Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Συναγερμοί

Συναγερμοί

Επειδή η ασφάλεια ενός κτιρίου ξεκινάει από τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων πριν από την είσοδο του ανεπιθύμητου επισκέπτη στο κτίριο, η σελίδα αυτή εντάχθηκε στην ενότητα που αφορά τις εργασίες εξωτερικών χώρων.

Εξειδικευμένα συνεργεία, που παρέχουν όλες τις πιστοποιήσεις για την άψογη λειτουργία των συστημάτων παρακολούθησης, με τηλεειδοποίηση και επίβλεψη του χώρου μέσω internet.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.