Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων
για Υλικά και Υπηρεσίες για τον Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Τεχνολογίες υγιεινής και ασφάλειας

Η Smart Technical Solutions διαθέτει αρκετές τεχνολογίες υγιεινής και ασφάλειας, ορισμένες από τις οποίες έχουν αναρτηθεί στις εξής ενότητες του παρόντος δικτυακού τόπου:

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για διάφορα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας που τους επιβάλλει η νομοθεσία ή επιθυμούν οι ίδιοι να επιλύσουν,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση των ιδιοκτητών διαφόρων κτιριακών, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων σχετικά με τις διάφορες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στις εγκαταστάσεις τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας,
  4. την επικοινωνία με σημαντικά “κέντρα επιρροής” για την καθιέρωση ορισμένων καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών υγιεινής και ασφάλειας στην αγορά (γραφεία μελετών, μηχανικοί, τεχνικές εταιρείες κ.ά.).

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα μεγάλο πελατολόγιο σε πολλούς κλάδους της αγοράς που έχουν θέματα υγιεινής και ασφάλειας προς αντιμετώπιση. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των τεχνολογιών υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου, του πολιτικού μηχανικού ή άλλης ειδικότητας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media