Η Πρώτη Επίσημη Ελληνική Παρουσίαση της Ψυχρής Σύντηξης

που έγινε στο Μιλάνο στα πλαίσια του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου ICCF στις 23/7/2013

Για να δείτε το βίντεο της τελικής φάσης της παρουσίασης, πατήστε εδώ
ή εναλλακτικά πατήστε εδώ, για να δείτε όλες τις φάσεις,
σε 4 διαδοχικά βίντεο, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω.
(Αν έχετε πρόβλημα με τον Internet Explorer, δοκιμάστε τον Firefox.)

Αυτήν την παρουσίαση την παρακολούθησαν περισσότεροι από 6.000.000 θεατές
από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναγνώρισαν οριστικά την εγκυρότητα της τεχνολογίας.
Η μετάδοση έγινε από το ερευνητικό κέντρο της ελληνικής εταιρείας στο Μιλάνο
σε απευθείας σύνδεση με το 18ο International Conference on Cold Fusion.

Ενδεικτικά, δείτε εδώ τα θετικά σχόλια του νομπελίστα Brian Josephson.
Επίσης, εδώ θα δείτε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Βήμα” λίγες ημέρες μετά.

Το ελληνικό πείραμα που θα δείτε σε αυτό το βίντεο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία με απόλυτα αξιόπιστη μέθοδο τον πολλαπλασιασμό της εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται με την έντονα εξώθερμη αντίδραση της ψυχρής σύντηξης, η οποία αποδίδει πολλαπλάσια θερμική ενέργεια στην έξοδο του αντιδραστήρα.

Η μέτρηση της εξερχόμενης ενέργειας έγινε με βάση την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού που εισερχόταν στο χαλύβδινο αντιδραστήρα, σε συνάρτηση με τη ροή του νερού. Η ροή του νερού αυξανόταν σταδιακά κατά την εξέλιξη του πειράματος, προκειμένου αφενός ο παραγόμενος ατμός να μην ξεπεράσει κάποια θερμοκρασία και αφετέρου για να καταδειχθεί ότι η ενεργειακή απόδοση της αντίδρασης παραμένει αναλλοίωτη ανεξάρτητα από τη ροή του νερού.

Η αντίδραση της ψυχρής σύντηξης, για να πραγματοποιηθεί, χρειάζεται μία μικρή ποσότητα από ειδικά επεξεργασμένη σκόνη νικελίου, επίσης μικρή ποσότητα υδρογόνου, προθέρμανση του αντιδραστήρα στη θερμοκρασία των 179°C (που είναι η θερμοκρασία Debye* του νικελίου) και, τέλος, εφαρμογή υψηλής τάσης για την παραγωγή πλάσματος. Καθώς ξεκινάει η αντίδραση, οι θερμοκρασίες του χαλύβδινου αντιδραστήρα και του νερού που περνάει μέσα από αυτόν αυξάνονται κατακόρυφα. Έτσι, υπολογίζεται εύκολα η πρόσθετη θερμική ενέργεια που παράγεται από την αντίδραση.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή η αντίδραση μπορεί να αυτοσυντηρείται για πολλούς μήνες, μέχρι να καταναλωθεί εντελώς το νικέλιο και να μετατραπεί εξολοκλήρου σε χαλκό, επειδή ένα μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή της μικρής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την εφαρμογή της υψηλής τάσης η οποία παράγει το απαιτούμενο πλάσμα, που είναι απαραίτητο για τη συντήρηση της αντίδρασης.

Αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, σημαίνει στην πράξη ότι μπορούμε να έχουμε πλήρη αυτονομία σε όλες τις εφαρμογές: θέρμανση κτιρίων ή κλιβάνων, κίνηση αυτοκινήτων, αεροπλάνων, πλοίων, τρένων, αφαλάτωση θαλασσινού νερού, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κτλ., χωρίς να απαιτείται τροφοδοσία της αντίδρασης με ενέργεια ή κάποια μορφή καύσιμης ύλης.

Αυτή είναι, προφανώς, μία μεγάλη επανάσταση στο χώρο της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία επανάσταση που είναι 100% ελληνική, προϊόν μελέτης και έρευνας ομάδας που απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από Έλληνες επιστήμονες.

