Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων
για Έργα Θερμομόνωσης και Στεγανοποίησης και άλλα Δομικά Έργα

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία συντηρήσεων και κατασκευών 

Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Έργα θερμομόνωσης, στεγανοποίησης και άλλα δομικά έργα

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει έργα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης σε ταράτσες, τοίχους, υπόγεια και σε κάθε είδους επιφάνειες, καθώς επίσης και άλλα δομικά έργα, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή και επισκευή δαπέδων, οι μεταλλικές κατασκευές και άλλα. Αναλυτική παρουσίαση των δομικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία γίνεται στις εξής ενότητες του δικτυακού τόπου της:

Καινοτόμα και οικολογικά υλικά εμποτισμού και επικάλυψης επιφανειών

Στα έργα μονώσεων υγρασίας και θερμότητας, καθώς επίσης και στα έργα προστασίας επιφανειών (δαπέδων, τοίχων, ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών κ.ά.) χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τα ελληνικής τεχνολογίας υλικά εμποτισμού WINWET που έχουν πολλά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα συμβατικά επικαλυπτικά υλικά της αγοράς (ασφαλτόπανα, ελαστομερή, πλάκες πολυστερίνης, πολυουρεθάνη και άλλα). Όπου απαιτείται, χρησιμοποιούνται και τα αμερικάνικα διεισδυτικά υλικά στεγανοποίησης σκυροδέματος PENETRON και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις τα υψηλής τεχνολογίας ελληνικά ελαστομερή υλικά HYPERDESMO.

Οικονομική, απλή και αποτελεσματική μέθοδος θερμομόνωσης κτιρίων

Ειδικότερα, στα έργα θερμομόνωσης χρησιμοποιούνται οι ανακλαστικές βαφές του συστήματος WINWET, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καταργούν εντελώς την ανάγκη για βαρέως τύπου θερμομόνωση σε ταράτσες και σε τοιχοποιία, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά του κτιρίου. Αποτελούν μία πολύ πρακτική, εύκολα εφαρόσιμη, αποτελεσματική και οικονομική λύση, που την προτιμούν όλοι σχεδόν οι πελάτες της εταιρείας αντί της παραδοσιακής εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, η οποία είναι ογκώδης, δαπανηρή και συχνά μέτρια ως προς το αποτέλεσμα εξαιτίας της απουσίας ανακλαστικής επιφάνειας που απωθεί την υπέρυθρη ακτινοβολία που εισέρχεται και εξέρχεται από το κτίριο ανενόχλητη το καλοκαίρι και το χειμώνα, αντίστοιχα.

Ικανοποιημένοι πελάτες έργων μόνωσης και εγγυήσεις εφαρμογών

Από το 2005 που ξεκίνησε η εταιρεία την προώθηση της πρωτοποριακής τεχνολογίας WINWET στην ελληνική αγορά, τα συμβεβλημένα συνεργεία της εταιρείας έχουν στεγανοποιήσει και θερμομονώσει με απόλυτη επιτυχία αρκετές εκατοντάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Αρκετοί από τους πελάτες εφάρμοσαν τα υλικά μόνοι τους ή με δικούς τους τεχνίτες, ενώ πολλοί άλλοι προτίμησαν να αναλάβει την εφαρμογή συνεργείο συμβεβλημένο με την εταιρεία και να πληρώσουν ένα πρόσθετο κόστος, ώστε να είναι βέβαιοι για τη σωστή εφαρμογή των υλικών και να τους δοθεί η δεκαετής εγγύηση. Μερικοί, μάλιστα, προτίμησαν την εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

Συνειδητοποιημένοι πελάτες που αναζητούν λύσεις στο διαδίκτυο

Σχεδόν όλοι οι πελάτες γνώρισαν τα υλικά αυτά μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο, όπου είναι αναρτημένες πολλές σελίδες που περιγράφουν τόσο τα ίδια τα υλικά όσο και τις διάφορες εφαρμογές τους. Καθώς αναζητούσαν στο Google λύσεις για τα προβλήματα υγροθερμομόνωσης των κτιρίων τους, βρέθηκαν στις σελίδες που παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις εφαρμογές των υλικών WINWET, όπου ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα του εμποτισμού και αποφάσισαν να επιλέξουν αυτή τη νέα μέθοδο για τη μόνωση του κτιρίου τους. Πολλοί από αυτούς είχαν ήδη αρνητική εμπειρία με επικαλυπτικά υλικά στις ταράτσες τους, και αυτό τους έκανε να είναι ψυχολογικά προετοιμασμένοι για να δεχθούν πιο εύκολα την “τολμηρή” καινοτόμο πρόταση των διεισδυτικών υλικών εμποτισμού.

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές για την περαιτέρω επάνδρωση του τμήματος πωλήσεων έργων μόνωσης και δομικών έργων, οι οποίοι θα αφοσιωθούν στην προώθηση αυτών των έργων με πλήρη απασχόληση. Συγκεκριμένα, οι πωλητές αυτού του τομέα πωλήσεων της εταιρείας αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες που επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο σε καθημερινή βάση αναζητώντας είτε αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για τη θερμομόνωση ή στεγανοποίηση ή προστασία των κατασκευών τους, είτε λύσεις για τη γενικότερη συντήρηση ή κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την παρουσίαση της τεχνολογίας του εμποτισμού και των άλλων καινοτόμων τεχνολογιών της εταιρείας σε μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και εργολάβους δομικών έργων, ώστε να χρησιμοποιούν στα έργα τους τα συνεργεία της εταιρείας ως υπεργολάβους ή να αγοράζουν από την εταιρεία τα υλικά της για να τα εφαρμόζουν με δικά τους συνεργεία, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο και χρήματα,
  4. την παρουσίαση των τεχνολογιών αυτών σε γραφεία μελετών, ώστε να τα προδιαγράφουν στα έργα που μελετούν, και στη συνέχεια, την παρακολούθηση αυτών των έργων μέχρι τη στιγμή της ανάθεσής τους, ώστε να γίνει επικοινωνία με τον ανάδοχο, για να χρησιμοποιήσει τα υλικά και τα συνεργεία της εταιρείας στην εκτέλεση του έργου,
  5. την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του εμποτισμού και των άλλων καινοτόμων τεχνολογιών της εταιρείας σε ιδιοκτήτες κτιρίων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι υπάρχουν στην πελατειακή βάση της εταιρείας ή μπορούν να εντοπιστούν από άλλες πηγές, κυρίως στο διαδίκτυο,
  6. την προώθηση των υλικών (χωρίς εφαρμογή από συμβεβλημένα συνεργεία) σε διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως είναι οι τεχνικές εταιρείες, οι μηχανικοί, εργοδηγοί και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, οι ιδιοκτήτες κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που διαθέτουν προσωπικό και δικά τους συνεργεία για την εφαρμογή των υλικών, τα χρωματοπωλεία, οι έμποροι (“μάντρες”) οικοδομικών υλικών και άλλοι κλάδοι που αναφέρονται αναλυτικά στην αγγελία Ζητούνται Πωλητές για Θερμομονωτικά και Στεγανωτικά Υλικά.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο σε όλους τους πιο πάνω κλάδους της αγοράς. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων οικοδομικών ή μονωτικών υλικών. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανικού ή του εργοδηγού με κάποια ειδικότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις μονώσεις και τα δομικά έργα (αρχιτέκτων, πολιτικός μηχανικός, εργοδηγός δομικών έργων κ.ά.). Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας.

Μοιράσου το στα social media