαδιού, νερού-αέρα, νερού-γάλακτος κτλ. Το νερό ή ο ατμός χρησιμοποιείται είτε ως μέσο ψύξης είτε ως μέσο θέρμανσης. Οι επικαθίσεις αλάτων που συσσωρεύονται μέσα ή επάνω στους αυλούς (τούμπα) ή στις πλάκες των εναλλακτών (ή στη σερπαντίνα, όταν πρόκειται για ατμό), αφενός στενεύουν το πέρασμα και μειώνουν τη ροή του νερού και αφετέρου προκαλούν απώλεια ενέργειας, που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10 και 30%. Εδώ, ο δακτύλιος Merus εγκαθίσταται στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας προς όλους τους εναλλάκτες που λειτουργούν στην εγκατάσταση και δίνει λύση στο πρόβλημα.
  1. Πύργοι ψύξης και condensers (συμπυκνωτές φρέον): Τα μπεκ ψεκασμού των πύργων ψύξης, όταν πιάσουν άλατα, δεν ψεκάζουν αρκετή ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα η ψύξη λόγω εξάτμισης να μειώνεται. Επιπλέον, ολόκληρος ο πύργος ψύξης πάσχει από τις διάσπαρτες επικαθίσεις αλάτων, αλλά και στα condensers (εναλλάκτες νερού-φρέον) που τροφοδοτούν οι πύργοι ψύξης συσσωρεύονται επίσης άλατα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί περισσότερες ώρες ο αεροσυμπιεστής και να έχουμε έτσι αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος, συνήθως κατά 10-25%, ενώ και η ψύξη του κλιματισμού του κτιρίου παύει να είναι ικανοποιητική. Ο δακτύλιος Merus εγκαθίσταται στο σωλήνα τροφοδοσίας προς τα condensers.
  2. Παγολεκάνες: Σε βιομηχανίες γάλακτος αλλά και αλλού χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες παγολεκάνες, που είναι δεξαμενές νερού, μέσα στις οποίες υπάρχει σερπαντίνα που στο εσωτερικό της κυκλοφορεί κρύο νερό που έρχεται από ψυκτικό μηχάνημα. Η σταδιακή δημιουργία επικαθίσεων αλάτων μέσα στη σερπαντίνα μειώνει την ψυκτική της απόδοση, φτάνοντας συχνά και στο 20% απώλειας ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι το ψυκτικό μηχάνημα καίει κατά 20% περισσότερο ρεύμα, γιατί λειτουργεί περισσότερο χρόννο για να μπορέσει να ψύξει αρκετά το νερό, ώστε η ψύξη του περιεχομένου της δεξαμενής να είναι επαρκής. Ο δακτύλιος Merus εγκαθίσταται στο σωλήνα προσαγωγής από το ψυκτικό μηχάνημα προς τη σερπαντίνα και καταργεί τις επικαθίσεις, παλιές και καινούργιες.
  3. Θερμικά δοχεία και boilers ζεστού νερού χρήσης: Είναι η ίδια εφαρμογή με τις παγολεκάνες, με τη μόνη διαφορά ότι μέσα στη σερπαντίνα κυκλοφρεί ζεστό αντί κρύο νερό, για να θερμαίνει το νερό της δεξαμενής. Ένα είδος θερμικών δοχείων είναι και το γνωστό boiler ζεστού νερού χρήσης, που χρησιμοποιείται σε μονοκατοικίες, ξενοδοχεία και άλλα κτίρια με κεντρικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού (δηλαδή όχι με ηλεκτρικά θερμοσίφωνα). Ο δακτύλιος Merus εδώ εγκαθίσταται στο σωλήνα επιστροφής προς το boiler ή το θερμικό δοχείο και όχι στο σωλήνα του κλειστού κυκλώματος της σερπαντίνας, επειδή οι επικαθίσεις αλάτων εδώ συμβαίνουν από την έξω μεριά της σερπαντίνας, δηλαδή εκεί που είναι το νερό που θερμαίνεται από τη θερμή σερπαντίνα. Έτσι, η σερπαντίνα παραμένει καθαρή και ο λέβητας που θερμαίνει το νερό που κυκλοφορεί σε αυτήν λειτουργεί λιγότερες ώρες. Εδώ τα ποσοστά εξοικονόμησης ξεπερνούν πολλές φορές το 50%, επειδή τα άλατα που συσσωρεύονται στο εξωτερικό της σερπαντίνας είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που συσσωρεύονται στο εσωτερικό της στην περίπτωση της παγολεκάνης.
    Δείτε την αναλυτική παρουσίαση μίας εφαρμογής εξοικονόμησης ενέργειας σε boiler ξενοδοχείου στη σελίδα: Caravia Beach, Ξενοδοχείο, Κως
  4. Ταχυθερμαντήρες νερού (αερίου ή πετρελαίου): Πρόκειται για ένα σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια αντί των παλαιότερης τεχνολογίας boilers. Το νερό περνάει μέσα από μία παλλόμενη σερπαντίνα, όπου θερμαίνεται από τη φλόγα του καυστήρα και διοχετεύεται στα λουτρά και στις κουζίνες. Μέσα σε αυτήν τη σερπαντίνα συχνά συσσωρεύονται άλατα, αν και είναι παλλόμενη ειδικά για να μην πιάνει άλατα. Έτσι, και η παροχή μειώνεται λόγω στένωσης της διόδου του νερού, αλλά και σπαταλιέται θερμότητα, επειδή ο καυστήρας πρέπει να λειτουργεί πιο εντατικά για να ζεστάνει το νερό, το οποίο κάποια στιγμή παύει να ζεσταίνεται αρκετά και φτάνει χλιαρό στις καταναλώσεις. Επιπλέον σπατάλη ενέργειας συμβαίνει εξαιτίας της μείωσης της ροής του νερού, που εξαναγκάζει τους χρήστες να έχουν περισσότερη ώρα ανοικτή τη βρύση ή το ντους, με αποτέλεσμα και ο καυστήρας να λειτουργεί και αυτός περισσότερη ώρα. Ο δακτύλιος Merus εδώ τοποθετείται στο σωλήνα τροφοδοσίας του ταχυθερμαντήρα, σε σημείο μετά από τη συνάντησή του με το σωλήνα επιστροφής του ζεστού νερού από τις καταναλώσεις, έτσι ώστε όλο το νερό που εισέρχεται στη σερπαντίνα να είναι επεξεργασμένο από τις μικρομοριακές ταλαντώσεις του δακτυλίου.

Για άλλες εφαρμογές εναλλαγής θερμότητας (για ψύξη ή θέρμανση) όπου αντιμετωπίζετε προβλήματα αλάτων επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης, σημειώστε ότι οι δακτύλιοι Merus συνδυάζονται συνήθως με συσκευές καθοδικής προστασίας Stopcor, που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρολυτικών φαινομένων και λόγω χημικής οξείδωσης.

Μοιράσου το στα social media