Οικολογικές Τεχνολογίες για Προδιαγραφή
στους Όρους Δόμησης Οικισμών

Με αφορμή το ενδιαφέρον που εκδήλωσε τον Μάρτιο του 2014 μία μελετητική και κατασκευαστική τεχνική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή ενός οικισμού, παρουσιάζουμε πιο κάτω τις κυριότερες από τις οικολογικές τεχνολογίες μας που πιστεύουμε ότι μπορούν να προδιαγράφονται στους Όρους Δόμησης των κατοικιών από τους μελετητές τέτοιων έργων, ώστε να διασφαλίζεται εξαρχής η ανάπτυξη του οικισμού πάνω σε οικολογικά πρότυπα:

 1. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
  Στο σύστημα της γεωθερμίας προτείνουμε την προστασία από τις επικαθίσεις αλάτων και τη διάβρωση, για την αποφυγή των χημικών που συνήθως χρησιμοποιούνται για τους καθαρισμούς δικτύων από τα άλατα και τη σκουριά:

  1. Δακτύλιοι MERUS για τα άλατα & ανόδια STOPCOR για τη σκουριά.
   Τοποθέτηση στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης με γεωθερμία.
   Αντικατάσταση κάθε τρία χρόνια και για τα δύο.
  2. Εναλλακτικά, υπάρχει η ηλεκτρονική συσκευή MAX GROW, που καλύπτει και τα δύο αυτά προβλήματα, με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης από τις άλλες δύο τεχνολογίες.
   Διάρκεια ζωής: 20-30 χρόνια χωρίς καμία ενδιάμεση συντήρηση.
  3. Προτείνουμε να αναφέρονται και οι δύο δυνατότητες, καθώς επίσης και παρεμφερεής τεχνολογίες άλλων εταιρειών, στα κείμενα των προδιαγραφών.
  4. Η κατασκευή όλων των πιο πάνω συστημάτων γίνεται με μηδαμινή επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε σύγκριση με την παραγωγή των χημικών και των περίπλοκων συστημάτων επεξεργασίας νερού που καταργούν.
  5. Με την εξάλειψη των επικαθίσεων των αλάτων, επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση της γεωθερμίας και κατά συνέπεια μικρότερη ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας από άλλη πηγή, με αποτέλεσμα το οικολογικό όφελος που προσφέρει η γεωθερμία να γίνεται μεγαλύτερο.
  6. Στο κλειστό κύκλωμα της θέρμανσης προτείνουμε επίσης τις πιο πάνω τεχνολογίες, για την καλύτερη απόδοση των θερμαντικών σωμάτων και την αποφυγή ζημιών λόγω τρυπημάτων και φραξιμάτων, που έχουν οικονομικό κόστος για τον ιδιοκτήτη και επιβαρύνουν το περιβάλλον με την επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων, τα οποία κατά την παραγωγή τους επίσης επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  7. Επίσης, στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης προτείνουμε να τοποθετηθεί και το σύστημα εξαέρωσης και απομάκρυνσης σωματιδίων HEIFI-TOP, που εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της θέρμανσης, καθώς ο αέρας και η σκουρόχρωμη και λασπώδης μούργα που μαζεύονται μέσα στο νερό της θέρμανσης δεν επιτρέπουν την επαρκή μετάδοση της θερμότητας στα θερμαντικά σώματα.
  8. Ένα σύστημα για την Ανάκτηση Θερμότητας Αποβλήτων μπορεί επίσης να αποδειχθεί πρακτικά εφαρμόσιμη και, υπό συνθήκες, συμφέρουσα λύση, ώστε να υποβοηθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με τη γεωθερμία.
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:
  1. MARCALOR θερμαντικά σώματα μαρμάρου, γρανίτη ή πέτρας, με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Εναλλακτική λύση αντί της γεωθερμίας για τη θέρμανση. Η γεωθερμία μπορεί, όμως, να μην καταργηθεί αλλά να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  3. Η παραγωγή των σωμάτων αυτών γίνεται χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ομοίως και η απόρριψή τους, εφόσον είναι απόλυτα φυσικό προϊόν.
  4. Επιπλέον, αυτά τα θερμαντικά σώματα καταργούν περίπλοκες κατασκευές κεντρικής θέρμανσης, που στο σύνολό τους επιβαρύνουν το περιβάλλον, τόσο κατά την κατασκευή των τμημάτων τους, όσο και κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.
 3. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ:
  1. Θερμομόνωση για την εξοικονόμηση ενέργειας.
  2. Υγρομόνωση για την καλή συντήρηση των κτισμάτων και την αποφυγή μελλοντικών επισκευών και βαψιμάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  3. WINWET: Για την αδιαβροχοποίηση ταρατσών, τοίχων και άλλων ελεύθερων επιφανειών. Πρόκειται για ακρυλικές ρητίνες εμποτισμού, με πολύ μεγάλη αραίωση σε νερό και πολύ μεγάλη καλυπτικότητα, με αποτέλεσμα να είναι ασήμαντη η επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή τους ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας που στεγανοποιούμε.
  4. Ειδικότερα, με την ανακλαστική βαφή ANTITHERM θα έχουμε και θερμομόνωση. Αυτή είναι μία πολύ πιο οικολογική λύση από τις ογκώδεις κατασκευές με πολυστερίνη ή άλλα υλικά που επιβαρύνουν το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους αλλά και κατά την απόρριψή τους, ενώ παράλληλα κάποια από αυτά ενοχοποιούνται και για ασθένειες όπως ο καρκίνος.
