Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων για Χημικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Καθαρισμού & Συντήρησης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων σε Κτίρια και σε Χώρους Παραγωγής

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Προϊόντα και εργολαβίες καθαρισμού και συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Η Smart Technical Solutions προωθεί επιλεγμένα οικολογικά χημικά προϊόντα και αναλαμβάνει έργα για τον καθαρισμό και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των πελατών της.

Ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης

Αυτός ο τομέας της εταιρείας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν όλες σχεδόν τις ανάγκες καθαρισμού και συντήρησης σε ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις, παραγωγικές μονάδες κτλ. Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία στον τομέα καθαρισμού και συντήρησης θα βρείτε στις εξής ενότητες:

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων χημικών προϊόντων και υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες που επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο σε καθημερινή βάση, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για τον καθαρισμό, την προστασία και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού τους και γενικότερα των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την παρουσίαση των καθαριστικών και προστατευτικών προϊόντων και των καινοτόμων υπηρεσιών της εταιρείας σε μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και εργολάβους δομικών έργων, ώστε να χρησιμοποιούν στα έργα τους τα συνεργεία της εταιρείας ως υπεργολάβους ή να αγοράζουν από την εταιρεία τα υλικά της για να τα εφαρμόζουν με δικά τους συνεργεία, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο και χρήματα και επιτυγχάνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους πελάτες τους,
  4. την παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας σε ιδιοκτήτες κτιρίων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι υπάρχουν στην πελατειακή βάση της εταιρείας ή μπορούν να εντοπιστούν από άλλες πηγές, κυρίως στο διαδίκτυο,

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο σε όλους τους πιο πάνω κλάδους της αγοράς. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων χημικών προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανικού ή του εργοδηγού με κάποια ειδικότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους καθαρισμούς και τη συντήρηση εγκαταστάσεων (πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος, υγιεινολόγος κ.ά.). Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας.

Μοιράσου το στα social media