Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων
για Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (Εξοπλισμός και Αναλώσιμα)

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Περιβαλλοντικές τεχνολογίες

Η Smart Technical Solutions διαθέτει αρκετές περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες έχουν αναρτηθεί στις εξής ενότητες του παρόντος δικτυακού τόπου:

Εξοικονόμηση και εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας

Δείτε την ξεχωριστή αγγελία που έχει δημοσιευθεί σχετικά με αυτό το μεγάλο θέμα.

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που τους επιβάλλει η νομοθεσία ή επιθυμούν οι ίδιοι να επιλύσουν,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση των ιδιοκτητών διαφόρων κτιριακών, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων σχετικά με τις διάφορες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στις εγκαταστάσεις τους για τη μείωση εκπομπής ρύπων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και άλλες παρεμβάνσεις που συνήθως έχουν για τους πελάτες και παράπλευρα οφέλη, οικονομικά, τεχνικά, ποιοτικά και κοινωνικής προβολής,
  4. την επικοινωνία με σημαντικά “κέντρα επιρροής” για την καθιέρωση ορισμένων καινοτόμων και οικολογικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην αγορά (γραφεία μελετών, γεωπόνοι, μηχανικοί, τεχνικές εταιρείες κ.ά.).

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα μεγάλο πελατολόγιο σε πολλούς κλάδους της αγοράς που έχουν περιβαλλοντικά θέματα προς αντιμετώπιση. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των τεχνολογιών περιβάλλοντος. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του περιβαλλοντολόγου ή του μηχανολόγου ή του χημικού μηχανικού ή άλλης ειδικότητας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το περιβάλλον. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media