  5. Προαιρετικά, για ακόμα πιο ολοκληρωμένη θερμομόνωση, προτείνουμε το σύστημα INOTHERM BLANKET, που αποτελεί μία πολύ πιο αποτελεσματική και οικολογική λύση από την ευρέως διαδεδομένη λύση της πολυστερίνης ή άλλων υλικών.
  6. Πολύ σημαντική πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με τη Θερμομόνωση μέσω Υδροφοβίας. Είναι μία πολύ απλή και εντελώς οικολογική μέθοδος, άγνωστη μέχρι τώρα, που θεωρούμε ότι αξίζει να συμπεριλαμβάνεται στις προδιαγραφές δόμησης.
  7. PENETRON: Για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος σε υπόγεια, θεμέλια, δεξαμενές, πισίνες και όπου αλλού έρχεται το νερό σε συνεχή επαφή με το σκυρόδεμα, είτε απευθείας είτε με τη μεσολάβηση επιχρίσματος.
  8. Τα πιο πάνω υλικά είναι οικολογικά ως προς τη μη ρύπανση του περιβάλλοντος και ως προς τη διαδικασία παραγωγής τους. Ειδικότερα, τα υλικά PENETRON σχηματίζουν ανόργανους πυριτικούς κρυστάλλους για τη στεγάνωση, αντί άλλων χημικών μεθόδων.
 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
  1. Δακτύλιος MERUS: Καταργεί την αποσκλήρυνση και αποτρέπει τις επικαθίσεις αλάτων σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης και στις ηλεκτρικές συσκευές, στους βραστήρες κτλ.
  2. Εναλλακτικά, υπάρχει η ηλεκτρονική συσκευή MAX GROW, που έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς κόστος συντήρησης.
  3. Τα πιο πάνω συστήματα είναι οικολογικά όσο αφορά τη διαδικασία παραγωγής τους.
  4. Επίσης, είναι οικολογικά, επειδή καταργούν τις επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτρικές αντιστάσεις και σε boilers ζεστού νερού χρήσης, ενώ παράλληλα, με την εξάλειψη των επικαθίσεων σε δάπεδα, εμαγιέ, βρύσες και άλλες επιφάνειες, μειώνεται κατά πολύ η χρήση χημικών καθαριστικών προϊόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  5. Τέλος, βοηθούν την ανάπτυξη των φυτών στους ιδιωτικούς κήπους των κατοικιών.
 5. ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ – ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΣ – ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ:
  1. PENETRON:
   1. Για τη στεγανοποίηση της πλάκας, ώστε να μη χρειαστεί καμία απολύτως στεγανοποίηση στη συνέχεια.
   2. Πολύ πιο οικονομική λύση από άλλες σύνθετες μεθόδους στεγανοποίησης για πράσινες στέγες. Έτσι, η μέθοδος που παρουσιάζεται στη σελίδα Πράσινες Στέγες (φυτεμένο δώμα ή ταρατσόκηπος) θα τροποποιηθεί και θα απλοποιηθεί κατά πολύ, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα η στεγανοποίηση θα είναι εφ’ όρου ζωής, αφού η μέθοδος PENETRON έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι είναι “self-cure”, δηλαδή σε περίπτωση σχηματισμού ρωγμής στην πλάκα, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, η ρωγμή θα στεγανοποιηθεί αυτόματα από το υλικό που παραμένει “ζωντανό” μέσα στην πλάκα, έτοιμο να στεγανοποιήσει κάθε νέα ρωγμή.
   3. Είναι μία οικολογική πρόταση για την υλοποίηση μίας οικολογικής λύσης που πρασινίζει το περιβάλλον και εξοικονομεί ενέργεια και καταργεί άλλες μεθόδους θερμομόνωσης με μη οικολογικά προϊόντα. Στη σελίδα Γιατί φυτεμένο δώμα; Αναφέρονται αναλυτικά τα οικολογικά οφέλη της πράσινης στέγης.
  2. SAFE TREE:
   1. Αυτή η μέθοδος φύτευσης αποθηκεύει νερό κάτω από το φυτό και το αποδίδει σταδιακά στις ρίζες, επιτρέποντας έτσι την άριστη ανάπτυξή του, ακόμα και με ελάχιστο ή και καθόλου πότισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανομβρίας του καλοκαιριού.
   2. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλων των ειδών τα φυτά, από γκαζόν μέχρι θάμνους και δέντρα.
   3. Το βάρος ανά τ.μ. δεν θα είναι μεγαλύτερο από τη συμβατική μέθοδο φύτευσης, εφόσον μιλάμε για μικρά φυτά και γκαζόν και όχι για ψηλά δέντρα, τα οποία χρειάζονται πολύ χώμα για να αναπτυχθούν σε βάθος οι ρίζες τους και να μην ξεριζωθούν από τον άνεμο.
   4. Η στεγανοποίηση που θα απαιτηθεί θα είναι η ίδια που θα απαιτούνταν και για τη συμβατική μέθοδο φύτευσης.
   5. Αυτή η μέθοδος έχει το οικολογικό πλεονέκτημα της μεγάλης εξοικονόμησης νερού, μέχρι και 95% μείωση, δηλαδή στο ένα εικοστό (1/20) της συμβατικής φύτευσης, πράγμα που λόγω της λειψυδρίας είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μας ενδιαφέρει να βρούμε οπωσδήποτε έναν αποδέκτη για να διαθέσουμε τα επεξεργασμένα λύματα ενός οικισμού. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί σε κάποιες χρονικές περιόδους του έτους να μην κατοικείται αρκετά ο οικισμός, όμως τα φυτά θα συνεχίσουν να έχουν ανάγκη για πότισμα, αν έχουμε συμβατική φύτευση. Με τη μέθοδο SAFE TREE δεν θα χρειαστεί να καταφύγουμε σε άλλη πηγή νερού πέρα από την ανάκτηση του νερού των επεξεργασμένων λυμάτων.
