Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων
για Τεχνολογίες Προστασίας Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Η προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες Smart Technical Solutions είναι η προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, η οποία έχει πολλά κοινά σημεία με την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων. Αυτοί οι δύο τομείς πωλήσεων της εταιρείας συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων προϋποθέτουν κάποιας μορφής επεξεργασία του νερού και, αντίστροφα, αρκετές μορφές επεξεργασίας νερού έχουν θετικό αντίκτυπο και στο θέμα της προστασίας των εγκαταστάσεων από διάφορα προβλήματα, όπως είναι η διάβρωση εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης, οι επικαθίσεις αλάτων, η συσσώρευση χώματος και άλλων φερτών υλών μέσα στην εγκατάσταση κ.ά.

Η ιστορική εξέλιξη αυτού του τομέα της εταιρείας

Ο τομέας της προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων από τη διάβρωση και τις επικαθίσεις αλάτων είναι ο πρώτος που αναπτύχθηκε στην εταιρεία, πολύ πριν υπάρξουν οι άλλοι τομείς. Οι τεχνολογίες SPRINGER, PROMAG, MERUS και STOPCOR υιοθετήθηκαν σταδιακά από την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1990 και 2002. Στη συνέχεια, προστέθηκαν και άλλες τεχνολογίες για την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Καθώς η εταιρεία παρακολουθεί από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις, κάποιες παλαιότερες τεχνολογίες αντικαθίστανται σταδιακά από νεότερες. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους τομείς της εταιρείας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία στον τομέα της προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα βρείτε στις ενότητες:

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων τεχνολογιών προστασίας υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες (ιδιώτες, μηχανικούς, υδραυλικούς, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εταιρείες ύδρευσης, ναυτιλιακές ετιαρείες και άλλες κατηγορίες πελατών), οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο σε καθημερινή βάση, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για θέματα επεξεργασίας προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεών τους από τη διάβρωση, τις επικαθίσεις και άλλες αιτίες σταδιακής φθοράς και ξαφνικών ζημιών,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας (εξοπλισμό και αναλώσιμα) σε ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο πελατολόγιο της εταιρείας, ώστε να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη που θα έχουν αν αποφασίσουν την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στις εγκατάστάσεις τους (για παράδειγμα, η λειτουργία ενός δακτυλίου MERUS αντί ενός αποσκληρυντή νερού παρέχει πολλαπλά οφέλη),
  4. την επικοινωνία με επαγγελματίες του κλάδου (υδραυλικοί, μηχανολόγοι, υγιεινολόγοι κ.ά.) για ενημέρωσή τους σχετικά με τα οφέλη των καινοτόμων τεχνικών προτάσεων της εταιρείας,
  5. την επικοινωνία με γραφεία μελετών, για να προδιαγράφουν ορισμένες νέες αλλά δοκιμασμένες και πιστοποιημένες προτάσεις στα έργα τους, με απώτερο σκοπό τη λήψη παραγγελιών από τους αναδόχους των έργων αυτών,
  6. την παρουσίαση των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας σε όλους τους δήμους και τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης (ΔΕΥΑ), που αντιμετωπίζουν διάφορα σοβαρά και κοστοβόρα προβλήματα τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση, τα οποία μπορούν να λυθούν με σχετικά μικρό κόστος και απλές διαδικασίες με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών προτάσεων.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο στους πιο πάνω κλάδους της αγοράς. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων τεχνολογιών προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή άλλης ειδικότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με αυτόν τον τομέα. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας.

Μοιράσου το στα social media