Η αυτονομία αυτή διαρκεί για αρκετούς μήνες. Με την αντικατάσταση της ειδικά επεξεργασμένης σκόνης νικελίου, στην επεξεργασία της οποίας βρίσκεται και το μυστικό της όλης τεχνολογίας, ο κύκλος της αντίδρασης αρχίζει και πάλι και διαρκεί ξανά για αρκετούς μήνες. Με άλλα λόγια, είναι πλέον στη διάθεσή μας ενέργεια με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Στο 32ο λεπτό του βίντεο (θα το εντοπίσετε βάζοντας το ποντίκι σας στην μπάρα του χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης) θα δείτε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή της υψηλής τάσης που πυροδότησε την αντίδραση της ψυχρής σύντηξης. Μέσα σε 1-2 λεπτά ήδη διαπιστώθηκε ότι η θερμική ισχύς στην έξοδο του αντιδραστήρα ψυχρής σύντηξης ήταν μεγαλύτερη από την ισχύ στην είσοδο.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η σταδιακή μείωση της ηλεκτρικής ισχύος στην είσοδο, αλλά παρόλα αυτά η θερμική ισχύς στην έξοδο συνέχισε να αυξάνεται,  επειδή η αντίδραση της ψυχρής σύντηξης βρισκόταν σε ανάπτυξη.

Επίσης, η ροή του κρύου νερού στην είσοδο αυξανόταν σταδιακά, χωρίς να μειώνεται η θερμοκρασία του στην έξοδο, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγόμενη θερμότητα από τον αντιδραστήρα αυξανόταν όλο και περισσότερο.

Η θερμοκρασία του ίδιου του χαλύβδινου αντιδραστήρα επίσης αυξανόταν σταδιακά. Στο πείραμα αυτό έφτασε τη μέγιστη τιμή των 360°C, όμως σε πολλές εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας στην έξοδο, η θερμοκρασία του χαλύβδινου σώματος του αντιδραστήρα μπορεί να ξεπεράσει και τους 600°C.

Όλοι οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια του πειράματος έγιναν χειροκίνητα, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου από τους θεατές. Στην τελική του μορφή, όμως, ο αντιδραστήρας καθοδηγείται αυτόματα. Η εκκίνησή του γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού και το σταμάτημά του επίσης. Η θερμοκρασία του επίσης ρυθμίζεται εύκολα και η ανταπόκριση στις μεταβολές θερμοκρασίας που ζητούνται σε κάθε εφαρμογή είναι άμεση. Γενικά, όλη η αντίδραση της ψυχρής σύντηξης είναι για πρώτη φορά στην ιστορία πλήρως ελεγχόμενη και ως εκ τούτου είναι στη διάθεση της ανθρωπότητας για αμέτρητες διαφορετικές εφαρμογές.

Στο 48ο λεπτό του βίντεο, δηλαδή 16 μόλις λεπτά μετά την εφαρμογή της υψηλής τάσης για τη δημιουργία του πλάσματος, φάνηκε μία μεγάλη αύξηση της εξερχόμενης ενέργειας. Αμέσως μετά έγινε εκ νέου αύξηση της ροής του νερού, για να μην έχουμε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία του εξερχόμενου ατμού.

Στις πραγματικές εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα να εκμηδενιστεί εντελώς ο χρόνος αναμονής, με έναν πολύ απλό χειρισμό. Δηλαδή, όταν σβήρουμε τον αντιδραστήρα το βράδυ δεν χρειάζεται το επόμενο πρωί να περιμένουμε ξανά 16 λεπτά μέχρι να φτάσει σε ικανοποιητική θερμοκρασία. Αυτό είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τους λέβητες και γενικά με οποιαδήποτε συμβατική διάταξη παραγωγής θερμότητας.

Στη χρονική στιγμή 02:06:30 του βίντεο ξεκίνησαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Πρώτα απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων στο 18th International Conference on Cold Fusion (ICCF-18), που ελάμβανε χώρα την ίδια ώρα στο Μισούρι των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, απαντήθηκαν άλλες ερωτήσεις που έφτασαν με email από διάφορα μέρη του κόσμου.

______________________________________

* Η θερμοκρασία Debye ενός μετάλλου είναι, με απλά λόγια, η θερμοκρασία στην οποία το μέταλλο αποκτά τη μέγιστη διέγερση των κρυστάλλων του, δηλαδή η θερμοκρασία στην οποία οι κρύσταλλοι του μετάλλου πάλλονται πιο έντονα και με μεγαλύτερο εύρος από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία. Από αυτή τη θερμοκρασία και πάνω είναι εφικτή η αντίδραση της ψυχρής σύντηξης, που είναι μία πυρηνική (όχι χημική) αντίδραση, εντελώς ασφαλής και ακίνδυνη, με ασήμαντη εκπομπή ακτινοβολίας και χωρίς καθόλου πυρηνικά απόβλητα (υπάρχουν οι σχετικές πιστοποιήσεις στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή ή τελικού χρήστη).

Μοιράσου το στα social media