   6. Επίσης, έχει ένα ακόμα οικολογικό πλεονέκτημα: Τα φυτά αναπτύσσονται πολύ καλύτερα και χωρίς ασθένειες, επειδή το ριζικό σύστημά τους αερίζεται και έτσι δεν αναπτύσσονται μυκόρριζα, σηψιρριζίες κ.ά. ασθένειες. Έτσι, η οικολογική λύση του φυτεμένου δώματος υλοποιείται στο 100% και δεν υπάρχει περίπτωση να φθίνει σταδιακά λόγω αφροντισιάς, όπως πολύ συχνά συμβαίνει σε κήπους εξαιτίας της κούρασης των ιδιοκτητών και της έλλειψης ατόμων που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη φροντίδα του κήπου.
  3. AGROCARE:
   1. Προσαρμόζεται στην κεντρική δεξαμενή άρδευσης και εμπλουτίζει το νερό με ιόντα χαλκού.
   2. Επιτυγχάνει περαιτέρω απολύμανση του νερού που προέρχεται από τον τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό, κάνοντάς το ακόμα πιο κατάλληλο και ακίνδυνο για πότισμα γκαζόν και άλλων φυτών με τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή άνθρωποι και ζώα.
   3. Τα ιόντα χαλκού που προστίθενται στο νερό ευεργετούν τα φυτά, καθώς τα προστατεύουν από ασθένειες και τα βοηθούν να αναπτύσσονται καλύτερα. Έτσι, με την ίδια ποσότητα νερού και με την ίδια ηλεκτρική ενέργεια για την άντληση, πετυχαίνουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα όσο αφορά την ανάπτυξη του πρασίνου στον οικισμό.
  4. MAX GROW:
   1. Και αυτή η συσκευή συνιστάται να τοποθετηθεί στην κεντρική παροχή άρδευσης μετά τον τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό.
   2. Όπως και το AGROCARE, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη άλγης και μικροοργανισμών. Τα δύο αυτά συστήματα, όταν λειτουργούν ταυτόχρονα, επιτυγχάνουν σχεδόν απόλυτη απολύμανση και αλγοκτονία σε νερό που προέρχεται από τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων. Οι τιμές BOD και COD πέφτουν ιδιαίτερα χαμηλά.
   3. Επιπλέον, αυτή η συσκευή δεν επιτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων στο χώμα, με αποτέλεσμα το νερό να γίνεται άριστα αφομοιώσιμο από τις ρίζες των φυτών και τα φυτά να αναπτύσσονται πολύ καλύτερα, και μάλιστα με σημαντική εξοικονόμηση νερού. Περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε στη σελίδα: MAX GROW – Εφαρμογή σε Αγροτικές Καλλιέργειες.
 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1. BLITZ ELECTRIC PROTECTION
   1. Προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από ζημιές.
   2. Περιβαλλοντικά σημαντικό, επειδή, όταν καταστρέφονται οι ηλεκτρικές συσκευές από κεραυνούς, υπερτάσεις και άλλες ατέλειες στην ποιότητα της ηλεκτροδότησης, η απόρριψή τους επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς επίσης και η παραγωγή νέων συσκευών.
   3. Το κυριότερο από όσα περιλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα είναι η συσκευή BLITZ SURGE PROTECTOR, που προσαρμόζεται στον κεντρικό πίνακα του κάθε κτίσματος.
  2. Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS
   1. Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει προφανώς άμεσα θετική επίπτωση στο περιβάλλον.
   2. Η πρόσθετη προστασία των συσκευών που προσφέρει αυτό το σύστημα αποτελεί άλλη μία οικολογική παράμετρο, για το λόγο που αναφέραμε πιο πάνω.
  3. Εξοικονόμηση Ενέργειας με Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
   1. Αυτό το σύστημα μπορεί να προδιαγράφεται για κτίσματα που είναι αρκετά μεγάλα, ώστε το κόστος κτήσης του να αποσβένεται.
   2. Πάντως, και σε μικρότερες κατοικίες τα ενεργειακά και λειτουργικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει είναι πολλαπλά και γι’ αυτό αξίζει να εξετάζεται ως λύση σε κάθε περίπτωση.
 7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ:
  1. Κατασκευή στεγανών δεξαμενών με το πρόσμικτο υλικό ανάπτυξης στεγανών κρυστάλλων PENETRON ADMIX. Είναι ένα απόλυτα οικολογικό υλικό, ως προς τη διαδικασία παραγωγής και τη σύστασή του, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι όλη η μάζα του συλλεγόμενου νερού θα παραμένει μέσα στη δεξαμενή χωρίς την αόρατη σταδιακή εξάτμιση και απώλεια μεγάλου μέρους της μάζας του νερού, η οποία συμβαίνει μέσα από τους πόρους του συμβατικού σκυροδέματος. Έτσι, η οικολογική λύση της συλλογής και αξιοποίησης των ομβρίων υδάτων θα εφαρμοστεί στο 100% και όχι μερικώς εξαιτίας της εξάτμισης.
   Για ήδη υπάρχουσες δεξαμενές, τις οποίες θέλουμε να τις κάνουμε στεγανές για να μην έχουμε απώλεια νερού λόγω εξάτμισης, δείτε τη σελίδα:
   Μέθοδος πολλαπλασιασμού της ποσότητας του συλλεγόμενου βρόχινου νερού σε στέρνες.
  2. Επεξεργασία και φίλτρανση του νερού των ομβρίων:
   Προτείνουμε τα εξής:

