Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων για Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού
σε Κτίρια, Χώρους Παραγωγής και άλλες Εγκαταστάσεις

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Εξειδικευμένες τεχνολογίες καθαρισμού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Η Smart Technical Solutions διαθέτει ορισμένες εξειδικευμένες τεχνολογίες καθαρισμού εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με τις οποίες δίνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα καθαρισμού όπου οι συμβατικές μέθοδοι αδυνατούν να δώσουν λύσεις. Αναλυτική παρουσίαση αυτών των εξειδικευμένων έργων καθαρισμού που αναλαμβάνει η εταιρεία θα βρείτε στις εξής ενότητες:

Αντιρρυπαντική Προστασία Επιφανειών

Όλα τα έργα καθαρισμού συνοδεύονται από αντιρρυπαντική προστασία, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το είδος της κάθε εφαρμογής.

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των καθημερινά εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες, οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για τον καθαρισμό επιβανειών, μηχανημάτων, υδραυλικών και άλλων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς επίσης και μεθόδους πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η επαναρρύπανσή τους,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την ενημέρωση των ιδιοκτητών διαφόρων κτιριακών, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους καθαρισμού και αντιρρυπαντικής προστασίας επιφανειών,
  4. την παράλληλη ενημέρωση των πελατών και για τη δυνατότητα που έχουν σε ορισμένες πιο απλές εφαρμογές να αγοράσουν καθαριστικά προϊόντα και τον κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού από την εταιρεία, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τους καθαρισμούς τους με δικά τους συνεργεία.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα μεγάλο πελατολόγιο σε πολλούς κλάδους της αγοράς που διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις που χρειάζονται καθαρισμούς. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των ειδικών καθαρισμών. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή του πολιτικού μηχανικού ή άλλης ειδικότητας τεχνικής φύσεως. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας. Οι εξωτερικοί πωλητές αυτής της κατηγορίας έχουν την ευκαιρία να πωλούν και οικολογικά καθαριστικά υλικά.

Μοιράσου το στα social media