Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων για Εξοπλισμό, Έργα και Αναλώσιμα
για τον Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές λύσεις για το δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Smart Technical Solutions διαθέτει ένα μεγάλο φάσμα από τεχνικές λύσεις που εφαρόζονται σε πελάτες του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, ΔΕΥΑ και νομαρχίες). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δέχεται σχεδόν σε καθημερινή βάση ζητήσεις από διάφορους δημόσιους και δημοτικούς φορείς και οργανισμούς για την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα Δημόσιος Τομέας.

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων προς τον δημόσιο τομέα. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες του δημόσιου τομέα, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις τους και μείωση των κοστολογίων τους,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση όλων των δήμων και των εταιρειών ύδρευσης, καθώς επίσης και των νομαρχιών και των δημόσιων φορέων κάθε είδους, σχετικά με τις τεχνικές προτάσεις της εταιρείας και τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να έχουν αν τις εφαρμόσουν,
  4. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας σε μελετητές και εργολάβους δημοσίων έργων, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα σταθερό πελατολόγιο που θα δίνει τακτικά επαναληπτικές παραγγελίες.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα μεγάλο πελατολόγιο στον δημόσιο τομέα. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων προς τον δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι η συναλλαγή με το δημόσιο προϋποθέτει καλή γνώση των διαδικασιών που αφορούν τους διαγωνισμούς, τις αναθέσεις έργων, την είσπραξη, τις κρατήσεις, την παρακράτηση φόρου και άλλα διαδικαστικά θέματα. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή του πολιτικού μηχανικού ή άλλης ειδικότητας τεχνικής φύσεως. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media