Απαγόρευση διαφήμισης συσκευών παραγωγής
όζοντος για πισίνες από τον ΕΟΦ

Παραθέτουμε πιο κάτω το κείμενο που έχει δημοσιεύσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σχετικά με αυτό το θέμα. Η Smart Technical Solutions, προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, δηλώνει ότι δεν ισχυρίζεται πως με τη χρήση των συστημάτων OXYGENEO και OXYGENEO PLUS, τα οποία παράγουν πέντε μορφές οξυγόνου, μεταξύ των οποίων και το όζον, το νερό της πισίνας αποκτά θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες έναντι των ασθενειών.

Ο ισχυρισμός μας περιορίζεται μόνο στο ότι το οξυγόνο που παράγεται στιγμιαία μέσα στο νερό κατά τη διέλευσή του από τον θάλαμο οξυγόνωσης οξειδώνει οργανικές ενώσεις, χλωραμίνες και άλλες επιβλαβείς ουσίες, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση του χλωρίου για το σκοπό αυτό, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοτήτων χλωρίου που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.

Εξάλλου, αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται εύκολα, ειδικά όταν οι πισίνες είναι εξοπλισμένες με αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, το οποίο διαρκώς ελέγχει τη συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου και προσθέτει την κατάλληλη ποσότητα όποτε διαπιστώνεται έλλειψη. Η αυτόματη τροφοδοσία χλωρίου σε τέτοιες πισίνες μειώνεται σε σημαντικό ποσοστό, όταν τίθεται σε λειτουργία ένα από τα δύο πιο πάνω συστήματα.

Το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης του ΕΟΦ είναι το εξής:

“Απαγόρευση διαφήμισης συσκευών παραγωγής όζοντος
O ΕΟΦ, στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, απαγορεύει κάθε είδους διαφήμιση των συσκευών παραγωγής όζοντος, καθώς και κάθε σχετικό έντυπο που συνοδεύει τα προϊόντα αυτά,
που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς οι οποίοι προσδίδουν στο παραγόμενο οζονοποιημένο νερό θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες έναντι των ασθενειών. Οι ισχυρισμοί αυτοί εμπίπτουν στον ορισμό  του φαρμάκου  (βάσει της  Οδηγίας 2001/83/ΕΚ  όπως ισχύει)  και  η διάθεση των αντίστοιχων προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου από τον ΕΟΦ.   Τέτοια άδεια δεν έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα και επομένως, δεν είναι γνωστές οι επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο ΕΟΦ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου με βάση τη νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,  και τις συναρμόδιες αρχές συνεχίζει να διερευνά το ενδεχόμενο λήψης και επιπλέον μέτρων.”
Μοιράσου το στα social media