Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων για Υλικά και Εξοπλισμό
για τη Βιομηχανία Τροφίμων και άλλους Κλάδους της Βιομηχανίας

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Σημαντικός ο κλάδος της βιομηχανίας για την εταιρεία και τους πωλητές της

Το τμήμα πωλήσεων υλικών και εξοπλισμού για τη βιομηχανία είναι ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα πωλήσεων της Smart Technical Solutions. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πολύπλευρες και πολλαπλές ανάγκες που έχει μία βιομηχανία προκειμένου να είναι σε θέση να παράγει προϊόντα σωστής και σταθερής ποιότητας με μειωμένα λειτουρικά έξοδα και χωρίς απρόβλεπτες ζημιές και σταματήματα της παραγωγής.

Καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές λύσεις για τη βιομηχανία

Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία για τον συγκεκριμένο κλάδο θα βρείτε στην ενότητα:
Βιομηχανία, Βιοτεχνία & Χειροτεχνία (δευτερογενής τομέας, μεταποίηση α’ υλών)

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων εξοπλισμού και αναλωσίμων προς βιομηχανίες. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των καθημερινά εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες του κλάδου, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για βελτιώσεις στην παραγωγή τους και στις εγκαταστάσεις τους και για μείωση των κοστολογίων τους,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση των τεχνικών διευθυντών και των υπευθύνων συντήρησης παραγωγικών μονάδων σχετικά με τις τεχνικές προτάσεις της εταιρείας και τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να έχουν αν τις εφαρμόσουν, ώστε να γίνουν τακτικοί πελάτες της εταιρείας,
  4. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας σε επαγγελματίες και σε εταιρείες που εξυπηρετούν τον κλάδο της βιομηχανίας, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα σταθερό πελατολόγιο που θα δίνει τακτικά επαναληπτικές παραγγελίες.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα σημαντικό πελατολόγιο στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και γενικότερα της βιομηχανίας. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων προς βιομηχανίες, δεδομένου αυτό το είδος πώλησης έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες, που ένας πωλητής μπορεί να τις διδαχτεί μόνο στην πράξη και με την καθοδήγηση ενός παλαιότερου πωλητή που έχει ασχοληθεί με αυτό το είδος busines to business πώλησης. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή του χημικού μηχανικού ή άλλης ειδικότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον κλάδο της βιομηχανίας. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media