Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων
για Εξοπλισμό, Αναλώσιμα και Έργα για τον Αγροτικό Τομέα

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές λύσεις για τον αγροτικό τομέα 

Η Smart Technical Solutions διαθέτει ξεχωριστό τμήμα πωλήσεων για την προώθηση καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών για τον αγροτικό τομέα. Αυτός ο τομέας της εταιρείας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν πολλές από τις ανάγκες των καλλιεργητών και των γεωπόνων που τους συμβουλεύουν. Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία στον αγροτικό τομέα θα βρείτε στις εξής ενότητες:

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων εξοπλισμού, αναλωσίμων και έργων για τον αγροτικό τομέα. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες (συνήθως καλλιεργητές και γεωπόνους) οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο σε καθημερινή βάση, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό στις καλλιέργειές τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ποιοτικές απαιτήσεις του κλάδου βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα να αυξήσουν την ποσότητα της παραγωγής τους με μειωμένα κοστολόγια,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας (εξοπλισμό και αναλώσιμα) σε αγρότες, γεωπόνους και εταιρείες παραγωγής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να έχουν τα σημαντικά ποιοτικά, ποσοτικά, τεχνικά και οικονομικά οφέλη, με αυξημένη προστασία από τις ασθένειες και άλλους παράγοντες που αποτελούν συνεχή κίνδυνο για τους παραγωγούς,
  4. την εύρεση “κέντρων επιρροής”, όπως είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι έμποροι και κατασκευαστές αγροτικών και ψεκαστικών μηχανημάτων, τα αρμόδια γραφεία σε νομαρχίες και δήμους που παίζουν συμβουλευτικό ρόλο, οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και άλλοι φορείς που είναι σε θέση να προτείνουν με βαρύτητα νέες τεχνολογίες και να εισακουστούν.
  5. την ανάπτυξη στενής σχέσης με κομβικούς πελάτες σε κάθε περιοχή, ώστε να χρησιμοποιούνται ως κέντρα συστάσεων για να αποφασίζουν σταδιακά και άλλοι καλλιεργητές της περιοχής να εφαρμόζουν της καινοτόμες και οικολογικές τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο στους πιο πάνω κλάδους της αγοράς. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων για τον αγροτικό τομέα. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του γεωπόνου ή άλλης ειδικότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον αγροτικό τομέα. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας.

Μοιράσου το στα social media