Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων
για Υλικά και Εξοπλισμό για τη Ναυτιλία και την Ακτοπλοΐα

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Σημαντικός ο κλάδος της ναυτιλίας για την εταιρεία και τους πωλητές της

Η Smart Technical Solutions έχει ήδη ένα πελατολόγιο στον τομέα της ναυτιλίας, το οποίο αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ναυτιλιακές και ακτοπλοϊκές εταιρείες που την εντόπισαν στο διαδίκτυο καθώς αναζητούσαν στο Google κάποια λύση για ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημά τους. Πρόθεση της εταιρείας είναι να αναπτύξει αυτό το τμήμα πωλήσεων με την επάνδρωσή του με πωλητές που θα είναι αφοσιωμένοι μόνο σε αυτόν τον κλάδο, επειδή έχει ήδη διαπιστωθεί στην πράξη το εύρος των εφαρμογών που έχουν στη ναυτιλία οι τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία.

Καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές λύσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας

Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία για τον κλάδο της ναυτιλίας θα βρείτε στην ενότητα: Ναυτιλία & Ακτοπλοΐα.

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες του κλάδου, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας διάφορες αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές τεχνικές λύσεις για τα καράβια τους ή για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας και γενικότερα για την ακίνητη περιουσία της εταιρείας και των ιδιοκτητών της,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση των αρχιμηχανικών και των υπευθύνων συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με ορισμένες καινοτόμες και οικολογικές τεχνολογίες και τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να έχουν αν τις εφαρμόσουν, ώστε να γίνουν τακτικοί πελάτες της εταιρείας,
  4. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας σε εταιρείες τροφοδοσίας και εξοπλισμού για τη ναυτιλία, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα σταθερό πελατολόγιο που θα δίνει τακτικά επαναληπτικές παραγγελίες.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα σημαντικό πελατολόγιο στον κλάδο της ναυτιλίας (εμπορικά καράβια, ακτοπλοΐα και κρουαζιερόπλοια). Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων προς ναυτιλιακές εταιρείες, δεδομένου αυτό το είδος πώλησης έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες, που ένας πωλητής μπορεί να τις διδαχτεί μόνο στην πράξη και με την καθοδήγηση ενός παλαιότερου πωλητή που έχει ασχοληθεί με αυτόν τον κλάδο. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή του ναυπηγού ή άλλης ειδικότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον κλάδο της ναυτιλίας. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media