Ψυχρή Σύντηξη: Μία Επενδυτική Ευκαιρία Χωρίς Όρια

Η ψυχρή σύντηξη είναι πλέον, με βάση τα νέα δεδομένα, χωρίς αμφισβήτηση η καλύτερη επενδυτική ευκαιρία στο χώρο της ενέργειας.

Είναι γνωστό ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι εταιρείες εκμετάλλευσης φυσικού αερίου είναι σε θέση να καλύψουν μόνο ένα μέρος των παγκόσμιων αναγκών σε ενέργεια. Επιπλέον, οι ανάγκες της ανθρωπότητας σε ενέργεια μεγαλώνουν κάθε χρόνο περίπου κατά 15-17% εξαιτίας της συνεχούς εισαγωγής νέων ενεργοβόρων αγαθών στη ζωή μας, της ανάπτυξης πολλών χωρών του τρίτου κόσμου και της συνολικής αύξησης του πληθυσμού. Στον αντίποδα, είναι επίσης γνωστό ότι τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη θα εξαντληθούν μέσα στον τρέχοντα 21ο αιώνα.

Από την άλλη πλευρά, οι μέχρι τώρα γνωστές ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) έχουν συνήθως υψηλό κόστος επένδυσης και μπορούν να καλύψουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των συνολικών αναγκών σε ενέργεια, ενώ παράλληλα η οικολογική τους διάσταση αμφισβητείται εξαιτίας των παράπλευρων αρνητικών επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον τόσο η κατασκευή τους όσο και η εγκατάσταση και η εφαρμογή τους.

Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει επιβλαβείς συνέπειες και για το περιβάλλον και για την υγεία των κατοίκων της περιοχής των ατμοηλεκτρικών εργοστασίων.

Η ψυχρή σύντηξη έρχεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία για να καλύψει το ενεργειακό κενό της ανθρωπότητας και να αναπληρώσει σταδιακά το όλο και μεγαλύτερο κενό που θα αφήνει πίσω της η εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έτσι, μέσα στον 21ο αιώνα, χωρίς να δημιουργηθεί ανταγωνισμός με τις άλλες πηγές ενέργειας, θα ολοκληρωθεί ομαλά η μετάβαση της ανθρωπότητας στη μοναδική πραγματικά βιώσιμη και αειφόρο μορφή ενέργειας και θα λήξει εκεί η έρευνα για αυτό το μείζον θέμα, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον προβλήματα επάρκειας ή περιβάλλοντος προς επίλυση.

Είναι, συνεπώς, προφανές ότι οι επενδυτές που θα εμπλακούν με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή τη νέα εποχή της ενέργειας θα έχουν μεγάλα και μόνιμα οφέλη, ενώ παράλληλα θα έχουν και την ικανοποίηση ότι συμμετέχουν στην έξοδο της ανθρωπότητας από το ενεργειακό και περιβαλλοντικό της αδιέξοδο.

Το ενδιαφέρον ενός επενδυτή μπορεί να είναι πολλαπλό:

  1. Χρηματοδότηση μίας ειδικής εφαρμογής της τεχνολογίας της ψυχρής σύντηξης στις δικές του εγκαταστάσεις, για άμεση εξοικονόμηση χρημάτων.
  2. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και πώληση της τεχνολογίας σε άλλες ετιαρείες του ίδιου κλάδου ή σε κατασκευαστές εξοπλισμού για τον ίδιο κλάδο στις χώρες που τον ενδιαφέρουν.
  3. Είσπραξη δικαιωμάτων (royalties) σε όλες τις χώρες του κόσμου επί όλων των πωλήσεων της εφαρμογής στην οποία επένδυσε ο επενδυτής για να υλοποιηθεί η έρευνα και η ανάπτυξή της (αυτό το προνόμιο σε παγκόσμιο επίπεδο δίνεται σε όλους τους επενδυτές που αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν μία συγκεκριμένη εφαρμογή).
  4. Επένδυση σε εφαρμογές σε άλλους τομείς, ξένους προς το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του επενδυτή, όπου απαιτείται ενέργεια (παραγωγή αφαλατωμένου νερού, πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ και άλλες εφαρμογές που μπορείτε να δείτε εδώ), με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντος ή ενέργειας σε άμεσους πελάτες ή πώλησης των δικαιωμάτων χρήσης αυτής της τεχνολογίας και πιθανώς και είσπραξη royalties από άλλους χρήστες που έχουν ανάγκη αυτές τις εφαρμογές (π.χ. βιομηχανίες, δήμοι κτλ.).
  5. Ανάληψη της αποκλειστικής διάθεσης μίας εφαρμογής (π.χ. μονάδων αφαλάτωσης) σε χώρες ή γεωγραφικές περιοχές της επιλογής του.

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις χρειάζεται ο επενδυτής να χρηματοδοτήσει την έρευνα που θα γίνει για την προσαρμογή της τεχνολογίας της ψυχρής σύντηξης στο συγκεκριμένο εξοπλισμό (π.χ. κλίβανοι, φούρνοι, οχήματα κ.ά.).

Στη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση το κόστος της αρχικής επένδυσης είναι αρκετά υψηλότερο, αλλά ο επενδυτής έχει πολύ μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Στην τέταρτη περίπτωση το ποσό της επένδυσης έχει ως αντίκρυσμα απλά και μόνο τα άυλα δικαιώματα αποκλειστικής διάθεσης κάποιας ήδη υπάρχουσας εφαρμογής της ψυχρής σύντηξης και όχι την ανάπτυξη μίας νέας εφαρμογής ή την κατασκευή μονάδων παραγωγής προϊόντος ή ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media