Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων για Υλικά και Εξοπλισμό
για Ξενοδοχεία, Χώρους Μαζικής Εστίασης και άλλες Τουριστικές Επιχειρήσεις

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Ένα σημαντικός κλάδος της αγοράς για την εταιρεία και τους πωλητές της

Το τμήμα πωλήσεων εξοπλισμού και αναλωσίμων για ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις είναι από τα σημαντικότερα τμήματα πωλήσεων της Smart Technical Solutions. Αυτό οφείλεται αφενός στον πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα και αφετέρου στις πολύπλευρες και πολλαπλές ανάγκες που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα και με κερδοφορία, με ελαχιστοποίηση των ζημιών τους και με ασφάλεια για τους πελάτες τους.

Καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές λύσεις για τον αγροτικό τομέα 

Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία στον συγκεκριμένο τομέα θα βρείτε στις εξής ενότητες:

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων προς ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες του κλάδου, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για βελτιώσεις και μείωση των κοστολογίων τους, καθώς επίσης και για θέματα επεξεργασίας νερού και αποβλήτων και προστασίας των εγκαταστάσεών τους,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση ξενοδοχείων, χώρων μαζικής εστίασης και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου για τις τεχνικές προτάσεις της εταιρείας και για τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να έχουν αν τις εφαρμόσουν,
  4. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας σε επαγγελματίες και σε εταιρείες που εξυπηρετούν τον κλάδο των ξενοδοχείων, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα σταθερό πελατολόγιο που θα δίνει τακτικά επαναληπτικές παραγγελίες.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα σημαντικό πελατολόγιο στους πιο πάνω κλάδους. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτούς τους κλάδους της αγοράς. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή του πολιτικού μηχανικού ή άλλης ειδικότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με αυτόν τον κλάδο. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας.

Δυνατότητα για συναντήσεις με ξενοδόχους χωρίς ραντεβού

Ειδικά ο κλάδος των ξενοδοχείων και των χώρων μαζικής εστίασης σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας προσφέρεται ιδιαίτερα για τις λεγόμενες “ψυχρές επαφές” χωρίς ραντεβού, επειδή αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μικρές γεωγραφικές περιοχές και αυτό διευκολύνει πολύ τη μετακίνηση του πωλητή από τη μία στην άλλη, ακόμα και με τα πόδια σε πολλές περιπτώσεις, πράγμα που είναι πολύ πιο απλό και άμεσο από το κλείσιμο ενός ραντεβού. Παρόλα αυτά, το κλείσιμο ραντεβού με τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου είναι συχνά απαραίτητο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημερωτική συνάντηση του πωλητή με τον πελάτη.

Μοιράσου το στα social media