   1. ένα μικρό σύστημα OXYGENEO, για να μην αναπτύσσονται άλγη και μικροοργανισμοί μέσα στο συλλεγόμενο νερό,
   2. έναν CENTRIFUGAL SEPARATOR, φυγοκεντρικό διαχωριστή στερεών σωματιδίων που μεταφέρονται μέσα στη δεξαμενή από τα χώματα που φέρνει μαζί του ο αέρας και συσσωρεύονται στα κανάλια διοχέτευσης των ομβρίων προς τη δεξαμενή.
 8. ΚΑΘΟΔΙΚΗ-ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
  Προτείνουμε την εφαρμογή της τεχνολογίας STOPCOR, την οποία αναφέραμε και πιο πάνω, σε όλα τα μεταλλικά μέρη, για την αποφυγή επισκευών, αντικαταστάσεων και επαναβαφών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στα εξής πεδία:

  1. Καθοδική Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  2. Καθοδική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού Σκυροδέματος
  3. Καθοδική Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών
 9. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  1. Η Ψυχρή Σύντηξη (Cold Fusion) προσφέρει μία απόλυτα οικολογική και οικονομική λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη.
  2. Προτείνουμε να προδιαγράφεται σε όλα κτίρια.
  3. Μπορεί να προβλέπεται και ως κεντρική πηγή ενέργειας στους οικισμούς.
  4. Επειδή αυτή η ελληνική τεχνολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πότε προβλέπεται να αρχίσει να διατίθεται μαζικά στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικολογικές τεχνολογίες μας που προτείνουμε να συμπεριλαμβάνονται στους Όρους Δόμησης οικισμών, επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης, είμαστε πάντα ανοικτοί να ακούσουμε και νέες προτάσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα συμπεριλάβουμε στις δικές μας προτάσεις.

 

Μοιράσου το στα social media